ေဆးဖက္ဆိုင္ရာပါပဲ ၊ ဒါေပမယ့္ သင္မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈကို ခံစားရမွာပါ။

ပလိပ္ေရာဂါေတြဆိုးရြားေနခ်ိန္မွာ ေဒါက္တာေတြ ဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးပါ ၊ 
ပိုလီယိုေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး မရွိခင္တုန္းက ကေလးငယ္ေတြဟာ ဒီလိုစက္နဲ႔ ေနထိုင္ရပါတယ္ ။ မ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္ေတြဟာ ဒီလိုစက္နဲ႔ ေနထိုင္ရေပမယ့္ လူတိုင္းက မကင္းလြတ္ႏုိင္ပါဘူး ။ အခ်ိန္ကေတာ့ ၁၉၃၇ ပါ။

Dr. Kilmer’s Female Remedy
ေျခေထာက္အတုနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါ ၊ သူ႔မ်က္ႏွာကို ေဖာ္ျပဖို႔ေတာ့ ရွက္ရြံေနခဲ့ပါတယ္ ။ ၁၈၉၀-၁၉၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတုန္းကပါ။
သစ္သားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လက္အတု – ၁၈၀၀ ခုႏွစ္မ်ား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ားမွာ အစားထိုးဖို႔ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား ၊ အေစာပိုင္း ခြဲစိတ္မႈမ်ားတြင္ သံုးသည္။
Blood transfusion bottle, England 1978
Dr. Clark ရဲ. ေက်ာရိုးမၾကီး ကုသမႈအတြက္ ေၾကျငာ – ၁၈၇၈ ခုႏွစ္
Neurological exam with electrical device, c. 1884
အေမရိကန္ျပည္္တြင္းစစ္တုန္းက အသံုးျပဳေသာ ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ား
“Walter Reed physiotherapy store” 1920’s
၁၉၁၅ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက လက္တြန္းလွည္းႏွင့္ ကေလးငယ္
၁၇၀၀-၁၈၀၀ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သားဖြားဆရာမ်ားကို ကေလးေမြးနည္းအေၾကာင္း သရုပ္ျပေပးသည့္ သင္ေထာက္ကု ပစၥည္းတစ္ခု
Lewis Sayre’s scoliosis treatment
Claude Becks early defibulator
၁၈၀၀ ခုႏွစ္မ်ားထိ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း ကေလးေမြးထိုင္ခံု
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ခြဲစိတ္ဓါးမ်ား ၁၈၀၁-၁၉၂၀ ၾကား
ေရွးေခတ္က အသံုးျပဳတဲ့ ေမာ္ဒယ္ပံုရိပ္ပါ ၊ ဆရာဝန္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ထိကိုင္ခြင့္မရတာမို႔ နာက်င္တဲ့ေနရာကို ညႊန္ျပဖို႔ ဒီအရုပ္ကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။
Radiology nurse technician, WWI France 1918
၁၈၅၅ ကေန ၁၈၆၀ ၾကား အီသာကို ေမ့ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳတဲ့ အေစာပိုင္း ခြဲစိတ္မႈေတြထဲက တစ္ခု
Rush Medical College lecture auditorium, 1900, Chicago
Leonid Rogozov မိမိကုိယ္ကို ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ျပေနစဥ္ ၊ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၁၉၆၁