ဒုကၡသည္, သမၼတသစ္, ေဒၚနယ္ထရန္

အေမရိကန္သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲတုန္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ျဖစ္လဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားက ေဒၚနယ္ထရန္႔ကိို မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ထရန္႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမူ၀ါဒမ်ားကို သိပ္နားမလည္ေသာ္ျငား အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေစရမည္ဆိုေသာ သူ႕စကားမ်ားကို သူတို႔ သေဘာက်သည္။ ထရန္႔သည္ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္သည္။ သူႏိုင္လွ်င္ေတာ့ သူတို႔အတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား တက္လာမည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြပိုမ်ားလာမည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကေသာ ကင္ဆတ္ျပည္နယ္၊ အင္ဒီယားနား၊ အိုဟိုင္းအိုး၊ အိုင္အို၀ါ ျပည္နယ္မ်ားမွာရွိေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက ထရန္႔ကို မဲေပး ၾကသည္။
‘‘ဟီလာရီဘာလုပ္မလဲ၊ မိန္းမသမၼတ မေကာင္းပါဘူးေနာ့။ ထရန္႔တက္မွ အလုပ္ေပၚမွာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးေတာ့ ထရန္႔ကိုပဲ မဲေပးၾက တယ္’’ဟု ကန္ဆတ္ျပည္နယ္ကန္ ဆတ္ၿမိဳ႕က TriumpFood အမည္ရွိ အသားစက္႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ျမန္ မာခ်င္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သည္စကားကို ထရန္႔အႏုိင္ ရခဲ့သည့္ အခ်ိန္က သူက ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြမႈေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားႏွင့္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႕အ ေပ်ာ္မ်ားက တစ္ပတ္ေတာင္မခံ ပါ။ ထရန္႔သမၼတျဖစ္လာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ကို ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ဆီက သူၾကားလာေသာအခါ သူ႕အတြက္ ေက်ာ ခ်မွ ဓားျပမွန္းသိေတာ့သည္။ သမၼတသစ္ ထရန္႔သည္ ခ်က္ခ်င္းသူ႕အတြက္ မေကာင္းဆိုး၀ါးႀကီး သဖြယ္ ျဖစ္သည္။

မွန္ပါသည္။ အေမရိကမွာ ေနထုိင္ၾကသူအေျခခံလူတန္းစား ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားအ တြက္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကမိစၧာႀကီးတစ္ေကာင္သဖြယ္ ျဖစ္သည္။သူသည္ ယခုအခ်ိန္မွာ အျပည့္ အ၀ သမၼတမဟုတ္ေသးေသာ္ လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ထိခိုက္ထိုးႏွက္မည့္ သူ၏ အစြယ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ထုတ္ျပလာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေမရိကမွာ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို မုန္းတီးေနသည့္ လူျဖဴ အေမရိကန္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲမ်ားကို သူက အရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ လာေနေသာ တရားမ၀င္အေျခခ်သူ ၁၁ သန္းကို ျပန္ပို႔မည္။ မြတ္စလင္အေျခခ်သူမ်ားကို ပိုၿပီးစည္းကမ္း တင္းက်ပ္မည္။ မကၠဆီကိုဘက္ က တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာသူ မ်ားကို တားဆီးရန္ မကၠဆီကို နယ္စပ္မွာ မဟာတံတိုင္းႀကီးေဆာက္ မည္ဆိုေသာ ကတိေပးခ်က္မ်ား ျဖင့္ ထရန္႔က လူျဖဴမ်ား၏ မဲမ်ား ကို သိမ္းက်ဳံးယူခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ တံတိုင္းႀကီး ေဆာက္သြားမယ္။ တံတိုင္းမွာ ႀကီးမားလွပတဲ့ တံခါးႀကီးေတြ ထားမယ္။ လူေတြကို လာခြင့္ေပး မယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က တရား၀င္ ပဲ အေမရိကန္ကို ၀င္လာလို႔ရ မယ္။ ဒီတံတိုင္းေဆာက္ခကို ေတာ့ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံက ေပးရ လိမ့္မယ္’’

ျမန္မာျပည္ကလာေရာက္ သူ၊ ဒုကၡသည္အမ်ားစုက မကၠဆီကန္မ်ားကဲ့သို႔ တရားမ၀င္အေျခ ခ်ေနထိုင္သူမ်ားမဟုတ္။ သူတို႔ သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အိုင္ အာစီေခၚႏုိင္ငံတကာဒုကၡသည္ မ်ားအစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ တရား ၀င္ အေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကို ခိုး၀င္ လာေသာ မကၠဆီကန္မ်ားကဲ့သို႔ ျပန္ပို႔ခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔စရာမရွိ။ သူတို႔က ထရန္႔ကို ေၾကာက္ ရသည္က အျခားအေၾကာင္းတစ္ ခုျဖစ္သည္။

ထရန္႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူျဖဴအေမရိကန္မ်ား၏ ေထာက္ ခံမႈကို ရသြားေသာ အျခားေရြး ေကာက္ပြဲကတိတစ္ခုက ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၀ရဇိန္ လက္နက္သဖြယ္ထိခ်က္ျပင္းလွ သည္။ က်န္းမာေရးအာမခံဆိုင္ရာထရန္႔၏ မူ၀ါဒ ျဖစ္သည္။ ထရန္႔က လက္ရွိ သမၼတအိုဘားမားေဆာင္ ရြက္ထားေသာ က်န္းမာေရးအာမ ခံစနစ္ကို ပယ္ဖ်က္မည္ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကတိပင္ ျဖစ္သည္။အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းသူ လူတန္းစားမ်ားကို သက္ သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးအာမခံ စနစ္ကို လူျဖဴအေမရိကန္မ်ားက အလြန္မုန္းတီးၾကသည္။

အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံမွာ ေဆးကုသမႈစရိတ္က ႀကီးမားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ကို သံုးၿပီး ေဆးကုၾကရသည္။ လူျဖဴအေမရိကန္မ်ား က အလုပ္အကိုင္ေကာင္း၀င္ေငြ ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာ တစ္လ ကို ေဒၚလာ ၃၀၀ ခန္႔ အနည္းဆံုး ေပးရသည့္ က်န္းမာေရးအာမခံ ကို ၀ယ္ႏုိင္ၾကသလို၊ အလုပ္က ေနလည္း အခမဲ့ရေလ့ရွိၾကသည္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကမူ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္႔ေပးရေသာ ေစ်းအေပါစား က်န္းမာေရးအာမခံကိုပင္ မ၀ယ္ႏုိင္ၾက။ သူတို႔သည္ ၀င္ေငြနည္းအခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ကေနလည္း မရၾက။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးအာမခံဟုေခၚေသာ အိုဘားမားက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ႏွင့္ မက္ဒီကိတ္ေခၚ၀င္ေငြနည္းပါးသူတို႔အတြက္ အစိုးရကေပးေသာ က်န္းမာေရးအာမခံကို အားကိုးၾကရသည္။

‘‘ဒါမတရားတာပဲ လူပ်င္း ေတြ…အလုပ္လုပ္ၿပီး က်န္းမာ ေရးအာမခံကို ကိုယ္တိုင္၀ယ္ပါ လား။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အလုပ္လုပ္ၿပီး အစိုးရကို အခြန္ ေငြေဆာင္ေနတဲ့ ေငြေတြထဲက သူတို႔က အလကားေဆးကုေနၾက တယ္။ မတရားဘူး။ အိုဘားမား ကလည္း အသံုးမက်ဘူး မတရား တဲ့ အိုဘားမားက်န္းမာေရးစနစ္ ကို ဖ်က္ရမယ္’’ဟု ၀ါရွင္တန္ဒီစီ မွာ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူျဖဴအေမရိကန္မ်ား ကြန္ဖရင့္ မွာ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမွန္က အိုဘားမားက်န္း မာေရးစနစ္ကို အမ်ားဆံုးခံစားခြင့္ရေနသူမွာ ၀င္ေငြနည္းလူတန္း စား အာဖရိကန္-အေမရိကန္မ်ား ႏွင့္ စပိန္စကားေျပာ မကၠဆီကန္ လိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ မ်ားက အမ်ားစုျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားလည္း ယင္း အုပ္စုထဲပါ၀င္လာသည္။ သူတို႔ ကလည္း သည္က်န္းမာေရးစနစ္ ကို အဓိကအားထားၾက၏။

တကယ္တမ္းမွာ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံသည္ က႐ုဏာတရား ႀကီးမားၿပီး ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ကို မေလးရွားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားကေန ေခၚယူေန ျခင္းမဟုတ္ပါ။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အားျဖင့္ သူ႕ႏိုင္ငံမွာ လိုအပ္ေန ေသာ ေအာက္ေျခအလုပ္သမား လူတန္းစားတစ္ရပ္ကို ေခၚယူ ျဖည့္တင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ဒုကၡသည္မ်ား ေအဂ်င္စီသည္ အေမရိကသို႔ ေရာက္လာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို ေ၀းလံ ေခါင္းပါးေသာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ပို႔ ၏။ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေျခခ်ရာ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ အိုဟိုင္အိုးျပည္နယ္၊ အိုင္အို၀ါ၊ တကၠဆက္ႏွင့္ ေအာရီဂြန္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဒါကိုတာျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမွာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ အသားစက္႐ုံမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံလူျဖဴမ်ားက တစ္နာရီလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀ ေလာက္သာရေသာ သည္အလုပ္မ်ားကို မလုပ္ခ်င္ၾက။ သူတို႔က နယူးေယာက္ကဲ့သို႔၊ ခ်ီကာဂိုကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ သြားေရာက္အေျခခ်သျဖင့္ ၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရနည္းပါးၿပီး ၿမိဳ႕ပ်က္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သည္ၿမိဳ႕ပ်က္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ ကလာေရာက္ၾကသူ ဒုကၡသည္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္အသက္သြင္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လိုအပ္ေနေသာ လုပ္အားကို ဒုကၡသည္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာဒုကၡ သည္မ်ားအတြက္ကလည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံထက္ အစစအရာရာသာ လြန္ေသာ အေမရိကန္နယ္ၿမိဳ႕ ေလးမ်ားက နိဗၺာန္ဘံုပင္ ျဖစ္ သည္။ တစ္နာရီကို ေဒၚလာ ၁၀ ႏွင့္ တစ္ေန႔ကို ရွစ္နာရီလုပ္ၿပီးရလာေသာ ေဒၚလာ ၈၀ သည္ သူတို႔ဘ၀မွာ အမ်ားဆံုးလစာျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ကားရွိသည္။ အိမ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေနႏိုင္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းထားႏိုင္ၾကသည္။ အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အေမရိကမွာ ေဆးေကာင္းေကာင္းကုႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘သူတို႔က က်န္းမာေရးအာ မခံဘယ္၀ယ္ႏိုင္မလဲ။ တခ်ဳိ႕က ေတာ့ စက္႐ုံကေန အလုပ္ကတစ္ ဆင့္ရတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ အစိုးရက်န္းမာေရးစနစ္နဲ႔ အိုဘားမားရဲ႕ စရိတ္မွ်ေပးက်န္းမာေရး စနစ္နဲ႔ ေဆးကုေနၾကရတာ။ အ မ်ားစုက ၀င္ေငြနည္းလူတန္းစား ဆိုေတာ့ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုရၾက တယ္ေလ’’ဟု အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေပးေန ေသာ သူနာျပဳဆရာမ အိန္ဂ်လာ က ေျပာသည္။

သူက ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ တီဘီေဆးခန္းမွ သူနာျပဳဆရာမျဖစ္သည္။ ထရန္႔သည္ တရား၀င္သမၼတအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကတည္းကစၿပီး သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သူေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ လူမ်ားကလည္း ႐ူဒီဂ်ဴလီယန္နီကဲ့သို႔ လူျဖဴလူမ်ဳိးႀကီး ၀ါဒျပင္းထန္ေသာ ေရွး႐ိုးစြဲသမား လူျဖဴအေမရိကန္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကတိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ သိပ္ဖိအားေပးျခင္းမရွိေသးေပ။ သူက လူထုအံုႂကြမည္ကို စိုးရိမ္စြာျဖင့္ စုစည္းညီၫြတ္မႈကို ေျပာေနပါေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရားမ၀င္အေျခခ်လာသူ ၁၁ သန္းထဲက သံုးသန္းကို အရင္ျပန္ပို႔မည္ဟု စကားမ်ားကို စေျပာလာၿပီ ျဖစ္၏။ အိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို ပယ္ၿပီး တခ်ဳိ႕အ ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္ဟု စတင္ ေျပာေနသည္။

အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ထရန္႔သည္ အိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးအာမခံ စနစ္ကို ဖ်က္ရဲမည္ဟု မယူဆၾက။သို႔ေသာ္လည္း သည္အခ်က္က သူ၏ အားအေကာင္းဆံုးမဲဆြယ္ ကတိျဖစ္သည္။ လံုး၀မဖ်က္လွ်င္ ေတာင္ သူ႕ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ေက်နပ္ေအာင္ အနည္းငယ္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ ျဖစ္၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အနည္းငယ္မွ် သာပင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ပါေစ ဦး။ သည္အာမခံမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံေနရေသာ ၀င္ေငြနည္းလူတန္းစားမ်ားအ တြက္ အေျခအေနသိပ္မေကာင္း ေတာ့။

သည္သတင္းမ်ားကို က်န္း မာေရးဌာနကေန ဟိုတစ္စသည္ တစ္စၾကားလာရေသာ ကင္ဆတ္ ျပည္နယ္က ကေလးသံုးေယာက္ မိခင္ ကယားအမ်ဳိးသမီးေလး ပါးရဲလ္မွာ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို အေတာ္ေၾကာက္ေနရွာသည္။ သူ တို႔ ေနာင္ေရးအတြက္ စိတ္ပူလာ သည္။ ထရန္႔ကို မဲေပးခဲ့ေသာ သူ႕ ေယာက်္ားကိုလည္း ျပႆနာရွာ ရန္လုပ္၏။

‘‘သူျဖင့္ ဘာမွနားမလည္ဘဲ ထရန္႔ကို မဲေပးလာတာ။ ငါသိပ္ စိတ္ညစ္တယ္။ သူ႕အလုပ္က က်န္းမာေရးအာမခံမရဘူး။ တ ကယ္ဆို ငါ့ကိုေမးပါဦးလား။ အခု ဒီလူႀကီးသမၼတျဖစ္တယ္ဆို ေတာ့ ငါတို႔က ကေလးသံုးေယာက္နဲ႔ က်န္းမာေရးအာမခံမရွိရင္ ဘယ္လိုေဆးကုမတုံး’’။

ထားထားျမင့္ / 7day news