ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း, အိမ္​

ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ သမားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရွိ ေသာ္လည္း ေနထိုင္ခြင့္အာမခံ ခ်က္မရွိသည့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအခက္အခဲကို ေျပလည္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာစံပလာဇာတြင္ ‘အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ေကာင္းမြန္ ေသာ ဆက္ဆံေရးဆီမွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆီသို႔’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဦးစီးျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ အ လုပ္သမားေတြက အလုပ္ရွိေပမယ့္ ဘဝရဲ႕အာမခံခ်က္ ရွိပါ့မ လားလို႔ဆိုၿပီး သံသယျဖစ္ေနၾကရတာရွိတယ္။ အလုပ္သမား အမ်ားစု အလုပ္ရၾကၿပီဆိုရင္ အနည္းဆံုး ေနစရာရွိရမယ္။ ေန ထုိင္ေရးကိစၥ အာမခံခ်က္ရရွိဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္က အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ရရင္ ေနထုိင္စရာရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္ဖို႔ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ စဥ္းစားမွာျဖစ္တယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ား ဘဝအာ မခံခ်က္အတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ရက္အတြင္းအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားက ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မွ ရရွိသည့္ရလဒ္ကို အေျခခံ၍လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘အစိုးရက ဘဏ္ေတြကေန တစ္ဆင့္ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ လူမႈဖူလံု ေရးရန္ပံုေငြကေန ေထာက္ပံ့ကူ ညီႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လုပ္ေပးမွာ ပါ။ ဘယ္လိုဆက္လုပ္ၾကမယ္ဆုိ တာ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွ သိႏုိင္ပါ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးရွိသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္၍ အလုပ္သ မားမ်ား ေနထိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ လိုအပ္သည့္အပိုင္းတြင္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အလုပ္ သမား၊ လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ က ဆိုသည္။

‘‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေနစရာဖန္တီးေပးဖုိ႔ ဆႏၵရွိတဲ့အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုင္ပင္တယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနတင္မကဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဘဏ္ေတြဘက္ကလည္း လုပ္သြားရမယ့္အပိုင္းေတြ ရွိတာေပါ့’’ဟု ဦးသိန္းေဆြက ေျပာ သည္။

အလုပ္သမားမ်ား ေနစရာ ရရွိေရးမွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခင္က တည္းက တိုက္တြန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO) ျမန္မာဆက္ဆံေရးအရာရွိ Mr. Rory Mun-goven က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသည့္ အ လုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနထုိင္စရာ ဖန္တီးေပးရန္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈကုန္က် စရိတ္ကို မည္သုိ႔ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေပးမည္ဆိုသည္မွာ အဓိကသိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာခင္ ေမာင္ေအးက ဆိုသည္။

‘‘ကုန္က်စရိတ္ကို ဘယ္သူက ေပးမွာလဲ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္မႈေတြ ဘယ္လိုလုပ္ ေဆာင္မွာလဲဆိုတဲ့ ညႇိစရာေတြ က်န္ေနတာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ ဖို႔ လိုပါလိမ့္ဦးမယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။

အလုပ္လုပ္သူမ်ားအား ေနစရာေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကတိျပဳေျပာၾကားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စတင္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိ ေပ။ အလုပ္သမား၊ လူဝန္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မူ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ေနစရာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ လုပ္ငန္း ပမာဏမွာႀကီးမား၍ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားႏိုင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။

‘‘ေနစရာဖန္တီးေပးမယ္ဆို တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အစီအမံကို ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ မယ့္မူဝါဒအေသးစိတ္ကို ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ မရွိေသးေတာ့ စီမံခ်က္ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မယ္ဆိုတာ တြက္ဆဖို႔ခက္ပါ တယ္’’ဟု အေျခခံအလုပ္သမား အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ကိုညီညီက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဆက္ လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး၌ ေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္မည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးမင္​း – 7day news