ကမၻာ့ဘဏ္ မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူဝါဒဆုိင္ရာေခ်းေငြ (DPO) အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရယူႏိုင္ေရး အစိုးရ၏ တင္ျပမႈကို မတ္လ ၁၇ ရက္က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သ ေဘာတူခဲ့သည္။

ေခ်းေငြရယူမည့္ သေဘာ တူညီခ်က္ သည္ ဆိုင္းငံ့ ကာလ ေျခာက္ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၃၂ ႏွစ္ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ သက္တမ္း ၃၈ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ကရွင္းျပသည္။
‘‘ေခ်းေငြ သက္တမ္း ၃၈ ႏွစ္ အတြင္း အရင္း အတုိး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၃ ဒသမ ၃၇၅ သန္း ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

DPO ေခ်းေငြ သည္ အျခား ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေခ်းေငြ မ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာဝ မတူညီ ဘဲ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္သို႔ တိုက္ ႐ိုက္ထည့္ဝင္ေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းသို႔ ထည့္ဝင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေခ်းေငြကို အတိုးႏႈန္းသက္သာ စြာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ရရွိႏုိင္ၿပီး လြတ္ လပ္စြာ သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေခ်းေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္ စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအုိ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့ ဘဏ္မွ DPO ေခ်းေငြ ရရွိဖူးခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ DPO ေခ်းေငြ ၁၄ ခု၊ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ေဒၚလာႏွစ္ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့ရာ ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။

DPO ေခ်းေငြ ကို ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေနေသာ္လည္း အနာဂတ္ ၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကား သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြ ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္ က သေဘာတူ သျဖင့္ လာမည့္ ဧၿပီတြင္ ေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး၏ ရွင္းျပခ်က္အရ သိရ သည္။

‘‘ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွာ က်င္းပမယ့္ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ဘုတ္အဖြဲ႕ကို တင္ျပဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုတင္ျပႏုိင္ဖို႔ က ေခ်းေငြအမႈတြဲတစ္ရပ္လံုးကို တစ္လႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ေမလမွာ ကမၻာ့ဘဏ္ ကို ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

Credit:7DayDaily