ဒီတစ္ပတ္ လူမႈမီဒီယာေပၚ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသြားတဲ့ ဓာတ္ပုံကေတာ့ ပလစ္စတစ္အိတ္တစ္လုံးျဖင့္လုပ္ထားတဲ့ အာဂ်င္တီးနားလူကစားသမား မက္စီရဲ႕ အက်ၤီတစ္ထည္ကို ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ဦးရဲ႕ ဓာတ္ပုံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းဓာတ္ပုံဟာ အတည္ ျပဳခ်က္မရိွေသးေပမယ့္ အီရိတ္ႏုိင္ငံ ဒိုဟုပ္ခ္ စစ္ေဘးသင့္ ေဒသမွ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ဆုိထားပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ဒီဓာတ္ပုံက တစ္ကမာၻလုံးရိွ ေဘာလုံးပရိတ္သတ္မ်ားအေပၚ စာနာစိတ္ကို ႏုိးဆြေပးခဲ့ျပီး ေကာင္ေလးကို မရရေအာင္ေျခရာခံ လုိက္ရွာျပီး မက္စီရဲ႕ ေဘာလုံးအက်ၤီအစစ္ကို လက္ေဆာင္ေပးအပ္ဖုိ႔ ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။

အေကာင့္တစ္ခုတြင္ ဒီလိုေတာင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကစားသမားအေနနဲ႔ ဒီဓာတ္ပုံကို ျမင္ေတြ႔ျပီလားဆုိတာ အတည္ေျပာဆုိ မထားေသးေပမယ့္ ေကာင္ေလးကို လုိက္ရွာဖုိ႔ ၾကဳိးစားေနတဲ့ မက္စီရဲ႕လူမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရရိွထားေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ 


Victor.PaaTung – Trend Myanmar