child-rape

ကေလးသူငယ္ မ်ား အေပၚ ကာမစိတ္ တိမ္းညြတ္ေမွာက္မွားျခင္း (သိုု႔မဟုုတ္) လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာစြဲလမ္းျခင္း၊ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းဟာ ေဆးပညာ/စိတ္ပညာအသိအမွတ္ျပဳ စိတ္ေဝဒနာတစ္ခုုျဖစ္ျပီး Pedophilic Disorder လိုု႔ေခၚပါတယ္။ သူ႔ကိုု Paraphilic Disorders ေတြထဲကတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ Pedophilic Disorder အေၾကာင္းမေျပာခင္ Paraphilic Disorder ဆိုုတဲ့အဓိပၺာယ္ေလးကိုု အရင္ရွင္းပါမယ္။

လူတစ္ေယာက္မွာ သမားရိုုးက်လိင္စိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြကိုုေက်ာ္လြန္ျပီး လူ၊ အရာဝတၳဳနဲ႔ အျခားသက္ရွိသက္မဲ့အရာေတြအေပၚ ျပႆနာနဲ႔၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေလာက္တဲ့အထိ အလြန္အကြ်ံစြဲလမ္းခံုုမင္ျခင္း၊ ျပဳမူျခင္းကိုု Paraphilia လိ႔ုုေခၚပါတယ္။ ဒီလိုုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ၊ ျပႆနာျဖစ္ေစတာဟာ မိမိကိုုယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူမ်ားကိုုေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုုးရြားစြာထိခိုုက္ႏိုုင္ပါတယ္။ လူကိုုျဖစ္ေစ၊ အျခားသက္ရွိတိရစၦာန္ကိုုျဖစ္ေစ၊ သက္မဲ့ဝတၳဳပစၥည္းတစ္ခုုခုုကိုုျဖစ္ေစ တိုုက္ရိုုက္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လိင္စိတ္စြဲလမ္းမိရာကေန မသင့္ေလ်ာ္အပ္တဲ့ အျပဳအမူ၊ အမူအက်င့္ေတြ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္လုုပ္မိတာမ်ဳိးပါ။ အဲ့သလိုုမ်ဳိး ပံုုမွန္မဟုုတ္ဘဲ ျပင္းထန္တဲ့လိင္ဆႏၵေတြ (sexual urges)၊ လိင္စိတ္ကူးေတြ (sexual fantasies) ထပ္ခါထပ္ခါ ေပၚေပါက္လာျပီဆိုုရင္ အဲ့ဒီလူကိုု Paraphilic Disorder ရွိသူလိုု႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ေျပာႏုုိင္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာတပ္မက္ျခင္းစိတ္ေဝဒနာ (Pedophilic Disorder) ဟာ ဒီလိုုသာမန္မဟုုတ္တဲ့ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာစြဲလမ္းမႈတစ္ခုုျဖစ္ျပီး မိမိကိုုယ္တိုုင္နဲ႔ အျခားသူေတြအေပၚ အႏၱရာယ္သက္ေရာက္ေစႏိုုင္ေလာက္တဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ေဝဒနာတစ္ခုုျဖစ္တာေၾကာင့္ Paraphilic Disorders ေတြထဲကတစ္ခုုလိုု႔ သတ္မွတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ Paraphilic Disorders ေျမာက္ျမားစြာရွိျပီး လက္ရွိမွာအျဖစ္အမ်ားဆံုုးနဲ႔ သုုေတသနျပဳလက္ခံထားမႈ အမ်ားဆံုုးရရွိထားတာကေတာ့ ၈ခုျဖစ္ပါတယ္။ Pedophilic Disorder ဟာ ဒီ၈ခုုထဲက တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကမာၻလံုုးက စိတ္ပညာရွင္ေတြ၊ စိတ္ေရာဂါကုုဆရာဝန္ေတြနဲ႔ စိတ္ပညာသုုေတသီေတြ လက္ရွိမွာ လက္စြဲထားအသံုုးျပဳေနတဲ့ အေမရိကန္စိတ္ပညာအသင္းၾကီး (Amerian Psychological Association) ကထုုတ္ေဝထားတဲ့ “စိတ္တ္ေဝဒနာမ်ား၏ ေရာဂါလကၡာမ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားျပလက္စြဲက်မ္း” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5, 2013) ထဲမွာ Pedophilic Disorder ရွိသူကိုု ဒီလိုုအဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုထားပါတယ္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အသက္၁၃ႏွစ္နဲ႔ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား (မိန္းကေလးကိုုျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားေလးကိုုျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုုးကိုုျဖစ္ေစ) အေပၚ ျပင္းထန္တဲ့လိင္စိတ္ၾကြမႈ၊ လိင္အာသာဆႏၵျပင္းျပမႈေတြ ၆လထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ေပၚလာျပီဆိုုရင္၊ ဒီဆႏၵေတြကိုုျဖည့္ဖိုု႔အတြက္ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မိျပီ၊ က်ဴးလြန္ဖိုု႔ၾကံစည္လာျပီဆိုုရင္ သူ႔မွာ ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိေနပါျပီ။ အဲ့ဒီအာသာဆႏၵေတြ၊ ဖန္တက္စီ (fantasy) ေတြ ထိန္းမႏိုုင္သိမ္းမရျဖစ္လာျပီး တစ္ခုုခုုမလုုပ္လိုုက္ရ၊ မက်ဴးလြန္လိုုက္ရမခ်င္း စိတ္ေက်နပ္မႈမရတာ၊ စိတ္ေသာကဖိစီးတာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးေတြအေပၚထိခိုုက္လာတာေတြ ရွိလာႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိသူေတြရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုုသတိျပဳရမွာက ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိပါတယ္လိုု႔သတ္မွတ္ခံရတ့ဲသူဟာ အနည္းဆံုုး အသက္၁၆ႏွစ္ေတာ့ရွိရမွာျဖစ္ျပီး အနည္းဆံုုးကိုုယ့္ထက္အသက္၅ႏွစ္ငယ္သူအေပၚ ခုုနေျပာသလိုု ပံုုမွန္မဟုုတ္တဲ့ဆႏၵေတြရွိရပါမယ္။ အသက္၁၆ႏွစ္ထက္ငယ္တဲ့ ကေလးအခ်င္းခ်င္း လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာစြဲလမ္းတာဟာ Pedophilic Disorder မဟုုတ္ပါဘူး။ အသက္၁၆ႏွစ္ရွိသူက သူ႔ထက္၅ႏွစ္ငယ္တဲ့ ၁၁အရြယ္ကေလးကိုု လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာစြဲလမ္းမိရင္ ဒါကိုု Pedophilic Disorder လိုု႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ အဲ.. ကိုုယ့္အသက္ထက္ ၅ႏွစ္ငယ္တာထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ဟိုုး လသားအရြယ္ သံုုးေလးႏွစ္သားအရြယ္ကိုု ဒီ၁၆ႏွစ္ရွိသူက လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာစြဲလမ္းျပီဆိုုရင္ေတာ့ ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိေနဖိုု႔ အလားအလာမ်ားပါတယ္။ ေနာက္ျပီး တျခား Paraphilic Disorders ေတြထဲက တစ္ခုုခုတြဲရွိေနဖိုု႔ အခြင့္အေရးမ်ားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုုမ်ဳိးစြဲလမ္းတဲ့ဆႏၵဟာလည္း အေပၚမွာေျပာခဲ့သလိုု ၆လဆက္တိုက္ေတာ့ အနည္းဆံုုးရွိရပါဦးမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြန႔ဲမကိုုက္ညီသမွ် Pedophilic Disorder ရွိသူပါ၊ Pedophile တစ္ေယာက္ပါလိ႔ုု မသတ္မွတ္ႏိုုင္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ (diagnostic criteria) ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုုေတသနေတြအထပ္ထပ္ျပဳျပီးမွ ပညာရွင္အားလံုုး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားျပီးမွ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ေရာဂါလကၡဏာေတြျဖစ္လိုု႔ လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီအတိုုင္းပဲ အတည္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြကိုု သေဘာမတူဘူး၊ မွားတယ္လိုု႔ေျပာခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုုယ္ကိုုယ္တိုုင္ သုုေတသနျပဳလုုပ္ျပီး ဒီလူေတြမွားေၾကာင္း တစ္ကမာၻလံုုးကလက္ခံႏိုုင္ေအာင္ အေထာက္အထားခိုုင္ခိုုင္လံုုလံုုနဲ႔ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Pedophilic Disorder ကိုု သံုုးမ်ဳိးသံုုးစား ခြဲႏိုုင္ပါတယ္။ လူပ်ဳိေဖာ္/အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခါစကေလးငယ္ေတြ (prepubescent children) ကိုုမွေရြးျပီး လိင္အာသီသျဖစ္တဲ့သူေတြကိုု classic type လိုု႔ နံပါတ္(၁)သတ္မွတ္ပါတယ္။ လူပ်ဳိ/အပ်ဳိေတာင္မဝင္ေသးတဲ့ ႏုုနယ္ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးေတြ (early pubescent children) ကိုုမွေရြးျပီး လိင္အာသီသျဖစ္သူေတြကိုု hebephilic type လုု႔ိ နံပါတ္(၂)သတ္မွတ္ျပီး အပ်ဳိ/လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္စေရာ မဝင္ေသးသူပါ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုုးအေပၚ လိင္စိတ္ၾကြျပီး လိင္စိတ္ကူးေတြျဖစ္ေပၚေနသူေတြကိုုေတာ့ pedohebephilic type လိုု႔ နံပါတ္(၃)အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဘယ္အမ်ဳိးအစားထဲမွာပဲပါဝင္ေနပါေစ pedophile ေတြဆိုုတာနဲ႔ အရြယ္မေရာက္ေသးသူေတြအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လိင္အာသီသတက္ၾကြ (sexually aroused) ၾကသူေတြပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ pedophile ေတြက သူတိုု႔စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဒီပံုုမွန္မဟုုတ္တဲ့လိင္စိတ္ေတြကိုု အမ်ားျမင္သာသိသာေအာင္ ထုုတ္ေဖာ္မျပၾကတဲ့အတြက္ သူတိုု႔ဟာ သာမန္လူေတြလိုုပဲ သူသူကိုုယ္ကိုုယ္ လႈပ္ရွားသြားလာေနျပီး ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝေတြကိုုေတာင္ ဦးေဆာင္ေနႏိုုင္ၾကပါတယ္။ သူတိုု႔ဘက္က လူသိရွင္ၾကား ေပၚေပၚထင္ထင္ တစ္ခုုခုုမက်ဴးလြန္မခ်င္း အလြယ္တကူမသိႏုုိင္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ပါးနပ္သူေတြဆိုု ဒီစိတ္ေတြကိုု သိုုသိုုသိပ္သိပ္ဖံုုးဝွက္ႏိုုင္ၾကတဲ့အတြက္ သူတိုု႔စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေနတဲ့အရာေတြကိုု ဘယ္သူကမွ မသိႏိုုင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ကိုုမွ အျပင္ပန္းၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီလူကေတာ့ pedophile ပါ၊ ဒီလူကေတာ့ pedophile မဟုုတ္ပါဘူးဆိုုျပီး ခြဲျခားလိုု႔မရႏိုုင္ပါဘူး။ သူတိုု႔ေတြဟာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမေတြလည္းျဖစ္ေနႏိုုင္သလိုု၊ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေတြ သီလရွင္ေတြလည္းျဖစ္ေနႏိုုင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ ရဲေတြျဖစ္ေနႏိုုင္သလိုု လမ္းေဘးမွာအမိႈက္လိုုက္ေကာက္ေနသူေတြလည္း ျဖစ္ေနႏိုုင္ပါတယ္။ ကိုုယ္မသိတဲ့သူစိမ္းေတြျဖစ္ေနႏိုုင္သလိုု ကိုုယ့္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ညီကိုုေမာင္ႏွမ အရင္းအခ်ာလည္းျဖစ္ေနႏိုုင္ပါတယ္။ လူတန္းစားမေရြး၊ ရာထူးမေရြး၊ အဆင့္အတန္းမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ အသားအေရာင္မေရြး၊ အရြယ္မေရြး (အသက္၁၆ႏွစ္အထက္) မွာ ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိေနႏိုုင္ပါတယ္။ သူတိုု႔စိတ္ေတြ ဗူးေပၚသလိုုေပၚတဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ သူတိုု႔တစ္ခုုခုုကိုု က်ဴးလြန္မိျပီးသြားေတာ့မွ (ဒါမွမဟုုတ္) က်ဴးလြန္ဖိုု႔ၾကံစည္ေနတုုန္း လက္ပူးလက္ၾကပ္မိသြားေတာ့မွပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ pedophile ေတြဟာ ကေလးဓာတ္ပံုု၊ ကေလးဗီဒီယိုု၊ ကေလးအသံုုးအေဆာင္ပစၥည္း (ဥပမာ ကေလးအတြင္းခံ) နဲ႔ အရြယ္မေရာက္သူေတြပါဝင္တဲ့အျပာကားေတြ (child pornography) ကိုု ၾကည့္ရံုုနဲ႔တင္ ရိုုးရိုုးတန္းတန္း မိမိဘာသာလိင္စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ႏိုုင္ၾကေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ pedophile ေတြကေတာ့ အဲ့ေလာက္နဲ႔မေက်နပ္ႏိုုင္ဘဲ ကေလးေတြရဲ႕ခႏၶာကိုုယ္အစိတ္အပိုုင္းေတြကိုု ကိုုယ္တုုိင္ကိုုယ္က် ထိေတြ႔ကိုုင္တြယ္ခံစားျပီးမွသာ လိင္စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ႏိုုင္ၾကတာပါ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ကေလးေတြနဲ႔ ကာမဆက္ဆံလိုုက္ရမွကိုု အာသာဆႏၵေတြေျပေပ်ာက္သြားၾကပါတယ္။

ေယာက်္ားေရာမိန္းမပါ pedophilic disorder စိတ္ေဝဒနာခံစားရႏိုုင္ျပီး လူဦးေရရဲ႕ဘယ္ေလာက္အတိအက်က ဒီေဝဒနာရွိသလဲဆိုုတာကိုုေတာ့ ဘယ္သူမွမသိပါဘူး။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးတဲ့မႈခင္းေတြ၊ က်ဴးလြန္မႈေတြန႔ဲ ေဆးမွတ္တမ္းေတြကိုုၾကည့္ျပီး ပညာရွင္ေတြခန္႔မွန္းတာကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုမွာ pedophilic disorder ရွိတဲ့အမ်ဳိးသားဦးေရရာခိုုင္ႏႈန္းဟာ အနီးစပ္ဆံုုး ၃%ကေန ၅%အတြင္းျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးဦးေရကေတာ့ အတိအက်မသိၾကပါဘူး။ ရွိေတာ့ရွိပါတယ္။

ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိသူေတြရဲ႕ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူ (target/victim) ေတြဟာ မိန္းကေလးေတြျဖစ္ႏိုုင္သလိုု ေယာက်္ားေလးေတြလည္းျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ ေဝဒနာသည္အမ်ဳိးသားက အသက္ငယ္ရြယ္သူ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြကိုုပဲ လိင္စိတ္ရွိႏိုုင္မယ္၊ က်ဴးလြန္ႏိုုင္မယ္လိုု႔ တရားေသေျပာလိုု႔မရပါဘူး။ ေယာက်္ား-ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း၊ မိန္းမ-မိန္းမအခ်င္းခ်င္းလည္း ဒီပံုုမွန္မဟုုတ္တဲ့လိင္စိတ္က ရွိေနႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုုလိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရျပီဆိုုရင္ ခံရသူ (victim) က မိန္းကေလးေတြပဲမ်ားတယ္လိုု႔ သုုတသနစာရင္းဇယားေတြက ဆိုုပါတယ္။ သံုုးပံုုပံုုႏွစ္ပံုုက မိန္းကေလး victim ေတြျဖစ္ျပီး က်န္တဲ့တစ္ပံုုကေတာ့ ေယာက်္ားေလး victim ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

လက္ရွိမွာ Pedophilia လိုု႔ မေခၚေတာ့ဘဲ Pedophilic disorder လိုု႔ေခၚမွသာ မွန္ကန္တဲ့အေခၚအေဝၚျဖစ္ပါတယ္။ Pedophilic disorder ရွိသူ ေဝဒနာသည္အားလံုုးက ကေလးေတြကိုုခ်ည္းပဲပစ္မွတ္ထား လိင္အာသီသျဖစ္တာမ်ဳိးမဟုုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေဝဒနာသည္ေတြဟာ physically mature ျဖစ္ျပီးသား လူၾကီးေတြကိုုလည္း လိင္စိတ္ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ pedophile ဆိုုတိုုင္းလည္း ကေလးေတြကိုခ်ည္း ဒုုကၡေပးႏိုုင္တာမဟုုတ္ဘဲ လူၾကီးေတြအတြက္လည္း အႏၱရာယ္ရွိႏိုုင္တာကိုု သတိခ်ပ္ရပါမယ္။ ဒီေဝဒနာရွိသူအမ်ဳိးသားအမ်ားစုုဟာ အျခားစိတ္ေဝဒနာတစ္ခုုခုုလည္း တြဲလ်က္ရွိေနႏိုုင္တယ္လိုု႔ သုုေတသနတခ်ဳိ႕မွာဆိုုထားပါတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုုး တြဲဖက္ရွိေနတတ္တဲ့ စိတ္ေဝဒနာေတြကေတာ့ antisocial persoanlity disorder, obsessive-compulsive disorder, alcohol and substance use disorders, depressive disorder, bipolar disorder, anxiety disorder နဲ႔ အျခားလိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာစိတ္ေဝဒနာေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Paraphilic Disorders ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Antisocial Persoanlity Disorder (APD) အေၾကာင္းကိုု “လူမႈေရးေခါင္းပါးေသာလူလိမ္မ်ား” ဆိုုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာေရးသူ အရင္ကေရးဖူးပါတယ္။ ဒီဝဘ္ဆိုုဒ္ရဲ႕ “စိတ္ေဝဒနာမ်ား” ဆိုုတဲ့အပိုုင္းမွာ သြားဖတ္ႏိုုင္ပါတယ္။ (Kind2Earth.wordpress.com)

ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိသူေတြရဲ႔ ေနာက္ခံသမိုုင္းကိုုျပန္လွန္ၾကည့္တဲ့အခါ ေဝဒနာသည္အမ်ားစုုဟာ ငယ္စဥ္ဘဝက သူတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (sexual abuse) တစ္ခုုခုုခံခဲ့ရျပီး စိတ္ဒဏ္ရာအၾကီးအက်ယ္ရထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ငယ္စဥ္က မိဘ/အုုပ္ထိန္းသူ၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း ဒါမွမဟုုတ္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေတြ၊ ဆရာဆရာမေတြရဲ႕ ပစ္ပယ္ခံထားရမႈ လ်စ္လ်ဴရႈခံထားရသူေတြျဖစ္ျပီး တခ်ဳိ႕ကက် ငယ္စဥ္က အလြန္အမင္းအျပစ္ေပးခံရတာေတြ၊ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ဆံုုးမခံခဲ့ရသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ငယ္စဥ္က စစ္မွန္တဲ့ ဂရုုစိုုက္မႈ၊ ခ်စ္ခင္ယုုယမႈမ်ဳိးနဲ႔ ၾကီးျပင္းလာရတာမဟုုတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနေလ့ရွိၾကပါတယ္။

သူတိုု႔ေတြအသက္ၾကီးလိုု႔ အိမ္ေထာင္ရက္သားေတြဘာေတြက်၊ ဒါမွမဟုုတ္လည္း ခ်စ္သူရည္းစားေတြဘာေတြရွိလာျပီဆိုုရင္ မိမိပါတနာ (partner) နဲ႔ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအဆင္မေျပမႈေတြ၊ အာသာမေျပေပ်ာက္မႈျပႆနာေတြအျပင္ အျခား relationship ျပႆနာေတြ ရွိလာတတ္ၾကတာမိုု႔ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနည္းပါးတတ္ၾကျပီး စိတ္ဖိစီးေနတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုုိ႔ေတြဟာ လူမႈဆက္ဆံေရးပိုုင္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္သူ/အိမ္ေထာင္ဆက္ဆံေရးပိုုင္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း ရင့္က်က္မႈနည္းပါး (immature and underdeveloped) တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါ ထြက္ေပါက္အေနနဲ႔ သူတိုု႔တကယ္ဆႏၵျပင္းျပတဲ့လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးေပးႏိုုင္တဲ့၊ သူတိုု႔ကိုု လိင္စိတ္တကယ္ၾကြေစတဲ့သူမ်ဳိး၊ အထူးသျဖင့္ သူတုုိ႔ကဦးေဆာင္လိုု႔ရတဲ့ သူတိုု႔ထက္ငယ္ရြယ္တ့ဲ သူတုု႔ိျပဳသမွ်ႏုုႏိုုင္တဲ့သူေတြဆီကိုု ပစ္မွတ္ထားဦးတည္ျပီး ရွာေဖြတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာနဲ႔စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ မဖြံ႔ျဖိဳးမရင့္က်က္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြကိုု သူတိုု႔ေတြ႔ပါေတာ့တယ္။ သူတိုု႔ရဲ႕ လိင္မႈလိင္ခင္း ဖန္တက္စီေတြ (sexual fantasies) ကိုု သူတိုု႔ၾကိဳက္သလိုု ျခယ္လွယ္စိုုးမိုုးသမွ်ကိုုခံႏိုုင္သူေတြဟာ ကေလးသူငယ္ေတြမိုု႔ ကေလးေတြဟာ လြယ္ကူတဲ့ပစ္မွတ္ေတြ (easy target/victim) ျဖစ္သြားၾကရရွာပါတယ္။ အင္အားခ်င္းလည္းမမွ်တာမိုု႔ ကေလးေတြအေနနဲ႔ သူတိုု႔ကိုုလြန္ဆန္ဖိုု႔ရာ မျဖစ္ႏိုုင္ပါဘူး။ လိင္စိတ္တအားၾကြေနျပီး ရာဂေဇာၾကီးေနတဲ့လူၾကီးတစ္ေယာက္ကိုု ႏုုနယ္ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္က လြန္ဆန္လိုု႔မရတဲ့အခါ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ သက္ငယ္မုုဒိမ္းမႈေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

စိတ္ေဝဒနာျပင္းထန္တဲ့ pedophile ေတြဟာ အင္တာနက္ေပၚကေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပင္ဘက္က ကိုုယ့္ရဲ႕အနီးတဝိုုက္ပတ္ဝန္းက်င္မွာေသာ္လည္းေကာင္း ဒီလိုုအခြင့္အေရးမ်ဳိးကိုု အျမဲမျပတ္ ရွာေဖြေနတတ္ပါတယ္။ သားေကာင္ကိုု ေစာင့္ဖမ္းေနတတ္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးၾကံဳတာနဲ႔ ၾကံဳသလိုုခုုန္အုုပ္ဖိုု႔ေခ်ာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ သက္ငယ္မုုဒိမ္းမႈေတြျဖစ္တဲ့အခါ တရားခံဟာ ကိုုယ့္ရဲ႕အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြ၊ ကိုုယ္နဲ႔နီးစပ္သူေတြထဲကပဲ အျဖစ္မ်ားတတ္ၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ကိုုအသံုုးခ်ျပီး လိင္အာသီသေျဖေဖ်ာက္တတ္ၾကသူ ေဝဒနာသည္ေတြကေတာ့ ကေလးအျပာကားေတြ ဓာတ္ပံုု ဗီဒီယိုုေတြၾကည့္ျပီး တကိုုယ္ေတာ္ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တတ္ၾကသလိုု တခ်ဳိ႕ကလည္း အသက္ငယ္ရြယ္တဲ့သူေတြကိုုပစ္မွတ္ထားျပီး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြ၊ အင္တာနက္ခ်က္ရြမ္း (Internet Chatroom) ေတြကေနတဆင့္ ရွာေဖြၾကပါတယ္။ ျပီးရင္ ဗီဒီယိုုခ်က္ (video chat) လုုပ္ျပီး ကေလးေတြကိုု အေဖာ္အခြ်တ္ေတြလုုပ္ခိုုင္းတာ၊ သူတိုု႔တကိုုယ္ေတာ္လိင္စိတ္ေျဖေနတာကိုုၾကည့္ခိုုင္းတာမ်ဳိးေတြ လုုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီလိုုအင္တာနက္ကေန ကေလးေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုုစုုေဆာင္းျပီးေတာ့ အျပင္မွာေတြ႔ဖိုု႔ၾကိဳးစားၾကတာ၊ ျပန္ေပးဆြဲဖိုု႔ၾကိဳးစားၾကတာေတြ လုုပ္ၾကပါတယ္။ ျပန္ေပးဆြဲလိုု႔ေအာင္ျမင္သြားတဲ့အခါ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ဳပ္ေႏွာင္ျပီး မုုဒိမ္းက်င့္တဲ့၊ သတ္ျဖတ္ပစ္တဲ့မႈခင္းေတြဟာ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာျဖစ္ေနတာကိုု လက္ေတြ႔ျမင္ႏိုုင္ပါတယ္။

Pedophile အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ distorted thinking လိုု႔ေခၚတဲ့ မူမမွန္တဲ့၊ ပ်က္စီးေနတဲ့ အေတြးအေခၚတခ်ဳိ႕ရွိတတ္ပါတယ္။ သက္ငယ္မုုဒိမ္းေတြျဖစ္ျပီး သူတိုု႔ကိုုရဲကဖမ္းမိသြားလိုု႔ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အမ်ားစုုက သူတိုု႔လုုပ္ရပ္ဟာ မမွားဘူး၊ မုုဒိမ္းက်င့္ျခင္းတာ သာမန္ျဖစ္ရိုုးျဖစ္စဥ္ကိစၥတစ္ခုုပဲ စသျဖင့္ ယံုုၾကည္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ကေလးဆီက သေဘာတူညီခ်က္ရလိုု႔လုုပ္တာ၊ သူတိုု႔ဒီလိုုလုုပ္လိုု႔ ကေလးကေတာင္ၾကိဳက္ေသးတယ္လိုု႔ေတာင္ ေနာင္တတရားကင္းမဲ့စြာ၊ အရွက္ကင္းမဲ့စြာ ေျပာဆိုုၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဆီက သေဘာတူညီခ်က္ဟာ တရားမဝင္ပါဘူး။ ကေလးက သေဘာတူတယ္ေျပာေျပာ မတူဘူးေျပာေျပာ အသက္မျပည့္ေသးသူကိုု အသက္ျပည့္ျပီးသူက ကာမဆက္ဆံတယ္ဆိုုရင္ ျပစ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ ဒီလိုုက်ဴးလြန္မိသြားလိုု႔ အျပစ္ရွိတယ္လိုု႔ခံစားရျပီး ေနာင္တရသြားသူေတြလည္းရွိသလိုု ေနာင္တရဖိုု႔ေနေနသာသာ ဒါကိုုမွားပါတယ္လိုု႔ေတာင္မထင္တဲ့ စိတ္ေဝဒနာသည္ေတြလည္း ဒုုနဲ႔ေဒးပါပဲ။

ဟုုတ္ျပီ။ ဒီလိုုျပစ္မႈေတြက်ဴးလြန္မိလိုု႔ သူတိုု႔ကိုုဖမ္းမိသြားျပီ၊ ဒါမွမဟုုတ္ လက္ပူးလက္ၾကပ္ ထုုတ္ေဖာ္ေတြ႔ရွိသြားျပီ ဆိုုပါေတာ့။ ဘာဆက္လုုပ္မလဲ။ ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈေတြလုုပ္ရပါမယ္။ တည္ဆဲဥပေဒေတြအတိုုင္း အျပစ္ေပးအေရးယူသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုုိဖမ္းခ်ဳပ္စစ္ေဆးျပီး ေထာင္ထဲထည့္လိုုက္တာနဲ႔ သူတုုိ႔ရဲ႕ လိင္အာသီသေတြ ဆႏၵေတြက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ထိေရာက္တဲ့ကုုသမႈမခံယူဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ေထာင္ကလြတ္လည္း ဒီဆႏၵေတြကရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေနဖိုု႔က အခြင့္အေရးရွိေနေသးပါတယ္။ ေသဒဏ္ေပးလိုုက္ရင္လည္း ေသသြားတာပဲရွိမယ္။ ဒီစိတ္ဆႏၵေတြကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲကေန ေပ်ာက္သြားမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ က်ဴးလြန္လာသူေတြက ရွိျမဲရွိေနမွာျဖစ္ျပီး တကယ္ထိေရာက္ျပီးအားထားရတဲ့ စိတ္ေရာဂါကုုထံုုး၊ အမူအက်င့္ကုုထံုုးေတြ၊ ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ပညာေပးေတြမလုုပ္ရင္ ဒါမ်ဳိးေတြက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုကေန ပေပ်ာက္သြားမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုုမ်ဳိး လူဦးေရရဲ႕ ၃%ကေန ၅%ေလာက္ကေတာ့ အျမဲတမ္း ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိေနမွာျဖစ္ျပီး အခြင့္အခါသင့္တိုုင္း စိတ္မထိန္းႏိုုင္တဲ့အခါ က်ဴးလြန္ျပီးရင္း က်ဴးလြန္မိေနမွာပါပဲ။

ျပစ္ဒဏ္ေပးတာ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းတာေတြအျပင္ တကယ္မျဖစ္မေနလုုပ္သင့္တာကေတာ့ မျဖစ္ခင္ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးဖိုု႔ (prevention) နဲ႔ ဒီစိတ္ေဝဒနာရွိျပီးသားလူေတြကိုု က်ဴးလြန္ျပီးသားအမႈ ထပ္မက်ဴးလြန္ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ထပ္မမွားေအာင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖိုု႔ (intervention) လိုုအပ္ပါတယ္။ ဒီေဝဒနာသည္ေတြရဲ႕ လိင္စိတ္အာသာဆႏၵေတြကိုု အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းပေပ်ာက္ေအာင္ (cure) လုုပ္လိုု႔မရေပမဲ့ ထိေရာက္တဲ့ကုုသမႈ (treatment) ေတြနဲ႔ေတာ့ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးလိုု႔ရပါတယ္၊ ၾကားျဖတ္တားဆီးလိုု႔ရပါတယ္။ ဒီလိုု prevention/intervention နည္းဗ်ဴဟာေတြလည္း ရွိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းဗ်ဴဟာေတြကိုု လက္ေတြ႔အသံုုးခ်ဖိုု႔၊ ျပည္သူေတြအၾကား ဗဟုုသုုတျဖန္႔ေဝဖိုု႔၊ တြင္က်ယ္ေအာင္လုုပ္ဖိုု႔ အေရၾကီးလွပါတယ္။

အေမရိကမွာဆိုုရင္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္သူေတြ (sex offenders) ကိုု အလုုပ္ၾကမ္းနဲ႔ေထာင္ဒဏ္ေပးတာေတြအျပင္ သူတိုု႔ေထာင္ကလြတ္လာတဲ့အခါမွာဆိုုရင္လည္း သူတိုု႔ကိုု ဒီလိုုျပစ္မႈက်ဴးလြန္ဖူးသူေတြအေနနဲ႔ criminal record ထဲမွာ တစ္သက္လံုုးသိမ္းထားပါေတာ့တယ္။ သူတိုု႔ဘယ္မွာေနတယ္ထိုုင္တယ္၊ ဘယ္မွာအလုုပ္လုုပ္တယ္ဆိုုတာေတြကိုု သိႏိုုင္ေအာင္လည္း residential registration ေတြ လုုပ္ထားပါတယ္။ သူတိုု႔ေနတဲ့ရပ္ကြက္ေတြမွာလည္း အိမ္တကာကိုု တံခါးလိုုက္ေခါက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မကေတာ့ျဖင့္ sex offender ျဖစ္ပါတယ္၊ pedophile ျဖစ္ပါတယ္ဆိုုျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြသိႏိုုင္ေအာင္ လိုုက္ေျပာခိုုင္းတဲ့ဥပေဒေတြရွိပါတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္ရတဲ့အခါ သိပ္ရွက္စရာေကာင္းသလိုု အဲ့ဒီလိုုမ်ဳိး pedophile ေတြ၊ sex offender ေတြဆိုုရင္ လူေတြကရႈတ္ခ်ၾကပါတယ္။ ေနရာမေပးပါဘူး။ ေထာင္ကလြတ္လာခဲ့ရင္ေတာင္ အလုုပ္တစ္ခုုရဖိုု႔၊ အိမ္ပိုုင္ဝယ္ဖိုု႔ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ အခ်ိန္ၾကာသြားရင္ေတာ့ျဖစ္ႏိုုင္ေပမဲ့ ထြက္ထြက္ခ်င္းမွာ ဘယ္သူကမွ ေနရာမေပးခ်င္ဘဲ လူသိရွင္ၾကားထပ္ျပီး အရွက္ကြဲရပါတယ္။ ဘဝမွာအမည္းစက္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္လူမႈအသိုုင္းအဝိုုင္းအေနနဲ႔လည္း ဒီလိုုလူမ်ဳိးတစေ္ယာက္ ကိုုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာေနထိုုင္တယ္ဆိုုတာကိုု သိရွိသြားတဲ့အတြက္ အထူးသတိေဆာင္ခ်ပ္ျပီး ေနထိုုင္ၾကမွာပါပဲ။ ဒီလိုုလုုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္လုုပ္ဖိုု႔အခြင့္မသာေတာ့ဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ဖိ႔ုုရာခိုုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားပါေတာ့တယ္။

ဒါဆိုုရင္ treatment လုုပ္ေပးႏိုုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကေရာ ဘာေတြလဲ။ ပညာရွင္ေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုုးခ်ေနၾကတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ treatment နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကိုု အစဥ္လိုုက္ေျပာရရင္ aversion therapy, masturbatory satiation, orgasmic reorientation, cognitive-behavioral therapy နဲ႔ antiandrogen drugs တိုု႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Aversion therapy ဆိုုတာ ဟိုုးအရင္ ၁၉၆၀ခုုႏွစ္ေတြဆီတုုန္းကေတာ့ ေဝဒနာသည္ရဲ႕ လက္ေမာင္းနဲ႔ေျခေထာက္ေတြကိုု ဝါယာၾကိဳးေတြသြယ္ထားျပီး သူတိုု႔ကိုုလိင္စိတ္ၾကြေစႏိုုင္တဲ့ ကေလးသူငယ္ပံုုေတြျပပါတယ္။ လိင္တံမာလာတာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ (electric shock) ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းလမ္းဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျပီး ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းရာ၊ အၾကမ္းဖက္ရာ၊ လူသားခ်င္းမစာနာရာေရာက္တဲ့အတြက္ ဒီဖက္ေခတ္မွာ အဲ့လိုုလုုပ္ခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး။ ခုုေခတ္မွာသံုုးလာၾကတဲ့ aversion therapy တစ္ခုုကေတာ့ covert sensitization လိုု႔ေခၚတဲ့နည္းလမ္းပါ။ ေဝဒနာသည္ကိုု စိတ္ထဲမွာ သူၾကိဳက္တဲ့၊ သ႔ူကိုုလိင္စိတ္တက္ၾကြေစတဲ့ အရာဝတၳဳတစ္ခုု ဒါမွမဟုုတ္ တစံုုတေယာက္ကိုု ျမင္ေယာင္စိတ္ကူးၾကည့္ခိုုင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီစိတ္ကူးနဲ႔ဘာမွမဆိုုင္တဲ့ ဓာတ္ပံုုတစ္ပံုုကိုုျပပါတယ္။ ဒီအခါ လိင္စိတ္တက္ေနသူေဝဒနာသည္ဟာ သူ႔စိတ္ထဲကပံုုရိပ္နဲ႔ အျပင္ကပံုုရိပ္ထပ္တူမက်တဲ့အခါ လိင္စိတ္ညိႈးေလ်ာ့သြားပါတယ္။ အဲ့သလိုုမ်ဳိး ထပ္ခါထပ္ခါလုုပ္ေပးတဲ့အခါ ၾကာလာေတာ့ ဒီလူရဲ႕စိတ္ကူးထဲကပံုုရိပ္ဟာ တစစပါးလ်ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး ဒါအေပၚသာယာေနတဲ့ လိင္ဆႏၵမရွိေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ကူးနဲ႔လက္ေတြ႔ ကြာျခားလွတဲ့သေဘာကိုုလည္း ဆင္ျခင္မိသြားပါတယ္။

Masturbatory satiation ဆိုုတာကေတာ့ ေဝဒနာသည္ကိုု ကုုထံုုးပညာရွင္က (ကေလးသူငယ္ လံုုးဝမပါဝင္တဲ့) လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာသင့္ေလ်ာ္ (sexaully appropriate) တဲ့ ဓာတ္ပံုု/ဗီဒီယိုုတစ္ခုုခုုျပျပီး လိင္စိတ္အထြဋ္အထိပ္ (orgasm) ေရာက္သည္အထိ တကိုုယ္ေတာ္အာသာေျဖျခင္း (masturbation) လုုပ္ခိုုင္းပါတယ္။ ဥပမာ ေဝဒနာသည္က heterosexual ဆိုုရင္လည္း သူ႔အသက္နဲ႔ကိုုက္ညီသင့္ေလ်ာ္မယ့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ရဲ႕ ဆြဲမက္ဖြယ္ပံုုရိပ္ေတြကိုုျပပါတယ္။ homosexual ဆိုုရင္လည္း လိင္တူအခ်င္းခ်င္းရဲ႕ လိင္စိတ္ၾကြဖြယ္ရာ ဓာတ္ပံုု/ဗီဒီယိုုေတြျပပါတယ္။ သူ႔အာသာေျဖမႈကိစၥျပီးသြားတာနဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ သူတကယ္ဆႏၵရွိတဲ့ sexually inappropriate ျဖစ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ (သိုု႔မဟုုတ္) အရာဝတၳဳတစ္ခုုခုုအေၾကာင္းကိုု ေတြးခိုုင္းတာ၊ ဓာတ္ပံုုျပေပးတာမ်ဳိးလုုပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုုၾကည့္ျပီး masturbate ထပ္လုုပ္ခိုုင္းပါတယ္။ တစ္နာရီေလာက္ ဆက္လုုပ္ခိုုင္းပါတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္ပါမ်ားေတာ့ ၾကာလာတဲ့အခါ အာသာေျဖရသူဟာပ်င္းလာျပီး စိတ္လည္းမလာေတာ့ဘဲ ရိုုးအီသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီကုုထံုုးရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း အဲ့ဒါပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုု သာယာသူတစ္ေယာက္အေပၚ ရိုုးအီျငီးေငြ႔လာတဲ့ခံစားခ်က္မ်ဳိးကိုု ရေစခ်င္တာပါ။

ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုုကေတာ့ orgasmic reorientation ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးငယ္ငယ္ေလးေတြအေပၚ လိင္စြဲလမ္းမႈျဖစ္တဲ့သူကိုု အလားတူဓာတ္ပံုုတခ်ဳိ႕ျပျပီး တကိုုယ္ေတာ္အာသာေျဖခိုုင္းပါတယ္။ အဲ့လိုုေျဖေနတုုန္းမွာ သူနဲ႔အသက္အရြယ္ကိုုက္ညီသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေဖာ္အခြ်တ္ပံုုေတြကိုု ျပပါတယ္။ ဒီအခါ လိင္စိတ္ေလ်ာ့သြားတယ္၊ လိင္တံေပ်ာ့သြားခဲ့တယ္ဆိုုရင္ ပထမပံုုကိုုျပန္ျပပါတယ္။ လိင္စိတ္ျပၾကြလာျပီဆိုုရင္ ဒုုတိယပံုုကိုုျပန္ျပပါတယ္။ လိင္စိတ္အထြဋ္အထိပ္ (orgasm) ကိုုေရာက္ခါနီးျပီဆိုုရင္ ရြယ္တူအမ်ဳိးသမီးရဲ႕ပံုုရိပ္ကိုု သူ႔အာရံုုေတြအားလံုုးစုုစည္းျပီး ကိစၥျပီးစီးသြားေစပါတယ္။ အဲ့လိုုမျဖစ္မခ်င္း ထပ္တလဲလဲ ေလ့က်င့္ခိုုင္းတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေျပာင္း အာရံုုေျပာင္းရာကေန ဆႏၵေျပာင္းဖိုု႔အထိ ၾကိဳးစားတဲ့သေဘာပါပဲ။

Cognitive-behavioral therapy ကေတာ့ အသံုုးမ်ားတဲ့ကုုထံုုးျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္က်ယ္ဆံုုးနဲ႔ အသံုုးအမ်ားဆံုုးနည္းလမ္းကေတာ့ relapse-prevention training လိုု႔ေခၚပါတယ္။ ေဝဒနာရွင္ကိုုယ္တိုုင္ သူ႔ကိုု ကေလးသူငယ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး လိင္စိတ္ၾကြေစ၊ လိင္ဆႏၵျဖစ္ေစဖိုု႔ႏိုုးၾကားသြားေစ (trigger ျဖစ္ေစ) တဲ့ အခိုုက္အတန္႔၊ ေနရာ၊ လူ၊ ကိုုယ္ခႏၶာအစိတ္အပုုိင္း၊ ပစၥည္းတစ္ခုုခုုကိုု ေသခ်ာဆန္းစစ္အေျဖထုုတ္ခိုုင္းျပီး အဲ့ဒီအရာေတြကိုု ေရွာင္ခိုုင္းတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဥပမာ မေတာ္မေရာ္ ေပါက္ကရအေတြးေတြဝင္လာျပီဆိုုတာနဲ႔ တျခားကိုုအာရံုုေျပာင္းခိုုင္းတာမ်ဳိး၊ အျခားမဆီမဆိုုင္တဲ့ကိစၥတစ္ခုုခုုကိုု ထလုုပ္တတ္ဖိုု႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီေဝဒနာရွင္က ကေလးေတြမ်ားတဲ့ေနရာကိုုသြားတိုုင္း အဲ့လိုုစိတ္ဝင္လာတယ္ဆိုုရင္ ကေလးေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ေနရာေတြကိုု ေရွာင္ခိုုင္းတာမ်ဳိး၊ မလြဲသာမေရွာင္သာလိုု႔ သြားရတယ္ဆိုုရင္လည္း အဲ့လိုုဆႏၵျဖစ္လာတာနဲ႔ အာရံုုေျပာင္းတတ္ဖိုု႔ ထရိန္နင္ေပးတာမ်ဳိး။ ဒါမွမဟုုတ္ တစ္ေယာက္တည္းေနျပီး ဘာမွလုုပ္စရာမရွိဘဲပ်င္းေနတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္က်ေနခ်ိန္ေတြမွာ ဒီလိုုဆႏၵေတြျဖစ္လာသူဆိုုရင္လည္း တစ္ခုုမဟုုတ္တစ္ခုုလုုပ္ေနဖိုု႔၊ စိတ္ဓာတ္ျပန္အားျဖည့္တက္ၾကြဖိုု႔အတြက္ အားကစားလုုပ္ခိုုင္းတာ၊ တစ္ေရးအိပ္ခိုုင္းတာ၊ စာဖတ္ခိုုင္းတာ၊ တရားမွတ္ခိုုင္းတာ၊ လမ္းထေလွ်ာက္ခိုုင္းတာ၊ ပရဟိတလုုပ္ခုုိင္းတာ၊ အလုုပ္လုုပ္ခုုိင္းတာ၊ ဒါမွမဟုုတ္လည္း တျခားသင့္ေလ်ာ္တဲ့လိင္အာသာေျဖမႈေတြ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ကုုထံုုးျဖစ္ပါတယ္။

အသံုုးဝင္မႈအမ်ားဆံုုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုုးေတြထဲက ေနာက္တစ္ခုုကေတာ့ antiandrogen drugs ေဆးဝါးေတြတိုုက္ေကြ်းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆးဝါးရဲ႕ အဓိကလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ တက္စေၾထာစတုုန္း (testerostone) ေဟာ္မုုန္းထုုတ္လႊတ္မႈကိုု ေလွ်ာ့ခ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဟာ္မုုန္းေလ်ာ့က်သြားျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေတြမွာ လိင္စိတ္နဲ႔လိင္ဆႏၵလည္းေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေဆးရဲ႕အာနိသင္ကျပင္းထန္တာေၾကာင့္ လူနာေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝက တျခားလိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအေတြ႔အၾကံဳေတြကိုုပါ ထိခိုုက္ႏိုုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ကိုုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္/ခ်စ္သူနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ အဆင္မေျပႏိုုင္ေတာ့တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆးကိုု pedophilic disorder အပါအဝင္ တျခား paraphilic disorders ရွိသူတိုုင္းကိုု စိတ္ပညာရွင္ေတြ/ဆရာဝန္ေတြက ေပးေလ့မရွိဘဲ တကယ္လိုုအပ္ျပီဆိုုမွ၊ မိမိကိုုယ္ကိုုေရာ တပါးသူကိုုပါ တကယ္အႏၱရာယ္ေပးႏိုုင္တဲ့ စိုုးရိမ္ရတဲ့ေဝဒနာရွင္မ်ဳိးကိုုပဲ ေပးေလ့ရိွပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆရာဝန္ေတြက SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) ေဆးအမ်ဳိးအစားေတြေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေဆးေတြကိုု စိတ္က်ေဝဒနာခံစားရသူေတြ၊ ဘိုုင္ပိုုလာ (bipolar) ေဝဒနာရွိသူေတြ၊ anxiety disorder ရွိသူေတြအျပင္ ဒီလိုုမ်ဳိး လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာစိတ္ေဝဒနာရွိသူေတြကိုုလည္း ဆရာဝန္ေတြကေပးတတ္ပါတယ္။

အေမရိကရဲ႕ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕မွာ သိပ္ဆိုုးဝါးျပီး အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ sex offender ေတြကိုု antiandrogen drugs ေတြ မတိုုက္မေနရဥပေဒေတြရွိျပီး Penile Plethysmograph Testing လိုု႔ေခၚတဲ့ sex offender ေတြရဲ႕ လိင္စိတ္နဲ႔လိင္အာသီသေတြကိုု တိုုင္းတာေဖာ္ထုုတ္တဲ့စစ္ေဆးမႈကိုု ျပဳလုုပ္ခိုုင္းပါတယ္။ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာက်ဴးလြန္သူက သူမဟုုတ္ပါဘူး၊ သူ႔မွာ ဒီလိုုစိတ္ေဝဒနာမရွိပါဘူးလိုု႔ ျငင္းဆိုုေနမယ္ဆိုုရင္ က်ဴးလြန္ခံရသူအေပၚ (သိုု႔မဟုုတ္) အလားတူအျခားတစ္ေယာက္အေပၚ သူတကယ္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈ၊ အာသီသျပင္းျပမႈ ရွိလားမရွိဘူးလားဆိုုတာကိုု အေျဖေဖာ္ထုုတ္ႏိုုင္တဲ့စစ္ေဆးမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုု ဗီဒီိယိုုနဲ႔ အျခားပံုုရိပ္ေတြ အရာဝတၳဳေတြျပျပီးေတာ့ ဒီလူဟာ လိင္စိတ္ျဖစ္လားမျဖစ္ဘူးလားဆိုုတာကိုု လိင္တံမွာကိရိယာတစ္ခုုတပ္ျပီး စစ္ေဆးေနတဲ့ကာလအတြင္း လိင္တံတေလွ်ာက္ စီးဆင္းတ့ဲေသြး၊ ပမာဏ၊ ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ လိင္တံရဲ႕အရွည္၊ ထန္ေၾကာမႈေတြကိုု တိုုင္းတာအေျဖထုုတ္ျပီး အဆံုုးအျဖတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုုနည္းနဲ႔ sex offenders တခ်ဳိ႕ကိုု မစစ္မေနရ စစ္ေဆးေဖာ္ထုုတ္ခုုိင္းျပီး ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လိင္စိတ္ၾကြမႈ စြဲလမ္းမႈေတြခ်င္းမတူၾကတာမိုု႔ ေဝဒနာသက္တမ္းနဲ႔ ေဝဒနာျပင္းထန္မႈ အနိမ့္အျမင့္ကိုုလိုုက္ျပီး အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္နည္းမဟုုတ္တစ္နည္းနဲ႔ treatment ကိုု ၾကိဳးစားၾကည့္ၾကရပါတယ္။ သူ႔အနာနဲ႔သူ႔ေဆး တည့္သြားတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ဒီေဝဒနာခံစားမႈဟာ ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားပါတယ္။ အလံုုးစံုုေပ်ာက္ကင္းသြားတာမ်ဳိးေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး။ အေလ့အက်င့္နဲ႔ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးျပီး စိတ္ကိုုထိန္းခ်ဳပ္ခိုုင္းတာပါ။ အမူအက်င့္ဓေလ့ေတြ (beahvioral patterns) ေတြကိုု ေျပာင္းလဲယူခိုုင္းတာပါ။ တစ္ခ်ိန္မဟုုတ္တစ္ခ်ိန္မွာ ဒီလိုုစိတ္ေတြျပန္ဝင္လာတဲ့အခါတိုုင္း ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္လုုပ္လိုုက္ရမွေက်နပ္တတ္သူဟာ ဒီလိုုမ်ဳိးမလုုပ္မိေအာင္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုုးက်ဳိးေတြကိုု သတိထားဆင္ျခင္မိေအာင္ အေတြးအေခၚပိုုင္း၊ အမူအက်င့္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုုင္ဖိုု႔ အဓိကပစ္မွတ္ထားျပီး ေလက်င့္သင္ၾကားေပးတာေၾကာင့္ Cognitive-behavioral therapies ေတြ ယေန႔ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆံုုးရေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မိုု႔ pedophilic disorder ရွိသူေတြကိုု ထိေရာက္ျပင္းထန္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ မွ်မွ်တတ ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္သလိုုပဲ ထပ္မလုုပ္မိဖိုု႔ရာနဲ႔ မက်ဴးလြန္ရေသးသူေတြလည္း အခ်ိန္မီအကူအညီယူႏိုုင္ဖိုု႔ရာ ထိေရာက္တဲ့ကုုသမႈ (treatment plans) ေတြ၊ အသိပညာေတြေပးေဝရပါမယ္။ Prevention/intervention ေတြကိုု ထုုတ္ေဖာ္က်င့္သံုုးရပါမယ္။ ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံမရွိရင္ သူမ်ားႏိုုင္ငံမွာရွိျပီးသားနည္းနိႆယေတြကိုု ကိုုးကားျပီး စမ္းသပ္က်င့္သံုုးၾကည့္ရပါမယ္။ သူမ်ားႏိုုင္ငံကလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဓေလ့ထံုုးစံနဲ႔ ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံကလူအဖြဲ႔အစည္း ဓေလ့ထံုုးစံေတြဟာ ထပ္တူမက်ႏိုုင္တာမိုု႔ ဒီနည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ကိုုယ့္လ႔ူအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဟဇာတရွိရ႕ဲလားဆိုုတာေတြကိုု လက္ေတြ႔သုုေတသနေတြလုုပ္ျပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီလိုုေတြသုုေတသနလုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔ကိုုလည္း အစိုုးရအဖြဲ႔အဒါေၾကာင့္မိုု႔ pedophilic disorder ရွိသူေတြကိုု ထိေရာက္ျပင္းထန္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ မွ်မွ်တတ ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္သလိုုပဲ ထပ္မလုုပ္မိဖိုု႔ရာနဲ႔ မက်ဴးလြန္ရေသးသူေတြလည္း အခ်ိန္မီအကူအညီယူႏိုုင္ဖိုု႔ရာ ထိေရာက္တဲ့ကုုသမႈ (treatment plans) ေတြ၊ အသိပညာေတြေပးေဝရပါမယ္။ Prevention/intervention ေတြကိုု ထုုတ္ေဖာ္က်င့္သံုုးရပါမယ္။ ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံမရွိရင္ သူမ်ားႏိုုင္ငံမွာရွိျပီးသားနည္းနိႆယေတြကိုု ကိုုးကားျပီး စမ္းသပ္က်င့္သံုုးၾကည့္ရပါမယ္။ သူမ်ားႏိုုင္ငံကလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဓေလ့ထံုုးစံနဲ႔ ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံကလူအဖြဲ႔အစည္း ဓေလ့ထံုုးစံေတြဟာ ထပ္တူမက်ႏိုုင္တာမိုု႔ ဒီနည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ကိုုယ့္လ႔ူအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဟဇာတရွိရ႕ဲလားဆိုုတာေတြကိုု လက္ေတြ႔သုုေတသနေတြလုုပ္ျပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီလိုုေတြသုုေတသနလုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔ကိုုလည္း အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုုးရမဟုုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဝင္ေငြအားျဖည့္ (funding) ေပးရပါမယ္။ ႏွစ္စဥ္ေပးရပါမယ္။ မရွိရင္ ရွာေပးရပါမယ္။ ဒါဟာအေရးၾကီးပါတယ္။

မဟုုတ္ရင္ အမႈက်ဴးလြန္လိုုက္ ေထာင္ထဲပစ္ထည့္လိုုက္၊ ထပ္က်ဴးလြန္လိုုက္ ထပ္ထည့္လိုုက္နဲ႔ မဆံုုးႏိုုင္တဲ့စက္ဝိုုင္းထဲ ထာဝရလည္ပတ္ေနမွာပါပဲ။ ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုုကုုထံုုးစနစ္ေတြတြင္က်ယ္လာဖိုု႔ ကုုသမႈအေဆာက္အဦေတြလိုုအပ္သလိုု၊ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူ အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြေမြးထုုတ္ေပးဖိုု႔လည္း အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ဒါေတြကိုု လူထုုနဲ႔ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေအာင္လည္း မီဒီယာအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ မားကတ္ကင္းေကာင္းေကာင္း အသံုုးခ်ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ဒီလိုုသုုေတသနျပဳ စမ္းသပ္ျပီးရလာတဲ့အေျဖေတြကိုုလည္း ေကာင္း၏မေကာင္း၏ သင့္ေတာ္၏မသင့္ေတာ္၏ လူမ်ားမ်ားကိုုေပးသိရမွာျဖစ္ျပီး မေကာင္းေသးရင္ေကာင္းေအာင္၊ တိုုးတက္ျပဳျပင္ႏိုုင္ေအာင္ လူထုုဘက္ကပါဝင္လာဖိုု႔ကိုု ႏိႈးေဆာ္ရပါမယ္။ ၾကိဳဆိုုရပါမယ္။ ဖိႏိွပ္မထားရပါဘူး။ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ input, အစိုုးရရဲ႕ input, ျပည္သူေတြရဲ႕ input ေတြအကုုန္ေပါင္းျပီး အေျဖရွာမွသာ တိုုင္းျပည္တစ္ခုုဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သုုေတသနရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ကိုုေတာင္ နားမလည္တဲ့လူေတြေပါမ်ားေနသေရြ႕ တိုုင္းျပည္တစ္ခုုဟာ ခြ်တ္ျခံဳက်ျပီးရင္းက်၊ ညနက္ျပီးရင္းနက္ေနမွာပါပဲ။ ။

Credit: ကေနာင္