ဖ႐ုံေစ့

ေျမအိုးတစ္အိုးထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၅၀ ၾကာ ပိတ္မိေနသည့္ေရွးေဟာင္း ဖ႐ုံေစ့ မ်ားကိုအပင္ေဖာက္လိုက္ရာ အ သီးမ်ား သီးလာၿပီျဖစ္သည္။ သုေတ သီမ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝစၥကြန္ဆင္ျပည္နယ္ရွိ မူလတိုင္းရင္း သားမ်ားအတြက္ သီးသန႔္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေနရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ထို ေျမအိုးကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအိုးထဲတြင္ ဖ႐ုံေစ့မ်ား ေတြ႕လိုက္ ရ သည္။ ဖ႐ုံေစ့ကို လူတစ္စုကႏွစ္ေပါင္း ၈၅၀ အတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အပင္ ေဖာက္ေပးလိုက္ရာ ေအာင္ျမင္သြားၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ အသီးမ်ားပင္သီးေနေခ်ၿပီ။ ယင္းမွအေစ့မ်ားကိုလည္း ေျမာက္အေမရိ က တစ္လႊားရွိ မူလတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေဝေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကတြင္ မူလပထမ ေနထိုင္သူမ်ား ၿခံထဲတြင္ စိုက္ ပ်ိဳးလာသည့္ပထမဦးဆုံးေသာအပင္မ်ားတြင္ ဖ႐ုံလည္း ပါဝင္သည္။

Ref ; DM
Credit:PYI MYANMAR
Link:http://pyimyanmarnews.com/index.php/international/2002-2016-12-27-10-37-30