အလွဴ

 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ သားေလးေအာင္ေဇၿဖိဳးႏွင့္သားေလးေအးခ်မ္းေဇာ္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးမွ ေနထိုင္ရာေျမာက္ဒဂုံ ၄၈ရပ္ကြက္ ရွင္တစ္ရာလမ္း ရွိစြန႔္ပစ္အခ်ိဳရည္ဘူးမွကလစ္မ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူထံသို႔ေျခတုလက္တုမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရာတြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္လာေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း ပရဟိတစိတ္ဓါတ္မ်ား

ေပါက္ဖြားရွင္သန္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ လႉဒါန္းရေသာအက်ိဳးေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ကေလးတို႔အနာဂတ္ဘဝလွပနိုင္ၾကပါေစ …

Credit:နာေရးကူညီမႈအသင္း-ရန္ကုန္
အလွဴ