Book
ကြယ္လြန္သူ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက သမိုင္းသင္တာ “မအ” ေအာင္လို႔ အထိမိဆုံး ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ “မအ” ေအာင္လို႔ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ စဥ္းစားျခင္းက အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆရာႀကီးက ၫႊန္းဆိုလိုဟန္ ရွိပါတယ္။

သမိုင္းအမွန္ မသိဘဲ “အ” သြားရင္ေရာ ဘာျဖစ္တတ္သလဲ။ သူ႕ကြၽန္ဘဝ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ စစ္ကြၽန္၊ တိုင္းတပါးသား ကြၽန္၊ ေငြဝယ္ကြၽန္ အစရွိသျဖင့္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ကြၽန္ဘဝ ေရာက္တတ္ပါတယ္။ မလြတ္မလပ္ သူတပါးေစႏွင္ရာ ဘဝဟာ ကြၽန္ပါပဲ။

ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ စဥ္းစားျခင္းကေန စံျပဳရာ၊ အေလးျမတ္ထားရာ ပညာရွင္ဆိုတာလည္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ အစရွိတဲ့ပညာရွင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားကေန ဘယ္လို ပညာရွင္မ်ိဳးကို သင္အလို ရွိေနမလဲဆိုတာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကည့္ၾကရေအာင္။

‘တကယ့္ပညာရွင္တို႔ကို မည္သည့္ေနရာ၌ တိတိက်က် ေတြ႕ရွိနိုင္ပါမည္နည္း။ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ေတြ႕နိုင္ပါ၏။ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳး၌မဆို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါ၏။”

What is an Intellectual ကို စာေရးဆရာ ေမာင္သာမည ဘာသာျပန္သည့္ တကယ့္ပညာရွင္ ေဆာင္းပါးမွ Morton Cronin ၏ အာေဘာ္ျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္မွာ ပညာ၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နိုင္ငံေရး၊ အေတြးအေခၚ ဘာသာရပ္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ေဆာင္းပါး၊ ဘာသာျပန္၊ ကိုးကား၊ ပင္ကိုယ္ေရး စုစုေပါင္း ၂၅ ပုဒ္ ပါဝင္ပါတယ္။ အေတြးအျမင္၊ စံပယ္ျဖဴ၊ Management စတဲ့ လစဥ္ထုတ္မ်ားမွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္း ေရးသားခဲ့သူမ်ားကေတာ့ Morton Cronin, Bertrand Russell, John C. Merrill, Victoral Griffith, Walter Lippmann, Tzvetan Todorow, Edward De Bono, Peter Drucker, Irene Von Hardenberg, Sato Sezaburo, Sir Richard Livingstone, T. H Huxely, Howard Gardner, E.F Schumacher, James Walsh, J.M Kouzed နဲ႕ B.Z Posner တို႔ျဖစ္ၿပီး ေမာင္သာမည ပင္ကိုယ္ေရး ၃ ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ပညာျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နိုင္ငံတို႔၏အလုပ္၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္စီး၍ သစၥာရွာျခင္း ပါဝင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံၿပီး ဗုဒၶ တားျမစ္ေတာ္မူတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ယေန႕ေခတ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပရင္း လူ႕တန္ဖိုး လူသားအရင္းအျမစ္တို႔ တန္ဖိုးကို သိေစျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ပညာျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ “ယဥ္ေက်းမႈကို ဦးစားေပး အေရးထားပါလ်က္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာအခ်ိဳ႕သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္ေနၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းေသာ္မွ အႏွစ္သာရရွိရွိ ယဥ္ေက်းေနသည္ မဟုတ္ျခင္းတို႔မွာ အေၾကာင္း ရွာလိုက္လွ်င္ ဗုဒၶၫႊန္ျပခ်က္ကို အေသအခ်ာ သေဘာမေပါက္ မလိုက္နာျခင္းကိုသာ ေတြ႕ရေပမည္” လို႔ သုံးသပ္ေရးထား ပါတယ္။

ပညာနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ “ေနာက္ထပ္ ရိုင္းစိုင္းဖို႔ တာစူေနျပန္၏။ လူရိုင္းလူဆိုး သံသရာက လြတ္ဖြယ္မရွိ။ ဤကား လက္ေတြ႕ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ဒိ႒ိဓမၼကို သိျမင္ျခင္းကိုပင္ ပညာဟု ေခၚသည္ မဟုတ္ပါလား” လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေမးေနာက္မွာ အေျဖတခုသည္ ပါလာစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ “ပညာျဖင့္ ယဥ္ေက်းသူသည္ အေၾကာက္အမက္ မရွိသျဖင့္ မတရားမႈ ဒုစရိုက္တို႔ကို ဘယ္လို မက္လုံးျဖင့္ ျမဴဆြယ္ေစကာမူ လုပ္မည္မဟုတ္။ အစဥ္ထာဝရ ဆန့္က်င္ေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ တရားမႈ သုစရိုက္တို႔ကိုလည္း ဘယ္လို ေျခာက္လုံးေပး၍ လွန့္ေစကာမူ မက်င့္သုံးဘဲေနမည္မဟုတ္။”

နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ အစရွိသျဖင့္ နယ္ပယ္စုံက ပညာရွင္ဆိုတာလည္း ကိုယ္ပညာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မွ လက္သည္းထုတ္ အစြယ္ၿဖဲ ျပေလ့မရွိပါဘူး။

စာေရးသူ ေမာင္သာမညရဲ႕ တကယ့္ပညာရွင္မွာေတာ့ ပညာရွင္ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္း ၃ ခ်က္နဲ႕ ပိုင္းျခား ေရးသားထားပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ပထမအခ်က္၊ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ပညာရွင္ဆိုတာ အမ်ားနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား ျပသနာကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိျခင္း၊ အယူအဆ တခုအတြက္ သက္ေသ အေထာက္အထားကို စုေဆာင္း ခ်ိန္ဆၿပီး အမွားအမွန္ကို ခြဲျခား မႁခြင္းမခ်န္ဘဲ သူ႕အယူအဆကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဖြင့္ထုတ္ ေဖာ္ျပတတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယ အခ်က္အေနနဲ႕ကေတာ့ “ပညာရွင္သည္ သူ၏ အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍ တျခား သူတစ္ပါးတို႔၏ စစ္ေဆးေဝဖန္မႈကို ခံယူရန္ အလြန္ဆႏၵျပင္းျပ၏။ ဤအခ်က္မွာ ပညာရွင္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ျဖစ္သည္။ တကယ့္ ပညာရွင္ စစ္စစ္တို႔သည္ ေဝဖန္မႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ သည္သာမက ေဝဖန္မႈေတြ႕ရလွ်င္ ႐ႊင္လန္းေပ်ာ္ျမဴးေနၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အခ်စ္ကို ရရန္ အလိုငွာ စိတ္ကူးယဥ္ ဝကၤပါအတြင္း ပရိယာယ္ဆင္သကဲ့သို႔ ပညာရွင္သည္လည္း အျပန္အလွန္ ဆန့္က်င္ေဆြးေႏြးျခင္း ဒြႏၵေမွာ္႐ုံေတာအတြင္း အမွန္တရားတည္းဟူေသာ သားေကာင္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စကားနိုင္လုရန္ မဟုတ္။”

စာအုပ္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရႈရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ခံ ျငင္းခုန္ ခ်ိန္ဆရင္း စာအုပ္ကေပးတဲ့ ဉာဏ္ေပတံျဖင့္ ကိုယ့္အလ်ားကို တြက္ဆမိရင္ကို စာအုပ္၏ အႏွစ္သာရ လုံေလာက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္း ယူဆမိပါတယ္။

ယခုစာအုပ္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ားကေတာ့ ေတြးဖို႔ တြန္းအားေပးေစတဲ့ စာစုေတြ ျဖစ္လို႔ ေလ့လာဖတ္ရႈသင့္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕က ပညာရွင္ေတြမ်ားတဲ့ တိုင္းျပည္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္မွာ အမွန္ပါပဲ။ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရာင္းခ်ဖိဳ႕သာ လုပ္ေနၿပီး ကိုယ့္ျပည္တြင္းက အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ တိုင္းတပါးျခား သြားေရာက္ ေနထိုင္ေနရၿပီ ဆိုကတည္းက အဲဒီတိုင္းျပည္ဟာ ေဗဒင္ေမးစရာ မလိုေအာင္ ေခ်ာက္ထဲက်သြားပါမယ္။

ကြၽန္းပင္တပင္ရဖို႔ မ်ိဳးဆက္ တဆက္ေလာက္ ၾကာေအာင္ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးရသလို ပညာရွင္ေတြနဲ႕ တည္ေဆာက္မယ့္ တိုင္းျပည္ဟာ စာဖတ္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔၊ စဥ္းစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ခုေဆာင္းပါးမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္လို႔ ဆိုလိုက္ ရပါတယ္။

 
Credit: Irrawaddy
Link:http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/culture/2017/01/14/128655.html