မီးေလာင္

ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္ နံနက္ပိုင္းအေစာပိုင္း က ႏွစ္ထပ္တိုက္ လူေနအိမ္တစ္လံုး မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ မိသားစုဝင္ ၆ဦးေသဆံုးၿပီး ၄ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသဆံုးသူေျခာက္ဦးတြင္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း Bac Giang ျပည္နယ္ မွ အသက္ ၄၇ႏွစ္အရြယ္ အိမ္ပိုင္ရွင္ Tran Anh ႏွင့္ ကေလးငယ္ သံုးဦးလည္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျခားေလးဦးသည္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဒုတိယထပ္မွ ေျမျပင္သို႕ ခုန္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕၏ ခရိုင္ (၃) ေဒသခံရဲတပ္ဖြဲ႕ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Thang သည္ အိမ္ေအာက္ထပ္တြင္ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္ဖြင့္ထားၿပီး ဒုတိယထပ္အား ေဒသခံအခ်ဳိ႕ေနထိုင္ရန္ ငွားရမ္းေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပထမ ၁၁လအတြင္း မီးေလာင္မႈ ႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈေပါင္း ၂,၈၇၂ခု ရွိခဲ့ၿပီး လူ ၁၁၅ဦးေသဆံုးခဲ့ကာ ၂၅၈ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ၏ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ မီးသတ္႒ာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးသည္ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၁,၂၁၃ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄.၄ သန္း) ဖိုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Credit: (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com