လႊတ္ေတာ္

အစိုးရ က လုပ္ေဆာင္ေနလုိ႔ အေရးမႀကီးဘူးဆိုၿပီး ပယ္ခ်ခံခဲ့ရတာပါ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြအားလံုးပါ၀င္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေပးဖုိ႔တိုက္တြန္းမယ့္ အေရးႀကီးအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လိုက္တယ္လုိ႔ အဆိုရွင္ နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မိုင္း၀င္းထူးက ေျပာပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အားလုံး ပါလာေရးကုိ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနလုိ႔ အေရးမႀကီးတာေၾကာင့္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းမယ့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ညေနမွာ ခ်က္ျခင္း ပယ္ခ်ခံလိုက္ရတာလုိ႔ မိုင္း၀င္းထူးက ဆိုပါတယ္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလုံးပါ၀င္ဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့အဆိုကိုေတာင္ပယ္ခံရလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္’’လုိ႔ မိုင္း၀င္းထူးက ေျပာခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အားလုံး ၂၁ရာစုပင္လုံမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ဖုိ႔ လာေရး ဦးေဆာင္ေပးဖုိ႔ ႀကဳိးပမ္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ က်င္းပဖို႔ အစိုးရက ေၾကညာထားၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အားလုံး ပါ၀င္လာေရး ဖိတ္ေခၚတယ္လုိ႔လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။
Credit : The Voice