ေဒါက္

လက္ရွိအေနအထားအတိုင္းသာဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ ကမာၻတစ္လႊားက အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဝင္ေငြကြာဟမႈပမာဏဟာ ေနာင္လာမယ့္ ႏွစ္ ၁၇၀ မွာ က်ဥ္းေျမာင္းသြားဖို႔ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊လို႔ အစီရင္ခံစာအသစ္တစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္ရဲ႕ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေနက် Globl Gender Gap Report မွာလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဝင္ေငြဟာတိုးတက္လာေပမယ့္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဒံုရင္း အေနအထားကိုပဲ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့တယ္၊လို႔ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

သည္အစီရင္ခံစာထဲမွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးဝင္ေငြကြာဟမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝလုပ္ေဆာင္ႏိုုင္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Global Gender Gap စံႏႈန္းမွာထိပ္ဆံုးကရပ္တည္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့ အိုက္ယာလန္၊ဖင္လန္၊ေနာ္ေဝး၊ဆီြဒင္ နဲ႔ ရဝမ္ဒါ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးၾကားက ဝင္ေငြ ကြာဟခ်က္ကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သည္စံႏႈန္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအေပၚမွာမူတည္ျပီး ကြဲျပားမႈ ေတြရွိပါတယ္။ လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စာရင္းရဲဲ႕အမွတ္စဥ္ ၄၅ ေနရာမွာရပ္တည္ေနျပီး အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးဝင္ေငြကြာဟ ခ်က္ကို ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၄၄ ႏိုင္ငံပါဝင္တဲ့စာရင္းမွာေနာက္ဆံုးက ရပ္တည္ေနတဲ့ႏုိင္ငံက ယီမင္ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ပါတယ္။

Author – မေအးသီမြန္

[Ref:AP]
Credit: Kumudra