Image result for lover

သင္ဟာ…

1ရက္ေန႔ ေမြးသူ ျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ တတ္တတ္ႂကြႂကြ႐ွိမယ္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ အလြန္ေကာင္းၿပီး လူတဖက္သားကို ကူညီတတ္မဲ့သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။
သင့္အတြက္ဆို လိုခ်င္တာျဖည့္စည္းေပးမယ့္ သူေဌးႀကီးေတ်ာက္လိုပါပဲ

2ရက္ေန ႔ေမြးသူ ျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ၾကင္နာယုယတတ္္တယ္။ သင့္ကိုအျမဲဂ႐ုစိုက္တတ္ၿပီး အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ပါရမီပါသူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္အတြက္ဆိုမေမ့ႏိုင္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈေဒြ ဖန္တီးေပးမယ့္သူေတ်ာက္ပါပဲ

3ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ စိတ္လိုက္မာန္ပါလုပ္တတ္္တယ္။ ဆရာႀကီး လုပ္ရမွာေက်နပ္ၿပီးအမွားလုပ္မိရင္လည္း ေတာင္းပန္ဖို႔ဝန္မေလးသူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။
သင့္အတြက္ဆို အခက္အခဲေတြကို တူတူျဖတ္ေက်ာ္မယ့္ လက္တြဲေဖာ္ေကာင္း ေတ်ာက္ပါပဲ

4ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ  ဟာ စိတ္ေနသေဘာထားႀကီး္တယ္။ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမွေက်နပ္သူေတ်ာက္ျဖစ္တ္တယ္။ သင့္အေပၚ နည္းနည္းေလး အႏိုင္ယူရမွ ေက်နပ္ေနသူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

5ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ျပီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္။
သင့္ကို အျမဲအားေပး ကူညီခ်င္တဲ့ သူ ေတ်ာက္လည္းျဖစ္္တယ္။

6ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ဇဲြရိွ္တယ္။တီထြင္ဖန္တီးမႈကို စိတ္ဝင္တစားလုပ္တတ္္တယ္။ေအးေဆးေနတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။
သင့္အျပံဳးကိုအျမဲခံုမင္ေနသူေတ်ာက္လည္းျဖစ္္တယ္။

7ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ လူ႔ဂြစာ၊ ဘာေျပာေျပာတလြဲေတြးေနတတ္သူေတ်ာက္
မဟုတ္မခံျပန္ရန္ျဖစ္လိုက္ရမွေက်နပ္ေနသူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။ သင့္ရဲ႕အခ်စ္ေတြနဲ႔ေဒါသ အေရေပ်ာ္သြားတတ္သူ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

8ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေႏွး္တယ္။သို႔ေသာ္ အရံႈးေပးရတာကို မုန္း္တယ္။ လိုခ်င္တာရိွရင္ မရမခ်င္း ဘယ္သူတားတားရေအာင္ယူတတ္တဲ့ သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္အေပၚအႏြံတာခံၿပီး ထာဝရခ်စ္သြားမယ့္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

9ရက္ေန႔သူေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ေဒါသႀကီးတရ္ မဆင္မခ်င္ေျပာဆိုတတ္္တယ္။အလုပ္ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းေနပါေစ ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္္တယ္။သင့္အတြက္ဆို ဘာမဆိုရင္ဆိုင္မဲ့သူရဲေကာင္းေတ်ာက္

10ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ လိမၼာပါးနပ္သူျဖစ္္တယ္။ေအးတိေအးစက္ မထံုတေထးဟန္နဲ႔ ေျပာမနာဆိုမနာေနတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္တြက္ဆို နားလည္မႈႀကီးႀကီးနဲ႔ခ်စ္ေပးမယ့္သူ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

11ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း စြန္းေကာင္း္တယ္။စိတ္မ႐ွည္တတ္ဘူးတခါတေလ ေလထဲမွာတိုက္အိမ္ေဆာက္ေနသူေတ်ာက္ သင့္အတြက္ဆို ဘာပဲလုပ္ေပးရလုပ္ေပးရ လုပ္ေပးခ်င္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

12ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္း္တယ္။ တခုခုဆိုေတြေဝေနတတ္္တယ္။ အျမဲအနားမွာဂ႐ုစိုက္ေပးမယ့္သူကိုေတာင့္တေနတတ္တရ္(😞)သင့္အတြက္ဆိုအျမဲခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးမယ့္သူ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

13ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ က်န္းမာေရးမၾကာခဏ ခ်ဴခ်ာသူေတ်ာက္ သူတစ္ပါးကို သနားတတ္ၿပီး အျမဲကူညီလိုစိတ္႐ွိဒယ္ ေဝဖန္မႈကိုေတာ့ လံုးဝမႀကိဳက္မႏွစ္သက္သူေတ်ာက္ သင့္အတြက္ဆို အျမဲအားေပးကူညီေဖာ္ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

14ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ မာနႀကီးတရ္(😁) ဘယ္ေတာ့မွစၿပီးမေတာင္းပန္တတ္သူေတ်ာက္ တခါတခါျပံဳးလိုက္ရင္လည္း အရမ္းၾကည့္ေကာင္းသူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္အတြက္ဆို ဘာပဲဖစ္ဖစ္ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ရင္ဆိုင္မယ့္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

15ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ စကားအရမ္းမ်ားသူေတ်ာက္ ပြစိပြစိေျပာရမွာေက်နပ္ေနသူေတ်ာက္အေကာင္းထက္အဆိုးဘက္ကို ပိုေတြးတတ္ၿပီး အျမဲလိုလို စိတ္ဓာတ္က်ေနသူ ေတ်ာက္ျဖစ္တရ္(😞) သင့္အတြက္ဆို သေဘာထားႀကီးပီး နားလည္ ေပးႏိုင္မယ့္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

16ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ ကေလးဆန္သူေတ်ာက္ေစ့စပ္ေသခ်ာတတ္ၿပီး တဖက္သားကိုအားနာ တတ္တဲ့စိတ္႐ွိဒယ္ သင့္အတြက္ဆို အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ေပးမယ့္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ေတ်ာက္္ျဖစ္္တယ္။

17ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ စိတ္လႈပ္႐ွားလြယ္တရ္(☺) ဟိုစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္ေနတတ္တရ္(😁) အားကိုးခ်င္ေလာက္ေအာင္ စကားႂကြယ္သူေတ်ာက္ျဖစ္တရ္(😝)သင့္အတြက္ ေ႐ွ႕က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးမယ့္ လူစြမ္းေကာင္းေတ်ာက္လည္းျဖစ္တရ္(💏)

18ရက္ေန႔ ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာသူေတ်ာက ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ မျပင္တတ္သူေတ်ာက္သတၱိ႐ွိၿပီး အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။
သင့္အေၾကာင္းေတြးလိုက္တိုင္း ရင္ခုန္ေနတတ္သူေတ်ာက္လည္းျဖစ္္တယ္။)

19ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ အခ်စ္ႀကီး္တယ္။ သဝန္တိုစိတ္ျပင္း္တယ္။
မိဘအေပၚသိတတ္ၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူေတ်ာက္(😋) သင့္အတြက္ဆို ေအးတူပူအမ်ွ ခံစားနားလည္ေပးႏိုင္မယ္ ့သူေတ်ာက္ပါပဲ
20ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ ယံုၾကည္မႈအားနည္းသူေတ်ာက္ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးၿပီး ခဏခဏ ေသြးတိုးေနတတ္သူ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို အားနည္းခ်က္႐ွိရင္ေတာင္ နားလည္မႈေတြနဲ႔ ျဖည့္စည္းေပးမယ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

21ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ စကားနည္းသူေတ်ာက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွအလုပ္ကိုလုပ္တတ္္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို ယုယၾကင္နာမႈေပးမယ့္ ခ်စ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

22ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ ဇီဇာေၾကာင္တတ္သူေတ်ာက္အရစ္သန္ၿပီး မယံုသလိုဆက္ဆံတတ္တရ္(😔) သင့္အတြက္ဆို မိဘအသိုင္းဝိုင္းေ႐ွ႕မွာေတာင္ လက္တြဲဖို႔ဝန္မေလးတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။)

23ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ အလိုလိုက္တာကို ျကိဳက္ႏွစ္သက္္တယ္။္ ဂ်စ္ကန္ကန္လုပ္တတ္ေပမယ့္ ေခ်ာ့လိုက္ရင္ေပ်ာ့သြားတတ္တရ္(😚) သင့္အတြက္ဆို ေႏြးေထြးတဲ့ရင္ခြင္တခုကိုအျမဲေပးေနမယ့္္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

24ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ မ်က္ရည္လြယ္သူေတ်ာက္(😢) ခံစားခ်က္ကိုဦးစားေပးတရ္(😣)ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔တာကိုႀကိဳက္တရ္(😊)အလုပ္မေရြးဘူး ဘာဖစ္ဖစ္ႀကိဳးစားလုပ္တရ္(😁) သင့္အတြက္ဆို ေပးဆပ္အခ်စ္နဲ႔ခ်စ္ေနမယ့္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

25ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ အေနတည္တရ္(😋) ျပသနာေခါင္းေအးေအးထား စဥ္းစားတတ္တရ္(☺) ျဖစ္သလိုေနတတ္တရ္(😁) သင့္အတြက္ဆို အေနေဝးေနလည္း ေသြးေအးသြားမယ့္လူထဲမွာ မပါသူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

26ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ေနတတ္တရ္(😁) ႐ိုး႐ွင္းတာကိုပိုႏွစ္သက္တရ္(😌)စကားႂကြယ္ၿပီး နားလည္မႈ႐ွိတဲ့သူေတ်ာက္ျဖစ္တရ္(😉) သင့္အတြက္ဆို Romanticဆန္တဲ့love storyေတြ ဖန္တီးေပးမယ့္ သူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္။

27ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူေတ်ာက္ အေနတည္တည္ေနတတ္ၿပီးတခါတခါ ဟာသေလးေဒြလုပ္ျပတတ္တရ္(😂)သင့္အတြက္ဆို အရာရာထက္ပိုဦးစားေပးေနသူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္။

28ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ အစာနဲ႔အအိပ္မက္သူေတ်ာက္္ေအးခ်မ္းတဲ့ဘဝက္ိုအျမဲလိုလားေတာင့္တေနသူေတ်ာက္ျဖစ္တရ္(😊)သင့္အတြက္ဆို ရင္ခြင္ကို နန္းေတာ္ထင္ေနတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

29ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ စကားကိုမပြင့္မလင္း ေျပာတတ္္တယ္။လ်ိႈ့ဝွက္တတ္္တယ္။ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္တတ္တရ္(☺)သင့္အတြက္ဆို စိတ္သေဘာထားႀကီးၿပီးနားလည္မႈေပးႏိုင္မယ့္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။

30ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ ငပ်င္းၾက္တယ္။ ဘုကန္႔လန္႔လုပ္တတ္ၿပီး အျမဲစိတ္ေကာက္ေနတတ္္တယ္။
သင့္အတြက္ဆို မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေနမယ့္ လူဆိုး/လူဆိုးမေလးေတ်ာက္ပါပဲ

31ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္
သင့္ခ်စ္သူဟာ ကိုယ့္အေပ်ာ္ ကိုယ္ဖန္တီးယူတတ္္တယ္။ အမွားမခံသ ခပ္ေခ်ေခ်ေနတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္အတြက္ဆို သူက Joker ႐ုပ္တ႐ုပ္လိုပါပဲ