မိဘကို အသက္ အသက္ေသေအာင္ သတ္မွ
သတ္တာမဟုတ္ပါဘူး

သဒၶါတရားမရွိတဲ့ မိဘကို သဒၶါတရားရွိေအာင္
ဖန္တီးမေပးနိ ုင္ရင္

အိုမင္းမစြမ္းတဲ့ မိဘကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
ျပဳစုမေပးပဲ မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ လုပ္ေနရင္

ကိုယ္ကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းစားေနျပီး
မိဘေတြကေတာ့ ကိုယ့္ေလာက္ ေကာင္းေအာင္
မစားရပဲဲ ခ်ိဳ ့တဲ့ေနျပီဆိုရင္

ပင္ပမ္းၾကီးစြာ ရွာေဖြစားေသာက္ေနရတဲ့ မိဘေတြကို ကူညီနိ ုင္ပါလွ်က္ မကူညီခဲ့ဘူး
ဆိုရင္

အဲဒါေတြထဲဲက တခ်က္ခ်က္နဲ ့ ျငိေနမယ္ဆိုရင္
လည္း မိဘကို သတ္ေနတာပါပဲ

ဒီတဘဝ သတ္တာကမွ မိဘေတြ တဘဝပဲ ေသမွာပါ

သဒၶါတရားမရွိပဲေသသြားရင္

ဝိပႆနာတရားေတြထြန္းကားေနပါလွ်က္
ကိုယ့္မိဘ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ကို မထိေတြ ့ရပဲ ေသသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္

ကိုယ့္မိဘကို တသံသရာလံုး သတ္ေနသလိုပါပဲ

ကိယ္တရားမေဟာနိ ုင္တာေတာင္
ရိပ္သာေတာ့ ေရာက္ေအာင္ပို ့ေပးၾကရမယ္

ရိပ္သာမသြားနိ ုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာင္
အိမ္မွာ ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ေတြကို
နာနိ ုင္ေအာင္ ရႈ႕မွတ္တတ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးနိ ုင္
ရမယ္

ကိုယ့္ကို ပညာတတ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနရလို ့ သူတို ့မွာ တရားဘာဝနာ
ကို ငယ္ငယ္က အားထုတ္ဖို ့ အခ်ိန္မေပးနိ ုင္ခဲ့ဘူး

ကိုယ္က ပညာတတ္လို ့ ျပန္ျပီး ျပဳစု ရမဲ့အလွည့္
ေရာက္တဲ့အခါမွာ မိဘကို တရားနဲ ့ ေက်းဇူးမဆပ္
နိ ုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့

အဲဒီသားသမီးဟာ
မိဘကို သတ္ေနတာပါပဲ

သားေကာင္းသမီးေကာင္းမ်ား
ျဖစ္နိ ုင္ၾကပါေစ

(ဦးျမင့္ခို္င္)