တရုတ္ျပည္အလယ္ပိုင္း Hubei ျပည္နယ္ Shennongjia ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေဘးမဲ့ေတာ တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Golden Monkey လို႔အမည္ရတဲ့ ေရႊေရာင္အဆင္းရွိတဲ့ ေမ်ာက္မ်ားကို ယခုလို ျမင္ရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကမၻာ့ရွားပါးေမ်ာက္စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

သူုုတုိ႔ရဲ႕ေနထိုင္က်က္စားမွုအေနနဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ကို အေကာင္ ၃၀ မွ ၅၀ အတြင္း ပါဝင္ျပီး ေမ်ာက္ထီးတစ္ေကာင္က ဦးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔တိုင္းမွာ မိသားစုမ်ား ပါဝင္ျပီး ယင္း မိသားစု အခ်င္းခ်င္းကလည္း ရိုင္းပင္းကူညီၾကပါတယ္။ ရာသီဥတုနဲ႔ အစားအေသာက္ ရရွိမွုအေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ယင္းေတာ ထဲမွာပဲ အဖြဲ႔လိုက္ တန္းစီျပီး လွည့္ပတ္ ေျပာင္းလဲ ေနထိုင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ေမ်ာက္ မိခင္ ဖခင္မ်ား အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးေမ်ာက္မ်ားကို သြားေလရာ တစ္လွည့္စီ လိုက္လံ ၾကည့္ရွု ေစာင့္ေရွာက္ေပးတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

Golden Monkey ကို တရုတ္ျပည္၊ အိႏၵိယနယ္စပ္ တို႔မွာသာ အမ်ားစု ေတြ႔ရွိရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)