– အခုလက္တေလာ online မွာေခတ္စားလာတဲ့လက္ရာေျမာက္ပန္းခ်ီေလးေတြပါ
ဒီပန္းခ်ီေလးေတြရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သင္တို့ရဲ ့ေႀကာင္ေလးေတြမွာရွိတဲ့ ခံစားခ်က္ေလးေတြနဲ့
ေႀကာင္ေလးေတြနဲ့သင္တို့ရဲ ့ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္ေလးေတြကိုပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး
သတၱ၀ါေလးေတြအေပၚမွာ သနားႀကင္နာတတ္တဲ့စိတ္ေလးေတြရွိေစဖို့ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

သက္ျမတ္နုိးေ၀(Sandakoo)
Ref: Metro.co.uk