မဂၤလာသတင္း

ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မြန္းဟီဂြၽန္ႏွင့္ ဆိုယူတို႔၏ မဂၤလာ သတင္းကို မြန္းဟီဂြၽန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ Koen Stars ကုမၸဏီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ မြန္းဟီဂြၽန္က Crayon Pop ကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုတြင္ Koen Stars ကုမၸဏီက ‘‘မြန္း ဟီဂြၽန္နဲ႔ ဆိုယူတို႔က လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ မဂၤလာပြဲ က်င္းပေတာ့မွာပါ’’ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ကတည္း က ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီက စတင္ တြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း အထက္ပါ ကုမၸ ဏီက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ Crayon Pop ကုမၸဏီ Chrome Entertainment က ‘‘လက္ရွိမွာေတာ့ ဆုိယူနဲ႔ လည္း အဆက္အသြယ္ မရေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီသတင္းကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ သူနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရၿပီးၿပီဆို ရင္ေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ေပးပါမယ္’’ဟု ေျပာသည္။

Credit: 7day daily