ဖိလစ္ပိုင္, ေလယာဥ္, ကေလး

ယူေအအီးမွ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ပ်ံသန္းေနသည့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ လမေစ့မီ ကေလးေမြးဖြားခဲ့ရာ ထိုေလယာဥ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။
ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ ကေလးေမြးဖြားမည့္ရက္သည္ ႏွစ္လလိုေသးေသာ္လည္း Cebu Pacific Air ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ဒူဘိုင္းမွ မနီလာသို႔ သြားေနစဥ္ ေလယာဥ္ေပၚ၌ မီးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမီးဖြားမႈကို ေလယာဥ္ခရီးသည္မ်ားထဲတြင္ ပါလာေသာ သူနာျပဳႏွစ္ဦးက ၀ိုင္း၀န္း ကူညီခဲ့ၾကၿပီး ေလယာဥ္ခရီးသည္ အခန္း၏ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ကေလးေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

မိခင္ျဖစ္သူသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမွာ မိန္းကေလးျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္မယ္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳတို႔က ကေလးကို သန္႔စင္ေပးကာ ေလယာဥ္ေပၚမွ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားပါလာသည့္ ခရီးသည္မ်ားက ကေလးအ၀တ္အစားအခ်ဳိ႕ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလယာဥ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဟိုင္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့သျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးတို႔သည္ မနီလာသို႔ ခရီးမဆက္မီ ထိုေနရာတြင္ ေဆးကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဆက္လက္ ခံယူႏိုင္ခဲ့သည္။ “မိခင္ႏွင့္အတူ ခရီးသြားခဲ့သည့္ ထိုအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ၎၏ေမြးကင္းစ ကေလးတို႔သည္ အိႏၵိယတြင္ သံုးရက္ၾကာ ယာယီဗီဇာရရွိၿပီး ယင္းဗီဇာသည္ ထိုႏွစ္ဦးစလံုး ေလယာဥ္စီးႏိုင္သည္အထိ သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

Eleven news