လႊတ္ေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြထဲကေနသံုးစြဲထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိစိစစ္ၿပီးမွသာခြင့္ျပဳဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ပါ တယ္။
အစိုးရအဖြဲ႕ကေန က်ပ္သန္း ၁၇ ဘီလ်ံနီးပါးကို သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲကေနသံုးစြဲထားၿပီး ယေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာအတည္ျပဳခ်က္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကျပန္စိစစ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခုႏွစ္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ဩဂုတ္လအတြင္းက တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ ခုနစ္ခုမွာ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံကာပ်က္စီးခဲ့တဲ့ လမ္းတံတားေတြျပဳျပင္ဖို႔ က်ပ္ ၆၆၉၁ သန္းကိုတင္ျပပါတယ္။
မံုရြာဥစားၾကက္ေမြးျမဴေရးဇုန္မွာ ဧၿပီလအတြင္းကပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ၾကက္ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးရွိ ဓာတ္ ခြဲခန္းမ်ားမွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရကူးစက္ျမန္ ျပင္းထန္ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားက် ေရာက္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုကာကြယ္ရန္နဲ႔ လူသို႔ကူးစက္မႈကိုတားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးေပၚ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအတိုင္း ၾကက္ၿခံ ၁၇၄ ၿခံမွ ၾကက္ပိုင္ရွင္ ၉၈ ဦးကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၆၆၂ သန္းေပးခဲ့တဲ့ေငြကိုအတည္ျပဳေပးဖို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကိုတင္သြင္းလာပါတယ္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ဧၿပီလဆန္းနဲ႔ ေမလအတြင္းက ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းၿပီး မိုးသီးေတြ ေၾကြက်ျခင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ေရတက္လို႔ေခ်ာင္းေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚတာေၾကာင့္မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ သံုးစြဲေငြက်ပ္သန္း ၉၂၁၅ ေက်ာ္ကိုတင္ျပလာပါတယ္။
သည္ေခါင္းစဥ္သံုးခုကေတာ့ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ျဖစ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန တင္ျပေတာင္းခံတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္အင္းေလးကန္ေရရွည္တည္တံ့ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တြင္က်ယ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေသာင္တူး စက္ Bell 250 Dredging Pump ဝယ္ယူမႈအတြက္ ေပးေခ်က်န္ေငြ ေတာင္းခံလာတာကိုေတာ့ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ေတာင္းဆိုု
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဦးေအာင္မင္းက တကယ္လို႔ ဒီအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းမွသာသံုးစြဲမယ့္ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ပါက ဒုတိယ အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရျပန္လည္ စိစစ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပပါတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။
ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္းက ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမွာကႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္အတြင္းမသံုးစြဲလွ်င္မျဖစ္သည့္ အထူးကိစၥရပ္ျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေသာအသံုးစရိတ္ျဖစ္ရပါမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သည္ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကိုလႊတ္ေတာ္ကစိစစ္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Author – ခ်ိဳဇင္မာဝင့္
Credit:Kumudra