​ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား, ထိုင္​း

တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ကို လုယက္ လုပ္ကိုင္ေနသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံလက္ေထာက္အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာသြားခ်က္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အလုပ္သမားရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အထူးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လိုက္လံစစ္ေဆး ဖမ္းဆီးသြားမွာျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ (၅)ႀကိမ္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေကာင္စီ(NCPO)မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာအမွတ္ ၁၀၀/၂၅၅ နဲ႔ ၁၀၁/၂၅၅၇ အရ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ အထူးအဖြဲ႕(၆)ဖြဲ႕ျဖင့္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ လူကုန္ကူးတိုက္ဖ်က္ေရးေကာင္စီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရက္ရွည္ စစ္ေဆးဖမ္းစီးအေရးယူမႈမ်ား လုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အလုပ္သမားမ်ားကို ဥပေဒအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေပါင္း (၁၀၀) ကို သင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္ခိုးဝင္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ပိုၿပီးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရန္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနကလည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔မွ(၁၁)ရက္ေန႔ထိ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေပါင္း(၂၉၇)ဦး ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုးကား-❂ #TachileikNewsAgency

သတင္း
ရဲမင္း(AAC)