အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေပၚမွာ နာမည္ေက်ာ္ YouTube ဗီဒီိယို Channel ႏွစ္ခုက ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ စမ္းသပ္မွု တစ္ခု ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ယင္းကေတာ့ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ သတို႔သား အဘိုးၾကီးနဲ႔ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမေလးတို႔အတြက္ Pre Wedding ဓာတ္ပံု ရိုက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

နယူးေယာက္ျမိဳ႕ လူစည္ကားတဲ့ ေနရာမွာ ဓာတ္ပံုရိုက္ စမ္းသပ္မွု ျပဳလုပ္ျပီး ေရာက္ေလရာ ေနရာမွာ လူေတြရဲ႕ တံု႔ျပန္မွုကို ရရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ ေရွ႕တုိးလာျပီး ကေလးကို အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိေၾကာင္းေမးတယ္။ အဘုိးၾကီးကိုေမးတယ္။ ျပီးေတာ့ မိဘေတြဘယ္မွာလဲ ေမးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ တရားမဝင္ဘူးလို႔ ေျပာျပီး ကေလးကို လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ စမ္းသပ္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ အဘိုးၾကီးဟာ ျပႆနာ အရွာခံရျပီး အခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ရဲေခၚျပီး ဖမ္းမယ္ဆိုတဲ့အထိ လုပ္ၾက ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ဝိုင္းျပီးေတာ့ ထိုးၾကိတ္ဖို႔အထိေတာင္ ေဒါသထြက္ၾက ပါတယ္။

စမ္းသပ္မွုထဲမွာ လာေရာက္ဆန္႕က်င္ေျပာဆိုသူမ်ားကို ကေလးရဲ႕ မိဘမ်ားက ခြင့္ျပဳလိ႔ု လက္ထပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေပမယ့္ လက္မခံခဲ့ၾကပါဘူး။ ကေလးကို ကယ္ဆယ္ ဖုိ႔ပဲ ဆႏၵ မဲေနၾကခဲ့ ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၅ ႏို္င္ငံေက်ာ္မွာ အရြယ္မေရာက္ခင္ လက္ထက္ထိမ္းျမားခံရျခင္းဟာ အျဖစ္မ်ားလ်က္ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ အေနာက္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကတို႔မွာ အျဖစ္မ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ အသက္ျပည့္တယ္လို႔ ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာမွာ ေန႔စဥ္ ၃၃၀၀၀ (သံုးေသာင္းသံုးေထာင္) ေသာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားဟာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိဘ အသိုင္းအဝိုင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမွုေရး ဖိႏွိပ္မွုမ်ားအရ လက္ထက္ထိမ္းျမားေနၾကရ ပါတယ္။

ဗီဒီယို ၾကည့္ရွုရန္ – https://youtu.be/KldFGgUTqKA

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)