အင္ဒိုနီးရွား, မုဒိမ္းက်င့္

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းက်င့္သူမ်ားအား ေဆးျဖင့္သင္းကြပ္မည့္ ဥပေဒက်င့္သံုးမႈကို သမၼတဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒုိက ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရာတြင္ မည္သည့္ညိႇႏိႈင္းမႈမွ် ရွိမည္ မဟုတ္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးအား အုပ္စုဖဲြ႕ မုဒိမ္းက်င့္၊ သတ္ျဖတ္မႈကို ျပည္သူမ်ားက ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ ေသဒဏ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ၀ီဒိုဒိုက ၿပီးခဲ့ေသာ ေမတြင္ အေရးေပၚအမိန္႔ ဒီကရီျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းျပစ္ဒဏ္မ်ားအား ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ပါလီမန္က ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ဆရာ၀န္မ်ား အဖဲြ႕တို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေသာ ေဆးျဖင့္သင္းကြပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ၀ီဒိုဒိုက ဘီဘီစီ သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက လူအခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ ညိႇႏႈိင္းတာေတြ ရွိလာမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ၀ီဒိုဒိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အတြက္ အစိုးရက အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေသာ ေသဒဏ္ကို ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ ေဆးနဲ႔ သင္းကြပ္တာကို အစဥ္တစိုက္ သက္၀င္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဆင္းၿပီးေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ရင္ အျမစ္ျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ၀ီဒိုဒိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပိုလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ရွိ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ ေဆးျဖင့္ သင္းကြပ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အား အသံုးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္တြင္ ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ပထမဆံုး အာရွႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီတြင္ ဆူမတ္ၾတားကြၽန္းစု အေနာက္ပိုင္း၌ စာသင္ေက်ာင္းမွ အိမ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာစဥ္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ရွိ ယင္းေက်ာင္းသူအား အရက္မူးေနေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားငယ္မ်ားက အုပ္စုဖဲြ႕ မုဒိမ္းက်င့္ကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမုဒိမ္းက်င့္မႈအား ဦးေဆာင္သူသည္ လူသတ္ရန္ ႀကိဳတင္ ၾကံစည္မႈ စဲြခ်က္တြင္ ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာလ၌ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းစဲြခ်က္သည္ ၀ီဒိုဒိုက ျပစ္မႈသစ္မ်ား မထုတ္ျပန္မီကပင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အမႈျဖစ္သည္။ ယင္းမုဒိမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အျခားသူမ်ားသည္လည္း ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

Ref: AFP
Eleven news