ဖ႐ုံသီး

ဖ႐ုံသီး

ဖ႐ုံသီး

ဖ႐ုံသီး

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံးေသာအသီးမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ ကိုစတင္က်င္းပလ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုပြဲ၏ အဖြင့္ စစခ်င္းကေတာ့ ႀကီးက်ယ္မႈေတြႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါၿပီ။
ကမာၻ့အႀကီးဆုံးေတြထဲကမွ အႀကီးဆုံး ဖ႐ုံသီးဘုရင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ဖ႐ုံသီးႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ (၇၆၃) ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး လူတစ္ရပ္မကႀကီးမားလြန္းတဲ့ဖ႐ုံသီးႀကီးကိုပုံပါအတိုင္းျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Ref:CCTV
Thetmyatnoewei(Sandakoo)