အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္ ၇ ခု မွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ့္ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၅ နာရီခြဲအထိ Grace Education Service မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ Roosevelt University, City College of New York, Texas A & M University-Corpus Christi, Widener University (PA), University of Vermont, Long Island University, James Madison University အစရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ဆုေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ့္အေၾကာင္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး Grace Education Service အမွတ္ ၉၂၊ ေျမညီထပ္၊ ၅၁ လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၀၉- ၅၁၄၀၈၀၂၊ ၀၉-၇၈၅၁၄၀၈၀၂ မွာဆက္သြယ္ေမးျမန္း တက္ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Credit: INTERNET Journal