သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က သမၼတသစ္ဦးထင္ေက်ာ္ထံ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေနစဥ္ ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္

ျမန္မာ့သမုိင္း စာမ်က္ႏွာ ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္မွ်မရွိခဲ့ဖူးေသာ အခမ္းအနားတစ္ခု သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပေနျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ယခု ရက္သတၱပတ္အတြင္း မ်က္၀ါး ထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔လယ္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ အ ရပ္သားတစ္ပိုင္း သမၼတဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပည္သူလူထုဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ သမၼတဦး ထင္ေက်ာ္အစိုးရသစ္ထံသိ႔ု ႏုိင္ငံ ေတာ္အာဏာလႊဲေျပာင္းပဲြက်င္းပ ခဲ့သည္။

အစိုးရတစ္ရပ္က ေနာက္ တက္လာမည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အ ညီ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အ စဥ္အလာမ်ိဳး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသ မုိင္းတြင္မရွိသည့္အတြက္ အာ ဏာလႊဲေျပာင္းပဲြအဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ေစရန္ ရင္္တမမျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ မိနစ္ပိုင္းမွ်သာ ၾကာျမင့္သည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးမွသာ စိတ္ ေအးရေတာ့သည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းပဲြတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား လႊဲ ေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ေၾကညာ ခ်က္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရအဖဲြ႕ ၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္္ သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္၏ အစိုးရသစ္အဖဲြ႕၀င္ ၀န္ ႀကီးမ်ားအားလံုး စံုစံုညီညီတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ က်င္း ပသည့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းပဲြသို႔ အစိုးရအဖဲြ႕သစ္၏ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္း အနားက်င္းပသည့္ ခန္းမအတြင္း သု႔ိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၿပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာ ထားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးပို႔သည့္ တပ္မေတာ္မွ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသံုးဦးႏွင့့္ ရယ္ရယ္ ေမာေမာ စကားစျမည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယခင္ကအ တုိက္အခံပါတီျဖစ္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ အာဏာရပါတီအမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႔အၾကား လက္တဲြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ လို လားသည့္ ျပည္သူမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားအ တြက္ ယင္းျမင္ကြင္းမ်ားက ေပ်ာ္ ရႊင္ၾကည္ႏူးစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းပဲြအၿပီး ညေနပိုင္း၌ သမၼတအိမ္ေတာ္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က ညစာစားပဲြက်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတဖိတ္ၾကားသည့္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတသစ္ တည္ခင္းေသာ ညစာစားပဲြကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္္မႈရွိသည့္ ၈၈မ်ိဳး ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္း ကိုႏုိင္ႏွင့္ ဦးဂ်င္မီတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ကာ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးေရးကာလအတြင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မဲႏုိင္ေရးအ တြက္ ၀န္းရံေပးခဲ့ေသာ အႏုပညာ ရွင္မ်ားကိုလည္း ညစာစားပဲြတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းပဲြအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ျဖစ္သည့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ အစိုးရအဖဲြ႕သစ္ ပထမဦးဆံုးစတင္တာ၀န္ယူေသာ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ အစိုးရအဖဲြ႕ သစ္၏ ၀န္ႀကီးမ်ားအားလံုးသည္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ စတင္႐ံုးတက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တာ၀န္ယူ ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနေရွ႕တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား က ကမၻာေက်ာ္အမ်ိဳးသမီး၏ ၀န္ ႀကီးအျဖစ္ ပထမဦးဆံုး႐ံုးတက္ျမင္ ကြင္းကို အမိအရမွတ္တမ္းတင္ရန္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆုိင္း ခဲ့ၾကသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား ေန႔၀က္ ခန္႔ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ေသာ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ံုးတက္ျခင္းမရွိဘဲ ဧၿပီ ၁ ရက္ နံနက္တြင္မွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ကားျဖဴေလးျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး စတင္႐ံုးတက္ခဲ့သည္။

ယင္းကမၻာေက်ာ္အမ်ိဳးသမီး ႀကီး စတင္႐ံုးတက္သည့္ေန႔၌ပင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ယခင္အာဏာရပါ တီေဟာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ပုိင္ ခြင့္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရးဆဲြထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အ ခ်ိဳ႕ကို တပ္မေတာ္္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တို႔က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြး ေႏြးကာ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒဟု အမည္ ေပးထားေသာ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္း တြင္ အခန္းငါးခန္းပါရွိၿပီး အခန္း (၃)တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္၌ ၂၀၁၅ ပါတီစံုဒီမိုကေရ စီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ ျဖင့္ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမဲရရွိခဲ့ သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာ ၀န္ေပးအပ္သည္ဟု ပါရွိသည္။

အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏တာ ၀န္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစ ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေပးရမည့္ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တာ၀န္ခံရမည္။ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေစ ရန္ အစိုးရအဖဲြ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖဲြ႕ မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ မည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းငါးႏွစ္ကို ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ဥပေဒ ၾကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္ ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးတုိ႔ပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကို အျပတ္အ သတ္အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတားျမစ္ခ်က္အရသမၼတမျဖစ္ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ဆႏၵရွိေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈရွိေနသည့္ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒ အျဖစ္ အတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အေန အထားမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ယင္း ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အႏုိင္ရပါတီတို႔ ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္လိမ့္မည္မထင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ဆုိၾက သည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို တာ လူထုကလိုလားတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ပဲ။ တကယ္ ေတာ့ သမၼတျဖစ္ရမယ္။ အတား အဆီးေၾကာင့္ မျဖစ္လုိက္ရဘူး။ တပ္မေတာ္ကလည္း ဒီဥပေဒၾကမ္း ကို နားလည္လာမွာပါ’’ဟု ႏုိင္ငံ ေရးေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာ သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းအတည္ ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ၿပီးပါက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လက္ရွိတာ ၀န္ယူထားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနေလး ခုတုိ႔ကုိ သူ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယံု ၾကည္သည့္သူမ်ားအား ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ အပ္ကာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တာ၀န္ ယူကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား အ ႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆုိလာၾက သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က သူ တာ၀န္ယူထား ေသာ ၀န္ႀကီဌာနေလးခုအနက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအသစ္ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ကာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး အ ေရးပါေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ကို ဆက္လက္တာ၀န္ယူထားခဲ့ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ ေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို လက္ လႊဲလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ သူ ေႂကြး ေၾကာ္ထားခဲ့ေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈကင္းစင္ေသာ အစုိးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ကုိယ္တိုင္လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ သမၼတ႐ံုးမွတစ္ဆင့္ အစိုးရဗဟို႐ံုးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ထံ ေပးပုိ႔ ခဲ့သည္။

ယင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးမည္ဆုိ ပါက မယူရမည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမ်ားကို တိတိက်က်သတ္ မွတ္ေပးထားၿပီး ႁခြင္းခ်က္အေန ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေငြက်ပ္တစ္သိန္း ထက္မပိုေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းကိုသာယူရန္ ခြင့္ျပဳေပး ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ထြက္ ေပၚၿပီးသည့္ကာလမွစတင္ကာ အာဏာလႊဲေျပာင္းခ်ိန္ထိ ၾကာျမင့္ ခဲ့ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလသည္ ေသြးထြက္သံယိုမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းၿပီးစီးခဲ့့ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မတ္ လ ၃၀ ရက္က သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးမိန္႔ ခြန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းပဲြအၿပီး ညေနခင္းက သမၼတသစ္ဦးထင္ ေက်ာ္တည္ခင္းေသာ ညစာစားပဲြ တြင္ ေတးေရးကိုေန၀င္းေရးသားသည့္ ‘ခြန္အားျဖည့္မိငယ္’ သီခ်င္းကို ကိုရဲလြင္က ဂုဏ္ျပဳသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ခြန္ အားျဖည့္ မိငယ္သီခ်င္းတြင္ပါ၀င္ ေသာ စာသားတစ္ခုကဲ့သုိ႔ပင္ အ လင္းေရာင္ကင္းမဲ့သည့္ ေန၀င္ည မ်ားစြာကို ကူးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေရာင္နီလာသည့္ ေန႔သစ္ကုိ စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈရွိေနသည့္ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒ အျဖစ္ အတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အေန အထားမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ယင္း ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အႏုိင္ရပါတီတို႔ ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္လိမ့္မည္မထင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ဆုိၾက သည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို တာ လူထုကလိုလားတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ပဲ။ တကယ္ ေတာ့ သမၼတျဖစ္ရမယ္။ အတား အဆီးေၾကာင့္ မျဖစ္လုိက္ရဘူး။ တပ္မေတာ္ကလည္း ဒီဥပေဒၾကမ္း ကို နားလည္လာမွာပါ’’ဟု ႏုိင္ငံ ေရးေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာ သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းအတည္ ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ၿပီးပါက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လက္ရွိတာ ၀န္ယူထားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနေလး ခုတုိ႔ကုိ သူ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယံု ၾကည္သည့္သူမ်ားအား ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ အပ္ကာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တာ၀န္ ယူကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား အ ႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆုိလာၾက သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က သူ တာ၀န္ယူထား ေသာ ၀န္ႀကီဌာနေလးခုအနက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအသစ္ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ကာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး အ ေရးပါေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ကို ဆက္လက္တာ၀န္ယူထားခဲ့ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ ေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို လက္ လႊဲလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ သူ ေႂကြး ေၾကာ္ထားခဲ့ေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈကင္းစင္ေသာ အစုိးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ကုိယ္တိုင္လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ သမၼတ႐ံုးမွတစ္ဆင့္ အစိုးရဗဟို႐ံုးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ထံ ေပးပုိ႔ ခဲ့သည္။

ယင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးမည္ဆုိ ပါက မယူရမည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမ်ားကို တိတိက်က်သတ္ မွတ္ေပးထားၿပီး ႁခြင္းခ်က္အေန ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေငြက်ပ္တစ္သိန္း ထက္မပိုေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းကိုသာယူရန္ ခြင့္ျပဳေပး ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ထြက္ ေပၚၿပီးသည့္ကာလမွစတင္ကာ အာဏာလႊဲေျပာင္းခ်ိန္ထိ ၾကာျမင့္ ခဲ့ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလသည္ ေသြးထြက္သံယိုမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းၿပီးစီးခဲ့့ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မတ္ လ ၃၀ ရက္က သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးမိန္႔ ခြန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းပဲြအၿပီး ညေနခင္းက သမၼတသစ္ဦးထင္ ေက်ာ္တည္ခင္းေသာ ညစာစားပဲြ တြင္ ေတးေရးကိုေန၀င္းေရးသားသည့္ ‘ခြန္အားျဖည့္မိငယ္’ သီခ်င္းကို ကိုရဲလြင္က ဂုဏ္ျပဳသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ခြန္ အားျဖည့္ မိငယ္သီခ်င္းတြင္ပါ၀င္ ေသာ စာသားတစ္ခုကဲ့သုိ႔ပင္ အ လင္းေရာင္ကင္းမဲ့သည့္ ေန၀င္ည မ်ားစြာကို ကူးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေရာင္နီလာသည့္ ေန႔သစ္ကုိ စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ရန္မ်ိဳးႏုိင္ – 7day