ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရ တစ္ေနကုန္ အိပ္စက္အနားယူမႈ မရွိထားတဲ့သူက အျခားသူေတြထက္ ပိုဝမ္းနည္းၿပီး ပိုအသက္ႀကီးတဲ့ပံု ေပါက္ေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ နယူးေယာခ္ရွိနာမည္ ႀကီးနယူး ေယာက္ ေန႔စဥ္သတင္းစာကလည္း အေကာင္းဆံုး အလွျပင္မႈဆိုတာ လံုေလာက္စြာအိပ္စက္ျခင္း ပါဆိုတဲ့ ေလ့လာမႈကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ တစ္ညလံုး မအိပ္ထားတဲ့သူေတြဟာ မ်က္လံုး ေတြက ပိုမိုနီရဲ ေရာင္ကိုင္းေနမယ္၊ မ်က္စိတစ္ဝိုက္မွာ ညိဳမည္းျခင္း၊ နဖူး ပိုတြန္႔ျခင္း၊ မ်က္ခြံနဲ႔ပါးစပ္ေအာက္ကို တြဲက်ေနျခင္းေတြက သာမန္သူေတြ ထက္ ဆိုးဝါးႏိုင္ပါတယ္။ အိပ္ေရး ပ်က္တဲ့သူေတြမွာ ပိုဝမ္းနည္းတဲ့ ပံုေပါက္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းက ပင္ ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတာနဲ႔ ဆက္စပ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာသူေတြက ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံစေတာ့ ဟုမ္းတကၠသိုလ္ စိတ္ပညာဌာနမွ Tina Sudenlin က ‘လူေတြရဲ႕မ်က္ ႏွာေတြမွာ အျခားသူေတြနဲ႔ဘယ္လို ဆက္ဆံေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့သတင္းအခ်က္လက္ေတြ အမ်ား ႀကီးပါပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ လူတစ္ ေယာက္ရဲ႕အသြင္အျပင္ဟာ သူ႔အ ေပၚအျခားတစ္ေယာက္က ဘယ္လို ျပဳမူဆက္ဆံတယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ လည္း သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
Credit:Health Updates Journal
Link: https://www.facebook.com/HealthUpdatesJournal