၅ ႏွစ္အရြယ္ တိုနီေလးက မုန္လာဥနီကို မစားခ်င္လို႕ ႐ံႈ႕မဲ့ေနပါတယ္။

တိုနီ႕ေမေမ – မုန္လာဥနီဟာ မ်က္စိအားေကာင္းေစတယ္သားရဲ႕။
တိုနီ – ေမေမက ဘယ္လိုလုပ္သိတာလဲ။
တိုနီ႕ေမေမ – ယုန္ကေလးေတြ မ်က္မွန္တပ္တာ သား ျမင္ဖူးလို႕လား။

စံ၀န္းနီ (႐ိုးရာေလး)