အာ႐ုံခံ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ Kyocera Corporation ကုမၸဏီသည္ လူသားတို႔၏ ေသြးေၾကာအတြင္း ထည့္သြင္းထားႏိုင္သည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာ႐ုံခံ ဆင္ဆာစနစ္ တစ္မ်ဳိးကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Med Gadget သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဆင္ဆာစနစ္ကို လူသားတို႔၏ အေရျပားေအာက္ တစ္သွ်ဴးမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ေသြးလွည့္ပတ္ စီးဆင္းမႈမ်ားကိုလည္း တိုင္းတာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

လူသားတို႔၏ အေရျပားထဲတြင္ ဆင္ဆာစနစ္ကို ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ အေရျပား ခန္းေျခာက္ျခင္းအျပင္ အျခားနာဖ်ားမႈဆိုင္ရာ ေဝဒနာမ်ားကိုလည္း ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မၾကာမီ လူတိုင္း၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာ႐ုံခံစနစ္တစ္ခု အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းေပးၿပီးေနာက္ သူတို႔ ကိုင္ေဆာင္သည့္ မိုဘိုင္းလ္ပစၥည္းမ်ားက တစ္ဆင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ဆိုသည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ အာ႐ုံခံဆင္ဆာအျဖစ္ အသုံးျပဳမည့္ ပစၥည္းေလးသည္ 1.6 mm × 3.2 mm အ႐ြယ္ အစားခန္႔သာ ရွိၿပီး ထုမွာ 1 mm ခန္႔သာ ရွိသည္။

ထိုအ႐ြယ္အစားပမာဏ ဆင္ဆာစနစ္ကို လူတို႔၏ အေရျပားအတြင္း၌ သာမက အျခားစမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ လူသားတို႔ထံတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထည့္ေပးၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာတစ္ခု အေနႏွင့္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆင္ဆာထဲတြင္ ေလဆာစနစ္လည္း ပါေသာေၾကာင့္ အေရျပားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားပါကလည္း အလင္းေရာင္ ထြက္ေနမည္ ျဖစ္ရာ အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔၏ အေရျပားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားလွ်င္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလိုပါကလည္း လမ္းညႊန္ကိရိယာ အေနႏွင့္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
ဆင္ဆာစနစ္ကို လူ၏ကိုယ္ခႏၶာ နား႐ြက္၊ လက္ေခ်ာင္း၊ နဖူး စသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး ေသြးတိုးႏွင့္ ႏွလုံး စသည့္ ေဝဒနာရွင္မ်ား အတြက္ပါ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပိုၿပီး အက်ဳိးရွိလာမည္ဟု Kyocera Corporation က ဆိုသည္။
Credit:The Voice
Link:http://thevoicemyanmar.com/it/4698-tkt