တက္တူး

တက္တူး

တက္တူး

ဘရားဇီးနိုုင္ငံရွိ တက္တူးပညာရွင္တစ္ဦးဟာ ၄င္းပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ေခြးျဖဴေလးကိုု တက္တူးထိုုးေပးခဲ့ပါတယ္။ ေခြးေလးကိုု မ်က္စိ၊နားနွင့္ နွာေခါင္းတိုု့တြင္ ထိုုးေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ ဒီေခြးေလးကိုု တက္တူးထိုုးေပးခဲ့တာဟာ ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ေစဖိုု့လိုု့ ေျပာပါတယ္။ သိုု့ေသာ္လည္း ထိုုပုုံကိုုျမင္ေတြ့က်တဲ့လူတိုုင္းဟာ ဒါဟာ တိရစာၦန္ညင္းပန္းနွိပ္စက္မွုုတစ္ခုုလိုု့ျမင္ေတြ့ျပီး ရွုုတ္ခ်ေနႀကပါတယ္။ ထိုုးတက္တူးပညာရွင္၏ ခ်စ္သူျဖစ္သူကလည္းဒါကိုု ရွုုတ္ခ်ျပစ္တင္ခဲ့တယ္လိုု့သိရပါတယ္။

Ref;metro
Thetmyatnoewei(Sandakoo)