မူရင္း လက္ဝါးပံုကိုပါ တြဲတင္ေပးလိုက္ပါသည္။လက္သူႂကြယ္ေအာက္ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ဝိုင္းျပသည့္ထဲ
ၾကည့္ပါက “ငါး႐ုပ္သေကၤတပံု´´ထင္႐ွားျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႔ရမည္။
ငါး႐ုပ္သည္ လက္ဝါးျပင္၌ မည္သည့္ေနရာ၌ ႐ွိ႐ွိေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာကိုေပးသည္။

ယခုပံု လက္သူႂကြယ္ေအာက္႐ွိ ငါး႐ုပ္သည္မွန္ဘီလူးျဖင့္ၾကည့္စရာမလိုပဲ ထင္ထင္႐ွား႐ွား
ျပတ္ျပတ္သားသား ျပထားသည္။

ကြၽန္ေတာ္မၾကာခဏ တင္ျပခဲ့သည္မွာ…လက္သူႂကြယ္ေအာက္ၿဂိဳလ္ခံုေနရာ၌ မည္သည့္
အေရးေၾကာင္း-လမ္းေၾကာင္းေလးမွမ႐ွိ ေျပာင္ေနသူ (သို႔မဟုတ္)ျပားခ်ပ္နိမ့္ဝင္ေနသူ တို႔သည္
ဆင္းရဲသူ-ပစၥည္းဥစၥာမ႐ွိသူ-အေျခ ခံလူတန္းစားသာျဖစ္၏။

လူ႔ေလာက၌…ေနရာတစ္ခုခုျဖင့္ အဆင္ေျပေနသူထိုက္သင့္သေလာက္ ပစၥည္းဥစၥာ႐ွိသူ
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခ်မ္းသာေနသူႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေအာင္ျမင္ေနသူတို႔၏
လက္သူႂကြယ္ေအာက္ ၿဂိဳလ္ခံုသည္ မဂၤလာအမွတ္အသား တစ္ခုခု မုခ် ဧကံ ပါ႐ွိေနသည္။
ဤကား…လကၡဏာပညာ ဥပေဒႆ ၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္၏။

ယခုလကၡဏာ႐ွင္သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္သာ႐ွိေသး၏။တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္၏။
မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူျဖစ္၏။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေစ်းေကာင္း-ေစ်းႀကီးေနရာတို႔၌
ေျမယာ-အိုးအိမ္တို႔ မ်ားစြာ မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္…သာမန္ထက္ပို၍ ခ်မ္းသာေနသူကို ခ႐ိုနီဟု
လြယ္လြယ္ထင္တတ္ၾက၏။ဤကားအထူးမွား၏။တစ္သက္လံုး စားမကုန္ေအာင္ခ်မ္းသာသူ
ဗမာ စစ္စစ္ or ႐ွမ္းစစ္စစ္ or ရခိုင္စစ္စစ္ orကရင္ စစ္စစ္ or ကခ်င္ စစ္စစ္ or ခ််င္းလူမ်ိဳးစစ္
စစ္…စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလတိုင္းရင္းသားတို႔ထဲမွ သံုးမကုန္ေအာင္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူတို႔
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ႐ွိခဲ့ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္က အလုပ္သေဘာ ဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိ၍ ဤအေၾကာင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႔လာၿပီးသာမန္လူထက္ပိုသိကာ
တင္ျပႏိုင္ျခင္းသာျဖစ္၏။လြန္လြန္ကဲကဲခ်မ္းသာတိုင္း ခ႐ိုနီမဟုတ္ပါ။

Credit:DrMyintWinn‬