အိႏၵိယ႐ူပီး

အိႏၵိယႏုိင္ငံသံုး ႐ူပီးေငြ ၅ဝဝ တန္ႏွင့္ ၁ဝဝဝ တန္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္အသံုးမျပဳရန္ ေၾကညာလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယ-
ျမန္မာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕ရွိ နန္းဖာလံုေစ်းသုိ႔လည္း ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမ၀တီ
သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ေစ်းတစ္ခုျဖစ္သည့္ နန္းဖာလံုေစ်းတြင္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာေငြေၾကးျဖင့္သာမက အိႏၵိယ႐ူပီးေငြျဖင့္လည္း လက္ခံေရာင္းဝယ္လ်က္ရွိၿပီး ႐ူပီး
၅ဝဝ တန္ႏွင့္ ၁ဝဝဝ တန္မ်ားကုိ ဆက္လက္မသံုးစြဲရန္ အိႏၵိယ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေငြမည္းအျဖစ္ ေၾကညာ
လုိက္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ႐ူပီးေငြမ်ားကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္
ထားၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နန္းဖာလံုေစ်းသူေစ်းသား၊ ကုန္
သည္မ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း
သိရသည္။

႐ူပီး ၅ဝဝ တန္၊ ၁ဝဝဝ ေထာင္တန္မ်ားျဖင့္ ေစ်းေရာင္း၊ ေစ်းဝယ္
မျပဳလုပ္ၾကရန္ နန္းဖာလံုေစ်းထဲတြင္ ေစ်းေကာ္မတီက လွည့္လည္
သတိေပးႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း နန္းဖာလံုေစ်းမွ ဦးေအာင္ေဇာ္လင္း
၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္
လဲေပးမည္ဟု သိရၿပီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား
မွတစ္ဆင့္ ဝုိင္းဝန္းေျဖရွင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တမူးၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ႏုိင္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူရင္းဓာတ္ပံု။ The Myawady Daily
မီးမီးျမင့္သူ – myanmar times