ကေလးငယ္မ်ားအား ထမင္းပြဲ အသင့္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းထက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ထမင္းဟင္း ခူးခပ္ခြင့္ ေပးျခင္းက အနာဂတ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ခံ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မိသားစု တစ္ခုတြင္ အတန္ငယ္မွ် သိတတ္သည့္ အရြယ္ေရာက္လာသည့္ ကေလးမ်ားကို မိဘမ်ားက ထမင္းဟင္းထည့္၍ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းထက္ ကေလးမ်ားစိတ္ႀကိဳက္ ထမင္းဟင္း ခူးခပ္ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ လံုေလာက္သည့္ အာဟာရ ပမာဏကို ကိုယ္တိုင္ ခ်င့္ခ်ိန္ တြက္ခ်က္တတ္လာေစေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးမ်ားက မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆရသည့္ အစားအေသာက္ ပမာဏကို အလိုအေလ်ာက္ အေလ့အက်င့္ရ ခ်ိန္ညွိတတ္လာၿပီး ယင္းက အနာဂတ္တြင္ အဝလြန္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အက်ိဳးဆက္ကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ သုေတသီမ်ားက မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား အစားအေသာက္ မကုန္သည့္အခါ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးၿပီး ဆက္လက္စားေသာက္ေစရန္ တိုက္တြန္းျခင္းသည္လည္း မျဖစ္သင့္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ အီလီႏြိဳက္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသန အဖဲြ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဘရန္႔ မက္ဘရိုက္က အစားအေသာက္ ပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ခ်င့္ခ်ိန္မႈကိုသာ အားေပးသင့္ၿပီး ထမင္းဝိုင္းတြင္ ၎တို႔အတြက္ ပန္းကန္အလြတ္ကိုသာ ျပင္ဆင္ထားေပးျခင္းက အေကာင္းဆံုးဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ မိသားစု ထမင္းဝိုင္းဟာ ကေလးေတြအတြက္ ပရိုတိန္းနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြအေၾကာင္း သဘာဝအေလွ်ာက္ အသိပညာယူဖို႔ အေကာင္းဆံုး ေနရာပါပဲ။ မိဘေတြက ကေလးေတြရဲ႕ ထမင္းဟင္းကို ႀကိဳျပင္ဆင္ေပးထားမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ အာဟာရျပဳ စနစ္ကို အလိုအေလ်ာက္ နားလည္ႏုိင္စြမ္းက ဘယ္ေတာ့မွ တိုးပြားလာေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါဟာ သူ႔အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အာဟာရ ပမာဏ ဟုတ္မွန္း မဟုတ္မွန္း ဒီကေလးက ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာျပႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး”ဟု ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။ ၎ကပင္ ဆက္လက္၍ ကေလးမ်ား မစားခ်င္၊ မေသာက္ခ်င္ေတာ့သည့္အခါ မိဘမ်ားက အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္း၍ ပန္းကန္ထဲမွ အစားအေသာက္ ကုန္ေအာင္ စားခုိင္းခ်င္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။

“အဲဒီလို ဖိအားေပးမယ့္အစား မိဘေတြ တကယ္လုပ္သင့္တာက ကေလးက စားေကာင္းသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗိုက္ဝသြားၿပီလားဆိုတာ ေမးဖို႔ပါ။ တကယ္လုိ႔ ကေလးေတြက သူတို႔ဗိုက္ဆာေနၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ဖာသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္က မိဘေတြ လုပ္သင့္တာဟာ ကေလးေတြကို အစာမ်ားမ်ား ေကၽြးေနဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ ဆာေလာင္လာခ်ိန္ကို ဂရုစိုက္ နားေထာင္ေပးဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္း ေဒါက္တာမက္ဘရိုက္က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသြားသည္။

Credit: Planet