အြန္လိုင္းအြန္လုိင္း မွတဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူႏိုင္တဲ့ Website (37) ခုအေၾကာင္းကို Link မ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္.။ (5 Mins Read)

သင္ skill အသစ္တစ္ခုခု သင္ယူခ်င္ေနပါသလား? အျပင္မွာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတဲ့ သင္တန္းေတြ၊ ေက်ာင္းေတြမွာ သြားတက္စရာမလိုဘဲ အြန္လိုင္းကေန အလြယ္တကူ သင္ယူလို႔ရေနပါၿပီ.။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ website (37) ခုမွာ သင္ယူခ်င္တာအားလံုး သင္ယူလို႔ရပါတယ္.။ အားလံုးဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကိတ္မုန္႔ဘယ္လိုဖုတ္ရမလဲ ကေနစၿပီး Data Analytics အထိ အားလံုးပါဝင္ပါတယ္.။ Course အမ်ားစုဟာ Free ျဖစ္ပါတယ္.။ သင့္မွာ Visa, Mastercard အစရွိတဲ့ Online Payment ေတြ ရွိတယ္ဆိုရင္ Paid Course ေတြကိုလဲ ဝယ္ယူသင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္.။ အသံုးလိုတဲ့အခါ ျပန္ရွာႏုိင္ဖို႔ Bookmark (သို႔) Save လုပ္ထားဖို႔ အႀကံေပးပါရေစ.။ ကဲ ဘာေတြပါလဲ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္..

အြန္လိုင္းကေနသင္ယူဖို႔..

edX – ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပို႔ခ်ေပးေနေသာသင္တန္းမ်ား
Coursera – ကမာၻ႔အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို Free သင္ယူႏိုင္သည့္ website
Coursmos – Micro-course လို႔ေခၚတဲ့ သင္တန္းငယ္ေလးမ်ားကို Device မ်ိဳးစံုမွ သင္ယူႏိုင္သည့္ website
Highbrow – သင့္ Email ထဲသို႔ သင္တန္းငယ္ေလးမ်ား ေန႔စဥ္ပို႔ေပးေသာ website
Skillshare – သင့္ရဲ႕ Creativity ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးမယ့္ သင္တန္းမ်ား
Curious – အြန္လိုင္းမွတဆင့္ Video Lesson မ်ား ၾကည့္ရႈသင္ၾကားႏိုင္မည့္ website
Lynda.com – နည္းပညာ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ား သင္ၾကားႏိုင္မည့္ website
CreativeLive – ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး Expert မ်ားထံမွ သင္ယူႏိုင္မည့္ website
Udemy – လက္ေတြ႕က်တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူႏိုင္မည့္ website

Code ေရးျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးသည့္ Website မ်ား

Codecademy – Code ေရးနည္းေတြကို Interactive သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ Free သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Stuk.io – Code ေရးသားျခင္းသင္ခန္းစာေတြကို အေျခခံမွ စၿပီး သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Udacity – ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံၾကတဲ့ NanoDegree မ်ား ရယူႏိုင္မယ့္ website
Platzi – Design, Marketing နဲ႔ Code သင္ခန္းစာမ်ားကို Live Streaming ျဖင့္ သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Learnable – Web Development နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းမ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Code School – Coding နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Thinkful – တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ Mentor လုပ္ေပးတဲ့စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ Career တိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ website
Code.org – လြယ္ကူတဲ့ Tutorials မ်ားနဲ႔ Coding ေရးသားနည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသင္ယူႏိုင္မယ့္ website
BaseRails – Ruby on Rails ႏွင့္ အျခား web technology မ်ားကို သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Treehouse – HTML, CSS, iPhone Apps ေရးသားနည္း အစရွိတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
One Month – Coding ႏွင့္ web applications သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္လအတြင္း သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Dash – Website အလန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို သင္ယူႏိုင္မယ့္ website

Data ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူႏိုင္မည့္ website မ်ား

DataCamp – Data Science ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ tutorials မ်ားျဖင့္ သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
DataQuest – Data သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္ website တစ္ခု
DataMonkey – Data သင္ခန္းစာမ်ားကို ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ျခင္းမရွိဘဲ သင္ယူႏိုင္ေသာ website

ဘာသာစကားအသစ္မ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ Website မ်ား

Duolingo – ဘာသာစကားအသစ္မ်ားကို Free သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Lingvist – ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုကို နာရီ ၂၀၀ အတြင္း သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Busuu – ဘာသာစကားအသစ္မ်ား Free သင္ေပးသည့္ Community Website
Memrise – စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ website

Knowledge ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ Website မ်ား

TED-Ed – ပညာရပ္ဆိုင္ရာ video မ်ားစြာကို စုစည္းေပးထားေသာ website
Khan Academy – ကိုယ္တိုင္လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ သင္ခန္းစာမ်ား စုစည္းေပးထားေသာ website
Guides.co – အြန္လိုင္းမွာရွိတဲ့ Guides ေတြကို စုစည္းေပးထားတဲ့ website
SquareKnot – Step by Stey Guide မ်ားကို လွပစြာစုစည္းေပးထားတဲ့ website
Learnist – Web, Print ႏွင့္ Vedio ဖိုင္မ်ားကုိ စနစ္တက် စုစည္းေပးထားတဲ့ website
Prismatic – Social Media ေပၚမွ Recommendations မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ခန္းစာမ်ား စုစည္းထားတဲ့ website

Bonus

Chesscademy – Chess ကစားနည္းမ်ားကို သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Pianu – စႏၵယားတီးနည္းမ်ား သင္ယူႏိုင္မယ့္ website
Yousician – အြန္လိုင္းမွ ဂစ္တာတီးနည္း သင္ေပးတဲ့ website

Written by: ေအာင္မြန္ခ်မ္း
Ref: The 37 best websites for learning a new skill
Credit: myanmarleaders.com