,အိမ္သန္႔ရွင္းေရး

ေဆာင္းရာသီ ကုန္လို႔ ေႏြရာသီ ကိုေရာက္စျပဳေနပါၿပီ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အိမ္၊ အခန္းကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ဖုိ႔ ပ်င္းတာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေတာ္မ်ားမ်ားက အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖုိ႔ ပ်င္းရိပါတယ္။ ခုလို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာေတာ့ အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖုိ႔ လို္ပါတယ္။ ဘာေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မလဲဆုိတာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

၁။ အဝတ္ဗီ႐ို
ေဆာင္းရာသီတုန္းက ဝတ္ခဲ့တဲ့ အေႏြးထည္၊ ေခါင္းစြပ္ေတြကို ေနရာျပန္ေျပာင္းပါ။ ေႏြရာသီမွာ ဝတ္မယ့္အဝတ္ေတြကို အလြယ္တကူ ယူလို႔ရမယ့္ေနရာကို ေျပာင္းဖုိ႔လိုပါတယ္။ ထူတဲ့အဝတ္ေတြက ေႏြရာသီတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဝတ္ျဖစ္ဦးမွာမဟုတ္ဘူးေလ။

၂။ အိပ္ရာ
ေစာင္အထူေတြကို ျပန္ေလွ်ာ္ၿပီး သိမ္းထားလိုက္ပါ။ ျခင္ေထာင္ကိုလည္း ဇာအပါးေလး ျပန္ေျပာင္းေပါ့။ ရာသီဥတုပူေနခ်ိန္ အိပ္ရာကပါ ပူေနရင္ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္။

၃။ ေရခဲေသတၱာ
သစ္သီး၊ အခ်ိဳရည္ေတြကို ျပန္ျဖည့္တင္းဖုိ႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ ေဆာင္းတုန္းကေတာ့ ေအးလြန္းလို႔ ေရခဲေရသိပ္မေသာက္ျဖစ္သလို ေရခဲေသတၱာကိုလည္း သိပ္မဖြင့္ျဖစ္ခဲ့ဘူးမို႔လား။ ျပန္သန္႔ရွင္းၿပီး လိုတာေတြျဖည့္တင္းထားလိုက္ပါ။
Source : Elite

Credit: Duwun