မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအသက္ခံရ

အလြတ္ စံုေထာက္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီသည္ အမည္ေျပာင္းကာ ဧၿပီလဆန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း လိုင္စင္ေပးရန္ ဆိုင္းငံ့ ခံရေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းက စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ တင္ျပရာတြင္ ျမန္မာ့ ပထမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔အမည္ ေျပာင္းလဲကာ ကုမၸဏီလံုၿခံဳေရး၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဥပေဒအႀကံေပးေရး အပါအဝင္ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးစေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“လာေလွ်ာက္တဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ဆိုင္းငံ့ထားေပမယ့္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခ်င္ရင္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိတယ္။ အဓိကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းသေဘာမ်ိဳးလည္း ပါေတာ့ ဆင့္ကဲတင္ျပရမယ့္ အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ႐ံုးခန္း အေျခစိုက္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္လူဦးေရ ၇၀ ခန္႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္မည့္အဖြဲ႔ဝင္တို႔ကို အမႈလိုက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ သင္တန္းမ်ား ေပးေနေၾကာင္း အလြတ္စံုေထာက္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဘက္က လိုင္စင္ေပးဖို႔ ဆိုင္းငံ့ထားတယ္ ေျပာတယ္။ ေလာေလာဆယ္ လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အရွိန္ရေအာင္ လည္ပတ္သြားမွ လိုင္စင္ေပး၊ မေပးကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးမယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္တယ္။ အဓိကေတာ့ အမႈအပ္သူလည္းက်ဲေတာ့ လိုင္စင္ ခ်မေပးခ်င္ေသးတာလို႔ ယူဆတယ္”ဟု အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဌးညႊန္႔က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာကုန္း၊ အမႈထမ္း ရပ္ကြက္ ေဘာဂလမ္းတြင္ ဧၿပီလဆန္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ား၊ ရဲအရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္

Credit: The Voice Myanmar