တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ရန္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ဂုဏ္ထူးမ်ား ရရွိရန္မွာ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားကာ လံု႔လဝီရိယ ေကာင္းစြာ စိုက္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားစဥ္ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ အတန္းတြင္းႏွင့္ အိမ္စာမ်ား ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ စာၾကည့္ခ်ိန္ ပံုမွန္ထားကာ စာသင္ႏွစ္စကတည္းက စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳခဲ့ရမည့္အျပင္ စာေမးပြဲကာလ နီးကပ္လာခ်ိန္ႏွင့္ ေျဖဆိုစဥ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ဆင္ျခင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္တို႔ရွိရာ သတိျပဳလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁။ စာေမးပြဲအနီး ကပ္ခန္႔မွန္း (Hot Spot) ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ အားကိုးၿပီး မေျဖဆိုပါႏွင့္။
၂။ အေျဖလႊာ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာအကြက္တြင္ ခံုနံပါတ္ ေရးရန္ ေမ့မက်န္ပါႏွင့္။
၃။ အေျဖမ်ားကို အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေျဖဆိုပါ။
၄။ စာေမးပြဲ ခန္းမထဲတြင္ စာေမးပြဲစည္းကမ္း တစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ (ဥပမာ – ျပင္ပမွ ယူလာေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ခိုးခ်ျခင္း၊ အေျဖလႊာခ်င္း လဲလွယ္ျခင္း စသည္)
၅။ စာေမးပြဲရက္ ညမ်ားတြင္ ကဖိန္းဓာတ္မ်ားပါေသာ ေကာ္ဖီမ်ား၊ လက္ဖက္ရည္မ်ား မေသာက္ပါႏွင့္။ တစ္ညလံုး အိပ္မရဘဲ မ်က္စိေၾကာင္ေနျခင္း၊ ႏွလံုးတုန္ ရင္ခုန္ေစၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအားမ်ား က်ဆင္းကာ ေနာက္ေန႔ ေျဖဆိုမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ မေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၆။ စာေမးပြဲရက္ညမ်ားတြင္ စာေလာဘႀကီး၍ အိပ္မငိုက္ေအာင္ ဓာတုေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ လံုေလာက္ေသာ အိပ္ခ်ိန္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးၿပီး ဦးေႏွာက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစပါသည္။ စဥ္းစားဉာဏ္၊ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းအားမ်ား က်ဆင္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဉာဏ္စမ္း ေမးခြန္းမ်ား၊ မျမင္ဖူးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။
၇။ ေမးခြန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ေအာင္ ဖတ္ၿပီး ေျဖဆိုရန္။
၈။ ေမးခြန္း လိုအပ္ခ်က္အရ ေပးမွတ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေအာင္ ေျဖဆိုရန္။
၉။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ ၁၀ဝ ဖိုးအတြက္ သံုးနာရီ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၁၀ မွတ္တန္ ေမးခြန္း တစ္ခုကို အမ်ားဆံုး ၁၈ မိနစ္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၁ မွတ္တန္ေမးခြန္း တစ္ခုကို ၁၀၈ စကၠန္႔ (၁ မိနစ္ ၄၈ စကၠန္႔) ထက္ အခ်ိန္ ပိုမယူသင့္ေပ။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ပုဒ္ေရ အျပည့္အစံုကို ေျဖဆိုရေပမည္။
၁၀။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ေနရာသို႔ နာရီဝက္ထက္ ပိုေစာေရာက္ရန္ ႀကိဳတင္ သြားေရာက္သင့္ေပသည္။
၁၁။ မိမိအေျဖလႊာေပၚတြင္ (က) ေမးခြန္းနံပါတ္စဥ္ မတပ္ျခင္း၊ (ခ) ေမးခြန္းနံပါတ္ မွား၍ တပ္မိျခင္း၊ (ဂ) သတ္မွတ္ထားေသာ ပုဒ္ေရထက္ပို၍ ေျဖဆိုမိျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း၊ (ဃ) စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု အမွားမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္း အမွားမ်ား၊ ပံုအမွားမ်ား စသည္ျဖင့္ မွား၍ မေျဖဆိုမိရန္ သတိျပဳပါ။
၁၂။ ေနာက္ထပ္ အေျဖလႊာ စာရြက္ အသစ္ထပ္ယူပါက ထိုအေျဖလႊာ စာရြက္သစ္၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ခံုနံပါတ္၊ စာစစ္ဌာန တို႔ကို တိတိက်က် ေရးရပါမည္။ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ အေျဖလႊာစာရြက္တိုင္းတြင္ ခံုနံပါတ္မ်ား ေရးျခင္း၊ အမည္မ်ား ေရးျခင္း၊ အမည္ အတိုေကာက္ စာလံုးမ်ားေရးျခင္းတို႔ျပဳပါက စာေမးပြဲစည္းကမ္းအရ အေျဖလႊာ ပယ္ဖ်က္ ခံရမည္။
၁၃။ စာေမးပြဲႀကီး အခ်ိန္ဇယားကို ဂ႐ုတစိုက္ မွတ္သားထားရပါမည္။
၁၄။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေျဖတိုက္ျခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစကာ က်န္ေျဖဆိုမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္။
၁၅။ စာေမးပြဲ ကာလမ်ားတြင္ အိပ္ခ်င္ေျပရန္၊ ပို၍ လန္းဆန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးေလးႀကိမ္ ေရခ်ိဳးပါက ခႏၶာကိုယ္၏ ကယ္လိုရီ စြမ္းအင္မ်ား ဆံုး႐ံႈးကာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားမ်ား က်ဆင္းေစပါသည္။ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုး ေနထိုင္ မေကာင္း စသည္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ကာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစၿပီး စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ ေခါင္းမၾကည္လင္မႈတို႔ကို ခံစားရႏိုင္သည္။ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ လံုးဝ က်န္းမာေနရန္ လိုသည္။

ဆရာဂ်က္ဖရီတင္အုန္း
(R.I.T ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္)

Share By The Voice Myanmar