လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာဆိုေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ သြယ္ဝိုက္ေျဖၾကားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္ ဦးေအာင္ခင္ဝင္းက “လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးအျမတ္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တာဝန္လႊဲေျပာင္းခ်ိန္အထိ မည္မွ် ရထားျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွစ၍ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္သြားမည္တို႔ကို သိရွိလိုေၾကာင္း”ေမးျမန္းျခင္းကို သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားအၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ဆက္တည္း ေမးသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း မူလေမးခြန္းႏွင့္ ေသြဖည္ျခင္း မရွိေစရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေမးျမန္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေမးလိုက္တဲ့ ေမးခြန္းကို ဝန္ႀကီးဌာနက အရွိကို အရွိအတိုင္း၊ ပကတိအရွိအတိုင္းပဲ ေျဖေစခ်င္တယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ေဝ့ဝိုက္၊ သြယ္ဝိႈက္ၿပီး ေျဖမေနပါနဲ႔၊ အဲ့ဒီလို ဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း ဒါေလးကိုေတာ့ ဦးစားေပးပါ”ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

“ေမးခြန္းေမးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေမးတဲ့ေမးခြန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အေျဖကိုရေအာင္လို႔ အဲ့လိုမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးလည္း မဆံုး႐ံႈးေအာင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးလည္း မဆံုး႐ံႈးေအာင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ျမင့္မားလာေအာင္ အဲဒါေလးေတြကို ေလ့က်င့္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းအဆို ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ သတိေပးေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
Credit: The Voice Myanmar