ရတနာပစၥည္း, အေရာင္းဝန္ထမ္း

ရတနာပစၥည္း, အေရာင္းဝန္ထမ္း

ရတနာပစၥည္း, အေရာင္းဝန္ထမ္း

ရတနာပစၥည္း, အေရာင္းဝန္ထမ္း

တရုတ္ႏိုင္ငံက ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ဟာ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားဖို႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အေပၚပိုင္းဗလာနဲ႔ အေရာင္းစာေရးမ အသံုးျပဳျပီး ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီဓါတ္ပံုေတြကိုေတာ့ ku6.com မွာ စျပီး တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဓါတ္ပံုေတြထဲမွာေတာ့ သူမက စတိုးဆိုင္ရဲ. ေကာင္တာ အေနာက္မွာ ရပ္ေနျပီး ၊ သူမဟာ အေပၚပိုင္းဗလာမွာမွ ရင္သားထိပ္မွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာပံု ေဆးျခယ္ထားျပီး ေအာက္က စကတ္တိုကို ဝတ္ဆင္ထားပါတယ္။