ကိုယ္၀န္ေဆာင္, ေလျဖတ္

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အသက္ပိုႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ပိုျမင့္မားသည္ဟု အစဥ္မွတ္ယူထားခဲ့ ေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ေလျဖတ္ျခင္းျဖစ္ရပ္အတြက္ ငယ္ ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။
အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္မဟုတ္ေသာ ရြယ္တူမ်ားထက္ အလားတူအႏၲရာယ္ပိုျမင့္မား ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ရြယ္တူ ကိုယ္၀န္မရွိ ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ႏွစ္ဆ ေက်ာ္ ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

နယူးေယာက္ရွိ ကုိလံဘီယာတကၠသုိလ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ စင္တာ (CUMC) ၏ အာ႐ံုေၾကာဌာန သုေတသနေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာအီလီဇာ စီမီလာႏွင့္အဖဲြ႕၏ ေလ့လာမႈရလဒ္ကို JAMA Neurology ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏွစ္စီတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ လူေပါင္း ၇,၉၅၀,၀၀၀ ခန္႔ သည္ ေလျဖတ္သည့္ဒဏ္ ခံစားရၿပီး လူေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးရသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္ မားေၾကာင္း၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေသြး ဆင္းမ်ားျခင္းတို႔ျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး မိခင္ေလာင္းမ်ား ေလျဖတ္ႏုိင္ေျခပိုမ်ားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေလျဖတ္သူအေရအတြက္ျမင့္မားလာၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသက္ အရြယ္ႀကီးမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာ မီလာကေျပာသည္။

အသက္ (၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ (၃၄)ႏွစ္ၾကား ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မဟုတ္္ေသာ ရြယ္တူမ်ားထက္ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၁ ဒသမ ၆ ဆ ပိုျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

၎တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဆရာ၀န္မ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားသာမဟုတ္ပဲ အသက္ငယ္ေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ေလျဖတ္ႏုိင္ေၾကာင္းကို ႀကိဳသတိထားရန္ လို အပ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

—Ref: MNT / 7day news