ေလယာဥ္

ေလယာဥ္ ေပၚကအိမ္သာ ေတြ သံုးမရျဖစ္သြားလို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး အေရးေပၚဆင္းခဲ့ရပါတယ္။တို႐ြန္တိုကေန လာဟိုးကိုေရာက္မယ့္အစား မန္ခ်က္စတာကိုေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။
ေလယာဥ္
ကေနဒါကေန ပါကစၥတန္ကို ပ်ံသန္းေနတဲ့ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္တစ္စီးဟာ ေလယာဥ္ေပၚကအိမ္သာ ေတြ အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့တာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ၿဗိတိန္မွာ အေရးေပၚဆင္းသက္လိုက္ရပါတယ္။ လိုက္ပါလာတဲ့ ခရီးသည္တစ္ဦးက ေလယာဥ္ေပၚကအိမ္သာ ေတြကို အသံုးျပဳလုိ႔မရေအာင္ အရာဝတၳဳအခ်ိဳ႕ပစ္ခ်ၿပီး ပိတ္ဆို႔ခဲ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္သာေတြအားလံုးရဲ႕ စီးဆင္းမႈစနစ္က ဆက္သြယ္ထားတာျဖစ္လို႔ အစိုင္အခဲေတြပစ္ထည့္လိုက္တဲ့အခါ အားလံုး သံုးမရျဖစ္သြားတာပါပဲ။

အိမ္သာေတြ သံုးမရတဲ့ေနာက္မွာ လာဟိုးၿမိဳ႕ကိုဦးတည္ပ်ံသန္းေနတဲ့ေလယာဥ္က မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕မွာ ဆင္းသက္ခဲ့ရပါတယ္။ မန္ခ်က္စတာေလဆိပ္မွာ အခ်ိန္ ၅ နာရီ ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီးမွ ခရီးဆက္ႏိုင္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source : The Sun