student

ပညာသည္သာ ေတာၿမိဳ႕ေလးမွာလည္း လိုအပ္ေနသလို ၿမိဳ႕ျပႀကီးေတြမွာလည္း လိုအပ္ေနပါသည္။ ဖေယာင္းတိုင္ အလင္းသည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း သူ၏အလင္းသည္တစ္ခန္းလုံး အလင္းေရာင္ေပးနိုင္သည္။ ပညာ သည္လည္း မည္မွ်ပင္ေဝငွ ကုန္ခန္းသည္မရွိေပ။ ပညာေရးသည္ ဘဝေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေလာကတစ္ ခုလုံးကို ပညာတန္ဆာဆင္ရေပသည္။

မိမိတို႔နိုင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ့လက္ေအာက္ကို ၁၈၂၄ မွ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ႕ကြၽန္ဘဝသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေပသည္။ ပညာတတ္သူအနည္းငယ္သာရွိၿပီး ထင္ရာစိုင္းေနသူႏွင့္ အသိ အျမင္မက်ယ္သူ ပညာမဲ့သူမ်ားျပားေနသည္။ ထိုအခါ ‘က်ားေရွ႕ေမွာက္လ်က္လဲ’ သလိုျဖစ္ေနသည္။ ပညာမဲ့သူ အမွားအမွန္မခြဲျခားနိုင္ေသာကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ‘ႏြားကြဲ၍ က်ားဆြဲခံရ’ သလိုမ်ိဳးလည္း ႀကဳံခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခါႀကဳံဖူး ျပင္ဖို႔နားလည္၍ ယေန႕ေခတ္တြင္ ပညာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေစရန္ မူလ တန္းမွ အလယ္တန္းအထိ အခမဲ့ပညာသင္စရိတ္ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေနသည္။ အခြင့္အေရး သည္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္၍ ပညာသေဘာနားလည္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္ေပသည္။

စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဘဝ၏ ပထမဆုံးခံယူခ်က္သည္ မိမိေရးသားေသာ စာသားထဲမွ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ပညာေရးကို စာဖတ္သူတို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အဆိုးျမင္အေကာင္းျပင္စိတ္ ရွိၿပီးဟု ၾကားသိေသာအခါ အံ့မခန္းဝမ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္မိပါသည္။ ယေန႕ေခတ္သည္ ပညာေခတ္ျဖစ္ေပ သည္။ ယေန႕သတင္းသည္ မနက္ျဖန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ေဖာ္ျပသည္။ မနက္ျဖန္ဟူေသာ အခ်ိန္သည္လည္း မကုန္ဆုံးသမွ် အေတြးအေခၚသစ္၊ ဉာဏ္ပညာသစ္၊ အသိဉာဏ္သစ္ေတြ ေပၚ ေပါက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ ထိုအခါပညာသည္အလိုအေလ်ာက္ ေျပးဝင္လာသည္။

မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို အမွား-အမွန္၊ အဆို-အေကာင္း၊ အနိမ့္-အျမင့္၊ နည္းနည္း-မ်ားမ်ားဟူ၍ ရွိသည္။ ပညာသည္ အမွား-အမွန္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားျခင္းဟု လကၡဏာျပေပသည္။ ပညာမတတ္လွ်င္ ခြဲျခားနိုင္စြမ္းမရွိဘဲ မိမိထင္ရာကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ဦးတည္သည္။

ထိုအခါ အမွားေတြ႕သည္။ ကြၽန္ေတာ္ဥပမာေလးျဖင့္ ပညာတန္ဖိုးကိုရွင္းျပေသာအခါ ပညာဟူသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာအရာဟု ေတြးေတာမိေလသည္။

ေရွးအခါက ႐ြာတစ္႐ြာမွာေတာေန ေတာင္သူဦးႀကီးမိသားတစ္စု ရွိေလသည္။ သူတို႔သည္လယ္ယာ ထြက္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေလသည္။ မိသားစုဝင္ေလးဦးရွိသည္။ သားႏွစ္ ေယာက္ရွိေလသည္။ ေမာင္ဘႏွင့္ေမာင္ျမတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို ေက်ာင္းထားေလ သည္။ သို႔ေသာ္ သားႀကီးေမာင္ဘမွာ ‘ပညာကိုေရွ႕ဥစၥာကိုေနာက္’ ဟုမသိေပ။ ေလာကအလယ္တြင္ ပင္ပန္းေသာေတာင္သူလုပ္၍ တစ္ထြာတစ္မိုက္အျမင္ျဖင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တြင္ က်င္လည္ေနသည္။ ထိုအခါ ေမာင္ျမမွာ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားေလးဘဝေရာက္ေနသည္။ မိဘ မ်ားမွာ အသက္အ႐ြယ္ႀကီး၍ သားသမီးမ်ားကို မေသခင္မိဘအေမြကိုေပးရန္ ပညာဉာဏ္စမ္းတစ္ခု ျဖင့္ေပးသည္။ ေတာင္သူဦးႀကီးသည္ သားႏွစ္ေယာက္ကို ထိုသို႔ေမးေလ၏။ တစ္ေန႕လုပ္အားျဖင့္ စပါး က်ည္တစ္ခုထဲတြင္ ဘယ္အရာႏွင့္တစ္ခန္းလုံးျပည့္ေအာင္ ဘယ္သူထည့္တတ္သလဲဟုေမးၿပီး ထည့္ နိုင္သူကို ဥစၥာစည္းစိမ္ေပါႂကြယ္ဝစြာေပးမည္ဟု သားႏွစ္ေယာက္ကို ကတိေပးခဲ့သည္။

ေမာင္ဘသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ပစၥည္းဥစၥာကို တပ္မက္ေမာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ျပာျပာသလဲ အျပင္ဘက္မွစပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာက္ရိုးေသာ္လည္း ေကာင္း ထည့္ရန္ဆုံးျဖတ္ထားေလသည္။ ေမာင္ျမမွာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲဝင္၍ ဖေယာင္းတိုင္ကို ယူလာ သည္။ ထိုအခါအစ္ကိုေမာင္ဘသည္ ေမာင္ျမကို ေလွာင္ေျပာင္သည္။ ေတာင္သူဦးႀကီးသည္ သူ၏ သားႏွစ္ေယာက္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေမးေလသည္။ ေမာင္ဘသည္ ေကာက္ရိုးထည့္မည္ဟုေျဖၿပီး ေမာင္ျမသည္ဖေယာင္းတိုင္ကိုကိုင္ကာ အလင္းျဖင့္ျဖည့္ရန္ စီစဥ္ပါသည္။ ထိုအခါပညာသည္ ညီအစ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ႏွမေသာ္လည္းေကာင္း ပညာမတတ္လွ်င္ ရႈံးနိမ့္ရသည္။ ဖေယာင္းတိုင္ အလင္းသည္ပညာ၏အလင္းဟုလည္း ေခၚနိုင္ေပသည္။ ယခုေခတ္သည္ ထို႔ထက္အားၿပိဳင္မႈမ်ားလာ သည္ႏွင့္အမွ် ပညာအလင္းကို ရယူသင့္ေပသည္။ အမွား-အမွန္၊ အဆိုး-အေကာင္းဟူသမွ်ကို ပညာ ျဖင့္ခြဲျခားသည္။

‘ပညာေ႐ႊအိုး လူမခိုး’ ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားသည္ ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာသူသည္ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးအႏၲရာယ္ မလုံၿခဳံေပ။ သို႔ေသာ္ ပညာသည္အတားအဆီးမရွိ။ မိမိသြားရာ ကပ္ကပ္ပါေစသည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သူတစ္ပါးအားေပးကမ္းလႉဒါန္းရာတြင္လည္း အနည္းအမ်ား ၾကည့္သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာသည္အကန႔္အသတ္မရွိ ေပးကမ္းလႉဒါန္းနိုင္သည္။ ဥစၥာေပါႂကြယ္ဝရာမွ ကုန္းေကာက္စရာ မရွိေလာက္သည္အထိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ပညာသည္ဆင္းရဲသည္မရွိ အစဥ္အၿမဲ ခ်မ္းသာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ဥစၥာအေမြထက္ပညာအေမြသည္သာ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေပသည္ဟု ေျပာလိုပါသည္။ ပညာ၏အလင္းသည္ အလားတူဖေယာင္းတိုင္အလင္းကဲ့ သို႔တစ္ေလာကလုံးႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးကို လင္းေစသည္။ ပညာေရးသည္ ယေန႕ေခတ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာ အသုံးခ်တတ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ ‘ပညာ ေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ’ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ၾကက္သြန္ျဖဴဥ ဥပမာစည္းလုံးၿပီး ေဒသအ သီးသီး၌ မိမိတတ္ေသာတာဝန္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ အသိပညာရွင္မ်ား စုစည္းၿပီးဖေယာင္းတိုင္ႏွင့္တူေသာ ပညာအလင္းျဖင့္ ကမာၻမွာျမန္မာေဟ့ဟု ေႂကြးေၾကာ္နိုင္ရန္ ေအာင္နန္းေျမက အစဥ္ထာဝရျပဳလ်က္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

Credit : ေၾကးမုံသတင္းစာ