ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာအတြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအရြယ္အစား ရွိတဲ့ ဧရာမ ေရေအာက္ ဖြတ္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ ပါတယ္။ ယင္း ဖြတ္ဟာ အင္မတန္အရြယ္အစား ၾကီးတာေၾကာင့္ အေသးစား ေဂၚဇီလာ တစ္ေကာင္ အျဖစ္ တင္စားခဲ့ၾက ပါတယ္။

သူဟာ ေရေပၚကို ေပၚလို႔ အသက္ရွဴတဲ့အခါ ငါးဖမ္းသမားတို႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရျပီး ေရေအာက္လိုက္ဆင္းလို႔ ဓာတ္ပံုနဲ႔ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ပါတယ္။ ေရေအာက္မွ အေကာင္ငယ္မ်ားကို စားသံုးေလ့ ရွိျပီး လူေတြကို ရန္မမူ ပါဘူး။ ေရေအာက္ ၉ မီတာအနက္အထိ ဒိုင္ဗင္ထိုးႏိုင္တဲ့ အေကာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ဧရာမ ဖြတ္ဟာ အျခားဖြတ္နဲ႔မတူပဲ ပုပ္သင္ညိဳေတြလို အေမာက္ေတြပါတာေၾကာင့္ ေဂၚဇီလာနဲ႔ တူေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကုန္းတစ္ပိုင္း ေရတစ္ပိုင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကုန္းေပၚ အေနနဲ႔ ဘယ္မွာေနတယ္ဆုိတာ ေလ့လာေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေနတဲ့ေနရာသိရင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အေကာင္ၾကီး မ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစား ေဂၚဇီလာလို႔ တင္စားရေလာက္ေအာင္လည္း ပံုစံဟာ အင္မတန္ တူေနတာကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: dailymail
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)