ခႏၶာကိုယ္ေပၚဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ျမင္ေတြ႕ဖူးၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြထဲမွာမွ ဒီတစ္ၾကိမ္ကေတာ့ တင္ပါးေပၚ တလက္လက္ေတာက္ေစတဲ့ အလန္းဆုံးနည္းလမ္းသစ္ကို တစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္တာပါ။

Mia Kennington ဆိုသူဟာ အေရာင္လက္လက္ေတာက္တဲ့ ပစၥည္းေတြေပၚ စိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အျပင္ ယူေကအေျခစိုက္ ခႏၶာကုိယ္တဖိတ္ဖိတ္ေစတဲ့ပစၥည္း glitter အေရာင္းဆုိင္ The Gypsy Shrine အတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းရရိွသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။gitter

ခႏၶာကိုယ္ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေစတဲ့ပစၥည္း glitter ကို တင္ပါးေပၚလိမ္းသုတ္ျပီး တင္ပါးဆုံတလက္လက္ေတာက္ပေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းသစ္ဟာ ခုေတာ္ေတာ္ေလး ေခတ္စားလာခဲ့ပါတယ္။ ဖက္ရွင္ဝါသနာအုိးသူေတြဟာ တင္ပါးမွာ တလက္လက္ေတာက္ေစတဲ့ ဒီအမႈန္႔ေတြ သုတ္လိမ္းၾကပါတယ္။ ဒါ ေပါေတာေတာနဲ႔ ရယ္စရာျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ Instagram ေပၚ စိတ္ဝင္စားခံရတဲ့အရာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

မ်က္လုံး၊ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ မ်က္ႏွာေတြ တလက္လက္ေတာက္ေအာင္ ျခယ္သမႈေခတ္စားျပီးေနာက္ တင္ပါးေတြ တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေစတဲ့ေခတ္ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

The Gypsy Shrine ေခၚ တလက္လက္ေတာက္ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြက ထူးျခားတဲ့ ဖက္ရွင္တစ္ခုျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ Mia Kenningtong ဟာ ကမာၻအႏွံ႔ခရီးထြက္ျပီး ပြဲေတာ္ေတြ၊ ေစ်းဆုိင္တန္းနဲ႔ ပါတီပြဲေတြမွာ customer ေတြေပၚ glitter ေတြ လိမ္းသုတ္ျပီး လူသိမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
Credit: Trendmyanmar
Share From Search Myanmar

gitter