ေျခေထာက္

မၾကာခဏ ေျခေထာက္ ခ်ိတ္ထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳး (၇) ခုရွိပါတယ္။
ေျခေထာက္ခ်ိတ္ထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္ျပင္ခ်ိတ္ထုိင္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုး႐ြားတဲ့ အေလ့အက်င့္တစ္ခုဆိုတာ လူသိနည္းပါးလွပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ေျခေထာက္ခ်ိတ္ထိုင္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြဆီမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရတဲ ့အမူအက်င့္ တစ္ခုပါ။
မၾကာခဏ ေျခေထာက္ခ်ိတ္ထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳး (၇) ခုရွိပါတယ္။
၁။ နာရီအတန္ၾကာ ေျခေထာက္ခ်ိတ္ထိုင္တဲ့အခါ သြက္ခ်ာပါဒျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ တင္ပါးဆံု႐ိုးတစ္ဝိုက္ နာက်င္လာႏိုင္ပါတယ္။
၃။ သင့္ရဲ႕ ဒူးဆစ္ေတြ ပံုမွန္အတုိင္းမဟုတ္ပဲ လြဲလာတက္ပါတယ္။

ေျခေထာက္
၄။ ေျခေထာက္က ထံုတာက်င္တာေတြ ျဖစ္လာတက္ပါတယ္။ ၾကြက္တက္တာလည္း မၾကာခဏ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။
၅။ ဒီလိုအထုိင္မ်ားတဲ့အခါ ခါး႐ိုးလည္း တိမ္းေစာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။
၆။ ေျခခ်ိတ္ထိုင္တဲ့အခါ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းကို ဖိအားအလြန္ေပးထားသလို ျဖစ္တဲ့တြက္ သင္ေသြးတိုး လာႏုိင္ပါတယ္။
၇။ ေျခသလံုးမွာ ေသြးေၾကာထံုးတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။
၈။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ သင့္ေျခေထာက္ေတြ ေညာင္းညာၿပီး ထံုက်င္လာႏုိင္ပါတယ္။

Source & Photos : Witty

Credit:Duwun
Link:https://www.facebook.com/duwun/posts/696314100530689