ပညာသင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ မိဘအေပၚ မီွခိုမႈ

(၁)စနစ္သစ္ပညာေရးတြင္ KG+5+ 4+3 သတ္မွတ္မည္ဟုဆိုေသာ အခါ အသက္ႏွင့္အတန္းကို အခ်ိဳးခ်စဥ္းစားၾကသူမ်ားက အေျခခံ ပညာ၌ ေက်ာင္းေနႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ သည္ မ်ားလြန္သည္ဟု ေဝဖန္ၾက သည္။
အမွန္ကမူ ပညာေရးစနစ္၏ ႐ိုက္ခ်က္ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ မိဘ မ်ားမွာ သူတို႔၏သားသမီးမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ ဂုဏ္ထူး မ်ားမ်ားရရွိေရးကိုသာ အဓိက ထားေနရ၍ ဤသို႔ ေဝဖန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတို႔သည္ အမွတ္မ်ားကို ေငြႏွင့္ဆက္ၿပီး ဝယ္ယူေနၾကရ သည္။ အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္း၊ အ လြတ္သင္ေက်ာင္း၊ စာသင္ဝုိင္း က်ဴရွင္၊ Guide စသည့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ားမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနသည္။ ဆိုပါစို႔၊ တကၠသိုလ္
ဝင္တန္းေအာင္သူတိုင္း မိမိသင္ ၾကားလိုေသာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းတကၠသိုလ္၌ ဝင္ခြင့္စာ ေမးပြဲေျဖ၍ ေအာင္ျမင္ပါက သင္ ၾကားခြင့္ရသည္ဟု ဆိုပါလွ်င္ ယ ေန႔မိဘမ်ားကုန္က်ေနေသာ ဝုိင္း၊ က်ဴရွင္၊ Guide ဖိုးေငြမ်ားကို အ ကုန္အက်ခံေတာ့မည္လား။ စဥ္း စားစရာျဖစ္လာသည္။

ကြၽန္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္ သားသမီးေလးေယာက္စလံုးကို ရွစ္တန္းေရာက္မွ လူအမ်ားႏွင့္ တက္ရေသာ လခနည္းက်ဴရွင္ကို စထားခဲ့ပါသည္ဟု ေျပာေသာအ ခါ သူတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး မယံုၾကည္ၾကပါ။

သို႔ရာတြင္ ဤကိစၥသည္ အ ျဖစ္မွန္ျဖစ္၏။ ယခုဆရာဝန္ျဖစ္ ေနေသာ သမီးငယ္သည္ ဖခင္ စာေရးဆရာ၏ဝင္ေငြမွန္ကို သိ သျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)တြင္ တက္ေနစဥ္ စာသင္ႏွစ္ကို ႏွစ္ ႀကိမ္ႏွစ္ခါ တရားဝင္တိတိရပ္နား ၿပီး က်ဴရွင္ျပ၊ Guide လုပ္ကာ ေက်ာင္းစရိတ္ရွာခဲ့သည္။ ၿပီးမွ ေက်ာင္းျပန္တက္ကာ ဆရာဝန္ ျဖစ္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ သမီးႀကီး၊ သားႀကီးႏွင့္ အငယ္ဆံုးသမီးတို႔ လည္း က်ဴရွင္ျပ၊ Guide လုပ္ၿပီး သူတို႔၏ပညာေရးစရိတ္ကို သူတို႔ ကိုယ္တုိင္ရွာၿပီး ဘြဲ႕ရသည္အထိ သင္ၾကားသြားခဲ့ၾကသည္။

ဤေဆာင္းပါး၌ ကြၽန္ေတာ္ ေရးသားလိုသည္မွာ ‘‘ပညာသင္ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ မိဘအေပၚ မွီခိုမႈ’’ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂)
စနစ္သစ္ပညာေရးသည္ အ နာဂတ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ၾကရမည့္ ယေန႔ေက်ာင္းသားလူ ငယ္မ်ားကို အသိေရာ၊ အတတ္ ပါ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲေနျခင္း၏အဓိ ကမွာ ပညာမတတ္ၾက၍သာျဖစ္ သည္။

သို႔ဆိုပါလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သည္ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ ၾကားခြင့္ရွိခဲ့ၾကပါသလား။ ေဆး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္တြင္ မိန္းက ေလးမ်ားက ေယာက်္ားေလးမ်ား ထက္ အမွတ္ျမင့္ေနျခင္းမ်ိဳး၊ အ မွတ္ေလး တစ္မွတ္တည္း လို႐ံု မွ်ႏွင့္ သင္ၾကားခြင့္မရျခင္းမ်ိဳး သည္ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ေပးရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အလြယ္တကူ မစုစည္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ တကၠသိုလ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြင့္ခဲ့ၿပီး အရည္အ ခ်င္း ျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသား မ်ား မေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ လူစဥ္မမီျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အမွားမ်ားကို အျပစ္ဖို႔ေျပာဆုိျခင္း ထက္ အျမန္ဆံုး၊ အမွန္ဆံုး ကုစား ႏိုင္ေရးက ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဆရာဝန္ျဖစ္ ခ်င္သူ၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခ်င္သူ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္လိုသူ၊ စီးပြားေရး လုပ္လိုသူ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္လိုသူတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းခြင့္ရရွိေအာင္ ပညာေရး စနစ္က ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ မိမိဝါသနာကိုျဖစ္ခြင့္၊ ႀကိဳးပမ္းခြင့္ပင္ မရေသာ ပညာေရး စနစ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆံုးသတ္ ပစ္သင့္ပါသည္။ အလယ္တန္းအ ဆင့္ကပင္ ကေလး၏ဝါသနာကို ‘စစ္ေဆးလႊာ’ျဖင့္ ရွာယူႏိုင္ပါ၏။ ဆိုပါစို႔ ကေလးတစ္ဦးသည္ အင္ ဂ်င္နီယာျဖစ္ခ်င္သည္။ သူ႔ကို အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခြင့္
ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခြင့္ကို အရင္ေပးရေပ လိမ့္မည္။ ယခုမူ ထိုသို႔ မဟုတ္။ ေက်းလက္ေတာရြာမွ ေက်ာင္း သား တစ္ဦးက တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ရအမွတ္ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေသာ္ လည္း မိသားစု၏
စီးပြားေရးအေျခ ခံေၾကာင့္ပင္ ဝါသနာပါပါလ်က္ ႏွင့္ မသင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ပါ။ အဆိုပါ ကိစၥတြင္ ေက်ာင္းသားခ်ည္းနစ္ နာသည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံလည္းနစ္ နာသည္။ ဆရာဝန္ျဖစ္လ်က္ စာ ေရးဆရာျဖစ္ေနသူ၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ ေဆာင္
ျဖစ္ေနသူ၊ ေတးသံရွင္ျဖစ္ ေနသူတို႔အစား ဆရာဝန္ျဖစ္ခ်င္ သူ၊ အမွတ္မီပါလ်က္ ျဖစ္ခြင့္မရ ခဲ့ျခင္းသည္ စနစ္တစ္ခု၏မွား ယြင္းေနမႈပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္သည္ ဤသို႔ေသာ ကေလး မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရင္း
ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိရန္ စီစဥ္ ဖန္တီးေပးသင့္ပါ၏။

(၃)
ေတာ္ဖလာ၏လိႈင္းသံုးလိႈင္း အရ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလိႈင္းမွာပင္ ရွိေနပါ ေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမ ယာသယံဇာတမ်ားကို အသံုးခ် လ်က္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ႀကီးထဲမွ ျပန္လည္ခုန္တက္ရပါမည္။

ထိုအခါ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ ရွင္မ်ားလိုလာသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝါသနာပါေသာ ကေလးမ်ားကို အလယ္တန္းအဆင့္ကပင္ စာ ေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပး ျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ ေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ ႏုိင္မည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ေက်ာင္းသား၏လုပ္အားပါဝင္လာသည္။ ထို႔အတြက္ ဝင္ေငြရရွိလာမည္။ ထိုအခါ ေက်ာင္းသားသည္ ပညာ သင္ႏွစ္မ်ားတြင္ မိဘအား မွီခိုရန္ မလိုေတာ့ပါ။ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ ခ်င္သူလည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွ သူ ၏လုပ္အားချဖင့္ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိသြားခဲ့ပါ လွ်င္ သူလည္း မိဘအေပၚ မွီခိုရန္ မလိုေတာ့ပါ။

ဤေနရာတြင္ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ကေလး၏ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾက ပါသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈ ေထာင့္မွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသူမ်ားက လိင္ဆုိင္ရာ ရင့္က်က္မႈကို စတင္ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွသည္ ယင္းတို႔ ရပ္ဆုိင္းသြားသည့္အခ်ိန္ အထိ ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ တ ခ်ိဳ႕ ပညာရွင္မ်ားကမူ ဆက္ဆံ ေရးတုံ႔ျပန္မႈကို ရည္ၫႊန္းကာ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ ကာလကို သတ္မွတ္ ၾကသည္။ သူတို႔က ကေလး တစ္ေယာက္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေပၚလာ ေသာအခ်ိန္မွ အစျပဳကာ ေငြေရး ေၾကးေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားတြင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေပၚ အမွီအခိုကင္းလြတ္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ အဆံုးသတ္သည္ဟု ဆိုၾက သည္။ အလြယ္တကူေျပာရလွ်င္ ကေလးဘဝမွ လူႀကီးဘဝသို႔ ကူး ေျပာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ IQ ေရာ E.Q ပါ ျမင့္သည္။ ေက်ာင္းစာတြင္လည္း ထူးခြၽန္သည္။ ထုိ သို႔ေသာ ကေလးမ်ားကို စာသင္ ခန္းထဲမွ ထုတ္ယူၿပီး မိသားစုရပ္ တည္ေရးအတြက္ သူတို႔၏လုပ္ အားကို ေစာစီးစြာ သံုးစြဲလိုက္ရ သည့္ မိသားစုမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အမ်ားႀကီးရွိေနပါ၏။ ဆိုရ ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ဆင္းရဲ ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္လာၿပီျဖစ္ေသာ လူငယ္တစ္ဦးသည္ မိဘအေပၚ အခ်ိန္အၾကာႀကီး မွီခိုအားထားေန၍ မရပါ။ ပညာေရးစနစ္အသစ္တစ္ ခုက သူ႔လုပ္အားကို သံုး၍ သူ႔ဝါသနာ၊ သူ႔ပညာကို ဆက္လက္သင္ ၾကားႏိုင္ေစရန္ မစီမံႏုိင္ပါလွ်င္ ထိုကေလးသည္ စာသင္ခန္းမွ ထြက္က်သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုအဖိတ္အစဥ္မ်ားသည္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဖိတ္အစဥ္မ်ား ျဖစ္ သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ မိဘ၏ စီးပြားေရး ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသမွ် ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုသို႔ေသာကိစၥမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးျပဳဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆင္းရဲေနျခင္းသည္ ပညာတတ္ မရွိ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပညာ တတ္မ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္ေရး အတြက္ ပညာေရးက႑ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသက္ဆုိင္သူမ်ားကလည္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ေနသည္မွာ ကေလးမ်ား အဖို႔ မိမိဝါသနာပါရာ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို သင္ ၾကားခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ထိုသို႔သင္ ၾကားရာတြင္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားအ တြင္း မိဘအေပၚ အမွီအခိုကင္း လြတ္ၿပီး မိမိလုပ္အားျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးဆံုးသြားသည္အထိ သင္ၾကား ႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္အသစ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲျခင္းတြင္းနက္ႀကီးထဲမွ လွမ္းတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Credit: 7Day
Link: http://www.7daydaily.com/story/85840