buddha and bogyut aung san

ယခုတေလာ မၾကာခဏၾကားရသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအမွားမ်ားစြာကို ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ခံစားခ်က္ျဖင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသာရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ေျဗာင္းဆန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက သူ၏ မဲဆြယ္ စည္းရံုးပဲြမ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလားကို မေၾကာက္ေပါက္ေဖာ္ႀကီးကိုလည္း မေၾကာက္ရဆို ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးဖန္တီးခဲ့တာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရပါဟု သူတို႔ကိုယ္သူတို႔လည္း ကိုယ္ရည္ေသြးျပန္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ေျပာစရာမ်ားမ်ားစားစားမရိွပါ။ ျပည္သူလူထုကို ခ်င့္ယံုပါဟုသာ ေျပာခ်င္သည္။

မိမိမဲဆႏၵရလိုမႈေၾကာင့္ ကုလား ကို တ႐ုတ္ ကို ဆန္႔က်င္ျပလိုက္လုပ္ေနျခင္းသည္ မူမွန္ေသာ မဲဆြယ္ မႈမဟုတ္ပါ။ ဦးသန္းေဌးတို႔ပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္းႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေညာင္နွစ္ပင္အမို်းသားညီလာခံက ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄ တြင္””နိုင္ငံေရး ကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာ ကို အလဲြသံုးစားမျပဳရ။ ထို႔အျပင္ လူမ်ဳိးေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း တဖက္နွင့္ တဖက္၊ တဂိုဏ္းနွင့္တဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကဲြျခင္း တမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရိွေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ဳိးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးနိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းနိုင္သည္” ဟု ပါရိွပါသည္။ ကိုယ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒကိုကိုယ္လိုက္နာဖို႔ေတာ့ လိုမည္ျဖစ္သည္။

တခါလာလည္း ကုလား ၊ တခါလာလည္း ကုလား ကို ထည့္ထည့္ေျပာ၍ မဲဆြယ္ေနရသည္မွာ ေနာက္ ေၾကာင္းလံုလွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ခဲ့စဥ္က နိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးဥပေဒ ျပဳမ႑ိုဳင္ႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဘဂၤါလီအမတ္သံုးဦးကို ၀င္ ထိုင္ေနေစခဲ့တာေတာ့ ဦးသန္းေဌး မွတ္မိမည္ထင္ ပါသည္။ မမွတ္မိ၍ ေမ့ေနပါက ထပ္ေျပာရလွ်င္ ထိုႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ဘဂၤါလီအမတ္သံုးဦးမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဇာ္ကီအာမက္ (ေခၚ) ဦးေအာင္ေဇာ္ ၀င္း (ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးေရႊေမာင္ (ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ေဌး၀င္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ ကုလားနွင့္ တကယ္ေကာကင္းရဲ႕ လားဆိုတာ ဦးသန္းေဌးအေနနွင့္ အရင္ဆံုးရွင္းရွင္း လင္းလင္းလုပ္ဖို႔လိုမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ဘဂၤါလီကုလားမ်ား မဲေပးခြင့္ရေအာင္ ၀ိႈက္ကတ္ (White Card ) မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့တာလည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးတျဖစ္လဲ စစ္အစိုးရလက္ထက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါက ကုလားကိစၥျဖစ္သည္။

တရုတ္ကိစၥကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး။ ျမစ္ႀကီးနား ဘက္တြင္ သစ္ခိုးခုတ္ေသာ တရုတ္ ၁၄၆ ေယာက္ကို တရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္တသက္တကြ်န္းခ်ထားရာမွ ၈ ရက္နွင့္ လႊတ္ေပးလိုက္တာလည္း ျပည္ခိုင္ျဖိုး အစိုးရ လက္ထက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီကို ျမန္မာျပည္သို့ ေခၚလာတာလည္း စစ္ဗိုလ္ခု်ပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို တိုင္းျပည္ကို မတိုင္ပင္ဘဲ မိမိဘာသာ တ႐ုတ္တို႔နွင့္ လက္သိပ္ ထိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတျဖစ္လဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္တို႔က တ႐ုတ္ ကိုလည္း ေၾကာက္ရပါတယ္ဘုရားဟု ေျပာခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတပါးမွာလည္း ျပည္ခိုင္ျဖိုး ပါတီ မွ ပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒီတုန္းက ဦးသန္းေဌး တို႔လည္း စစ္ဗိုလ္ခု်ပ္ၾကီးေတြဘ၀နွင့္ စိတ္တူကိုယ္တူလုပ္ခဲ့ၾက တာပဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလိုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ မဲ႐ံႈး၍ အတိုက္အခံဘ၀သို့ ေရာက္လာရေသာဘ၀တြင္ မိမိ ပါတီ ကိုေထာက္ခံေစ လိုလွ်င္ ႐ိုး႐ိုးသားသား အျခားကိစၥမ်ားနွင့္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေစလိုပါသည္။ တရုတ္ဘက္လွည့္လိုက္၊ ကုလားဘက္လွည့္လိုက္နွင့္ ျပည္သူလူထုကို မိႈင္း တိုက္ေနတာေတြ ရပ္သင့္ပါၿပီ။ မရပ္ဘဲ နည္းေဟာင္း လမ္းေဟာင္းကိုပဲ ဆက္သံုးမည္ဆိုပါက ၂၀၁၅ နို၀င္ ဘာ ၈ ရက္မွာရခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ အေျဖမို်းပဲ ထပ္ထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထုသည္ ေျပာတိုင္းယံုေသာ ပုတ္သင္ညိုမ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ပါ။ မိမိဦးေနွာက္ဥာဏ္နွင့္ မိမိ နိႈင္းခ်ိန္စဥ္းစားနိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေျဗာင္းဆန္ေနၿပီ၊ ပရမ္းပတာ ေတြျဖစ္ေနၿပီဆိုတာလည္း ဦးသန္းေဌးတို႔ စြပ္စဲြခ်က္ သက္သက္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဟိုတေလာကလည္း နိုင္ငံတြင္ ရာဇ၀တ္မႈေတြတိုး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးခံရမႈေတြျဖစ္ေနသျဖင့္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအျမန္ေခၚေပးဖို႔ ပါတီ(၁၁)ပါတီ ေတာင္း ဆိုၾကတာလည္း ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵမဟုတ္သျဖင့္ ဘာမွမထိေရာက္ဘဲ ထို ၁၁ ပါတီမွာ ကိုယ့္ အတၱကို ကိုယ္ထုတ္ျပသလိုျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ မဲလိုခ်င္လွ်င္ ႐ိုး႐ိုးသားသားစည္း႐ံုးၾကရပါမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို တိုင္းျပည္သို႔ ခ်ျပကာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနိုင္ရပါက စည္းစိမ္ဥစၥာ တ၀က္ တိတိကို ဆင္းရဲသား လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား ေ၀ျခမ္းေပးမည္ဟု ေၾကညာလိုက္တာနွင့္ပင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ၀က္၀က္ကဲြေအာင္ပဲြရနိုင္ပါသည္။ မယံုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရြးေကာက္ ပဲြေအာင္နိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔ပါ။ ထိုေဆာင္ပုဒ္ အတိုင္း လိုက္လံစည္းရံုးပါမည္။ နိုင္ေစရပါမည္။ နိုင္ လွ်င္ေတာ့ ကတိအတိုင္းတကယ္ေ၀ျခမ္းေပးဖို႔ လိုမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ တကယ္ေစတနာရိွလွ်င္ စမ္းၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ကုလားေတြ တ႐ုတ္ေတြ အကြက္က ႐ိုးေနပါၿပီ။

သို႔ေသာ္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးမိႈင္းမ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အသံုး၀င္ဆဲျဖစ္ေသးတာ ေတြ႕ရေလသည္။ ဥပမာမြန္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ တံတားတခု၏ အမည္ကို လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး အမည္ေပးဖို႔ NLD က စီစဥ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တံတားအမည္ကို မဲခဲြဆံုးျဖတ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လူမ်ဳိးေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ား ေရွ႕တန္းသို႔ထြက္လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္ကို ကန္႔ကြက္သည္။ ဆႏၵေတြျပၾကသည္။ တံတားအမည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္မတပ္လိုဘဲ မိမိေဒသအမည္ တပ္လိုသည္ ကို လက္ခံေပး၍ရသည္။ နားလည္ေပး၍ရသည္။ ဤအထိ ဘာမွ အျငင္းပြားစရာမရိွ။ သို႔ေသာ္ တျဖည္း ျဖည္းနွင့္ ပိုပိုသာသာေလးေတြ ျဖစ္လာသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးစဲြေတြ၊ အတၱစဲြေတြပါလာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္တုမ်ား သူတို႔ၿမိဳ႕တြင္ ရိွေနျခင္းကို လက္မခံနိုင္ပါဆိုတာမ်ဳိးျဖစ္လာသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္လည္း ဆႏၵျပၾကသည္။ မုဒံုၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုရိွရာပန္းၿခံေရွ႕၌ ဆႏၵျပၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းပ်ဳိမ်ားလည္း ပါသည္။ ထိုဆႏၵျပရဟန္းငယ္မ်ားထဲမွ ဓာတ္ပံု တပံုေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ တက္လာေသာအခါ ၾကည့္ရတာ မ်ားစြာစိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္မိပါသည္။ စိတ္မခ်မ္းသာ ရျခင္းမွာ အပိုင္းနွစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ တပိုင္းမွာ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ စိတ္မေကာင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တပိုင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဤမွ်အထိ နင္းေျခရက္ေလျခင္းဟူေသာ စိတ္ မေကာင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာသာသနာအတြက္ စိတ္မေကာင္း၀မ္းနည္းျခင္းကား ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းေအာင္ေျပာျပပါမည္။ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႐ုပ္တုေရွ႕တြင္ ရဟန္းတပါးရပ္ေနပါသည္။ ထိုရဟန္းသည္ ညာဘက္လက္ကိုေျမာက္၍ လက္ခလယ္ကိုအေပၚသို႔ ေထာင္ျပထားပါသည္။ ထိုပံုကိုျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္သြားပါသည္။ ထိုလက္ခလယ္ကို အေပၚသို႔ေထာင္ ျပေသာ အမူအရာသည္ အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္မတန္႐ိုင္းျပေသာ အမူအရာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ့္အသက္ ၄၉ နွစ္သက္တမ္းတြင္ တခါမွမလုပ္ဖူးသလို ကၽြန္ေတာ္ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ ရြက္ရေသာ နိုင္ငံျခားသား လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားလည္း ထိုအမူအရာမ်ဳိးလုပ္ျပသည္ကို တခါမွ် မျမင္မေတြ႕ဖူး ပါ။ ထိုအမူအရာမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Fuck You ဟု အလြန္ညစ္ညမ္းသည့္ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ အဂၤလန္၊ အေမရိကစေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ အဆင့္အတန္းရိွေသာ သာမန္အရပ္သားမ်ားပင္လုပ္ေလ့လုပ္ထမရိွပါ။ ကေလကေခ်မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစဲြေနသူမ်ား၊ လမ္းသရဲမ်ား အိမ္ေျခယာေျခမဲ့မ်ား၊ ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ားသာ လုပ္ေလ့လုပ္ထရိွေသာ အျပဳအမူျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ မ်ား၊ သံဃာေတာ္ မ်ားကို အလြန္ပင္႐ိုေသပါသည္၊ ကိုင္း႐ိႈင္းပါသည္။ ကိုးကြယ္ပါသည္။ တကမာၻလံုးလည္း ဗုဒၶဘာသာ သည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့၍ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားေသာ ဘာသာတခုဟု အေလးထားၾကပါသည္။ နားလည္လက္ခံထားၾကပါသည္။ ရဟန္းသံဃာ မ်ားကိုလည္း ေမတၱာတရားႀကီးမားသူမ်ား၊ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သူမ်ား၊ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ၀ယ္ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကသူမ်ားဟု ယူဆထားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ကမၻာကပါေလးစားရသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကိုယ္ေတာ္တပါးက ဘာမဟုတ္ေသာအေၾကာင္းတခုကို အေျခခံ၍ ႐ိုင္းပ်ေသာကိစၥမ်ား၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ သူတို႔ဆီတြင္ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးမ်ား ျပဳလုပ္ ေလ့မရိွေသာ ကိုယ္ဟန္အမူအရာမ်ားကို ျပဳမူျပလိုက္သည့္အတြက္ အားလံုးက အံ့ၾသတုန္လႈပ္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္နွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ နွလံုးသားပိုင္ရွင္မ်ားဟု ယူဆေနၾကသူမ်ားကို ဤပံုရိပ္က ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တုေရွ႕မွ ဦးဇင္းေလးသည္ မိမိျပုမူသည့္အဓိပၸာယ္ကိုအျပည့္အ၀နားမလည္ဘဲ ခပ္ေပါ့ေပါ့အေနႏွင့္ လုပ္ေကာင္းလုပ္တာလည္း ျဖစ္နိုင္ ပါသည္။ ထိုအျပုအမူသည္ အင္မတန္႐ိုင္းေၾကာင္း မသိသျဖင့္လုပ္သည္ဆိုလွ်င္ ေနာင္အခါ ဆင္ျခင္မိေစရန္ ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ဤစာကို ေရးပါသည္။ ဦးဇင္းသည္ လူအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္း၀တ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္နိုင္ငံ မည္သည့္အရပ္သို႔ေရာက္ေရာက္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လူၾကားသူၾကားထဲတြင္ ျဖစ္ေစ ဤလက္ဟန္အမူအရာမို်း လံုး၀မလုပ္ပါနွင့္ ဘုရား။ သာသနာ၀န္ထမ္း ရဟန္းမ်ား၊ ေမာ္လ၀ီမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဟိႏၵဴဖကီးမ်ားကို မဆို ထားဘိ ဘာသာမဲ့ဟုဆိုသူမ်ားပင္ လူႀကီးလူေကာင္း အားလံုး ဤအမူအရာမို်းကို ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ဘံုအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မလုပ္ၾကပါဘုရား။ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစြန္အထိ နိမ့္က်သြားေစေသာ အမူအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဤအျပဳအမူ၏ အဓိပၸာယ္ကို တိတိက်က်ျပည့္ျပည့္၀၀လည္း နားလည္သည္၊ ငါလုပ္ခ်င္လို႔လုပ္ပါသည္ဟု ဆိုလာလွ်င္ေတာ့ မည္သို႔မွ်ေျပာစရာမရိွပါဘုရား။ တခုပဲရိွသည္မွာ မိမိ တကိုယ္ရည္႐ိုင္းပ်မႈသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ထူေထာင္ ခဲ့ေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီးတခုလံုးကို ထိခိုက္ေစသည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္၊ မိမိေၾကာင့္ မိမိဘာသာကို အထင္ ေသးစရာျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ မိမိဘာသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို ႀကိဳက္ခြင့္၊ မႀကိဳက္ခြင့္ လူတိုင္းမွာရိွပါသည္။ ဘုရင္မႀကီးရွင္ေစာပုကို ႀကိဳက္ခြင့္၊ မႀကိဳက္ခြင့္ လူတိုင္းမွာ ရိွပါသည္။ ဓမၼေစတီ မင္းကိုႀကိဳက္ခြင့္၊ မႀကိဳက္ခြင့္ လူတိုင္းမွာရိွပါသည္။ ဗညားဒလကို ႀကိဳက္ခြင့္၊ မႀကိဳက္ခြင့္ လူတိုင္းမွာရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္မႀကိဳက္တာနွင့္ သူ႔ကိုဆဲေရးျခင္း၊ မဖြယ္မရာလုပ္ျပျခင္းသည္ မာဂ႑ီပုဏၰားႀကီး လင္မယား၏ သမီးျဖစ္သူ သမီးမာဂ႑ီ၏ လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ပုဏၰားၾကီး လင္မယား သည္ သူတို႔၏ သမီးျဖစ္သူ၏ လူမကနတ္တမွ် ေခ်ာေမာလွပေသာ ႐ုပ္ရည္ေၾကာင့္ သမီးနွင့္ထိုက္တန္သူကို ဤဇမၺဴ၀ယ္မရိွဟု ထင္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တေန႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပုဏၰားႀကီးတို႔ ေနထိုင္ရာ ကု႐ုတိုင္း ကမၼာသဒနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူ၏။ ဆြမ္းခံၾကြလာေသာ ဘုရားရွင္ကို ပုဏၰားႀကီးျမင္လွ်င္ ေယာက်ာ္းျမတ္တို႔၏ လကၡဏာႀကီးငယ္နွင့္ ျပည့္စံုေသာျမတ္စြာဘုရားကိုေတြ႕လွ်င္ သမီးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ႕ၿပီဟုဆိုကာ အိမ္ျပန္၍ သမီးနွင့္ ဇနီးကိုေခၚေလသည္။ သူတို႔ျပန္လာလွ်င္ ျမတ္စြာ ဘုရားကား ထိုေနရာတြင္မရိွေတာ့ သို႔ေသာ္ သစၥာ ဓိ႒ာန္၍ခ်သြားေသာ ေျခေတာ္ရာတဆူကိုမူ ပုဏၰားႀကီးတို႔ေတြ႕ရသည္။ ေျခေတာ္ရာကို ျမင္သည္နွင့္ ရာဂကင္းသူ၏ေျခရာဆိုသည္ကို ပုေဏၰးမႀကီးက သိ၏။ သမီးကိုလက္ခံမည့္သူမ်ဳိးမဟုတ္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ ေသာ္ ပုဏၰားႀကီးကဇြတ္ပင္ သူ႔သမီးကို ျငင္းပယ္မည့္သူေလာကတြင္ရိွမည္ မဟုတ္ဟု ထင္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းခံျပန္အလာလမ္းတြင္ ေတြ႕ၾကေသာအခါ သမီးကို အလုပ္အေကၽြးအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ပါရန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာကမ္းလွမ္းသည္။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား က မိမိအားကမ္းလွမ္းလာ သည့္ မာရ္နတ္မင္း ၏ သမီးသံုးေယာက္ကိုပင္ တပ္ မက္ျခင္းမရိွခဲ့သျဖင့္ က်င္ၾကီးက်င္ငယ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနေသာ မာဂ႑ီသူငယ္မကို ေျချဖင့္ပင္ ထိ ေတြ႕လိုျခင္းမရိွေၾကာင္းျဖင့္ ျငင္းပယ္လိုက္ေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမွန္ကိုေျပာျခင္းျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ပစ္ပစ္ခါခါေျပာမွ သမီး၏အလွအေပၚတြင္ အမီွျပဳ၍ မာန္တက္ေနေသာ ပုဏၠားႀကီးလင္မယား မာနမ်ားကြာ က်ကာ တရားထူးရမည္ကို သိျမင္ေတာ္မူ၍ျဖစ္သည္။ ျမင္ေတာ္မူသည့္အတိုင္းလည္း တရားေဟာေတာ္မူ ေသာအခါ တရားအဆံုး၀ယ္ မာဂ႑ီပုဏၰားဇနီးေမာင္နံွသည္ အနာဂါမ္ ျဖစ္သြားၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရြက္ေနေသာ၊ မိမိမိဘ နွစ္ပါး မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္ရဖို႔ တရားေရေအးအၿမိဳက္ ေဆးတိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို မာဂ႑ီသတို႔သမီးသည္ အေကာင္းမျမင္နိုင္ ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ အၿငိႇဳးႀကီးၿငိႇဳးထားေတာ့သည္။

ကံအားေလ်ာ္စြာ ထိုသူငယ္မသည္ ေကာသမီၻ ျပည့္ရွင္ဘုရင္ဥေတန၏ မိဖုရားျဖစ္လာသည္။ ေကာသမၻီျပည္သို႔ ျမတ္စြာဘုရားၾကြလာေသာအခါ မိဖုရားသည္ ေသေသာက္ၾကဴးတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားကို ဆဲေရးခိုင္း၏။ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္သူ မိဖုရားသာမာ၀တီကိုလည္း ဘုရင့္အမ်က္ရွ၍ အသတ္ခံရရန္ အားထုတ္ရာမွ မာဂ႑ီမိဖုရား၏ ေကာက္က်စ္စဥ္း လဲမႈေပၚေပါက္ၿပီး ဥေတနဘုရင္၏ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရသည္။ ထို့ေၾကာင့္ေလာက၌ သူတပါး၏ ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္႐ံုမက ဆဲေရးေသာသူသည္ မာဂ႑ီမိဖုရား လမ္းစဥ္ျဖစ္ေပသည္။

ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ေက်းဇူးသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာတနိုင္ငံလံုးတြင္ရိွ၏။ ငါတို႔က မြန္မို႔လို႔၊ ရခိုင္မို႔လို႔၊ ရွမ္းမို႔လို႔၊ ခ်င္းမို႔လို႔၊ ကခ်င္မို႔လို႔၊ ဗမာမို႔လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေက်းဇူးမရိွဘူးဟု ယူဆ လွ်င္ သြက္သြက္ခါေအာင္မွားမည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ သူ႔တဘ၀လံုးကိုစြန္႔၍ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမွာ လူမ်ဳိးစုတစု ကြက္ကြက္ကေလးမဟုတ္။ ပါတီတခုအတြက္ လုပ္ခဲ့ကိုင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တခုလံုးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခိ်န္တြင္ လြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံတနိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနနိုင္ျခင္းသည္ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္း ေက်းဇူး မပါပါဟုေျပာပါက ထိုသို႔ေျပာသူသည္ သူ႔ေက်းဇူးကို ကန္းလြန္းသူသာျဖစ္မည္။ လူမ်ဳိးစဲြေတြႀကီးလြန္းသျဖင့္ အမွန္ကို မျမင္နိုင္သူျဖစ္မည္။ ေက်းဇူးရွင္ကို ဆဲေရး ၾကလွ်င္မူကား ယခုဘ၀ေရာ တမလြန္မွာပါ ေကာင္းနိုင္ဖြယ္မျမင္ေပ။

အမွန္စင္စစ္ ဤကဲ့သို့ဆဲေရးေသာ အမူအရာ ျပဳလုပ္သူမွာ ျမန္မာျပည္ရိွ သူေတာ္ေကာင္း ရဟန္း သံဃာေတာ္အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုမဆိုသာ ပါ။ လူနည္းစုတေယာက္တေလသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးစားၾကည္ညိဳေသာ ရဟန္းေတာ္ မ်ားစြာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရိွပါသည္။ မုဒံုၿမိဳ႕တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ၾကည္ညိဳေလးစားသူ မ်ားစြာရိွပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔က မုဒံုစာေပေဟာေျပာပဲြနွင့္ ဗိုလ္ခု်ပ္ေက်ာက္ရုပ္ဖြင့္လွစ္ပဲြသို႔ ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ဦးဘုန္း(ဓာတု)သြားေရာက္ေဟာေျပာခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုၾကည္ညိုေလးစားေထာက္ခံသူမ်ားစြာကိုေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ေဟာေျပာရာလာေရာက္နားေထာင္သူ မ်ားျပားလွပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ရဟန္းေတာ္မ်ား လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

အကယ္စင္စစ္ ဤအကဲြအၿပဲသည္ ဘာမွ မဟုတ္ေသာ အက္ေၾကာင္းရာေသးေသးကေလး ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္ရည္သည္ ထိုတံတားအမည္ေပးေပး၊ မေပးေပး ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုး၏ ရင္ထဲတြင္ ( အခ်ဳိ႕ေသာ နာက်ည္းခ်က္ရိွ သူမ်ားမွတပါး) ရိွေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တံတားအမည္ မမွည့္ရလဲ ဗိုလ္ခု်ပ္သည္အားလံုး၏ ရင္ထဲမွာရိွျပီးသား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇြတ္အတင္း မဲခဲြဆံုးျဖတ္ျခင္း အဆင့္အထိ သြားမည့္အစား NLD သည္ သေဘာထား ႀကီးႀကီးထားကာ အျခားနာမည္တခုကိုေပးလိုက္ဖို႔ ေကာင္းသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တံတားနာမည္ေပးျခင္းထက္ ပိုအေရးပါေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေကာင္းသည္။ ဥပမာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကိစၥ၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ကိစၥ၊ လမ္းတံတားမ်ားအားလံုးတြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး တံတားျဖတ္သန္းခမ်ား တနိုင္ငံလံုးဖ်က္သိမ္းဖို႔ကိစၥ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားတိုက္႐ိုက္အက်ဳိးရိွနိုင္မည့္ ေစ်းေကာက္ေကာက္ခံျခင္းအား ဖ်က္သိမ္းေပးသည့္ကိစၥ၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ကိစၥ၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥ၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူေရးကိစၥ၊ ကုန္ေစ်းနႈန္းက်ဆင္းေရးကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔ ေကာင္းသည္။ အခုေတာ့ NLD အမတ္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားအမည္ေပးေရးကိစၥ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာသာျပန္သည္ဆိုေသာ IF ဆိုသည့္ ကဗ်ာကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတန္းတြင္ျပ႒ာန္းရန္ကိစၥ စသည္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုဖားေသာကိစၥမ်ားကိုသာ အလုအယက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ျမင္ပါ သည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ဆင္ျခင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ NLD အမတ္မ်ား အေျမာ္အျမင္ရိွရိွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တခ်က္မွားခဲ့လွ်င္ ျပႆနာေသးေသးကို အႀကီးႀကီးျဖစ္ေအာင္ မီးထြန္းမည့္သူမ်ားလည္း အဆင္ သင့္ေစာင့္ႀကိဳေနသည္ကိုသတိမူရမည္ ျဖစ္သည္။ ေသးငယ္ေသာျပသနာမ်ားမွသည္ သူတို႔အဆို ပရမ္းပတာ၊ ေျဗာင္းဆန္ေနေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ေနသူမ်ား၊ ပဲြလန့္တုန္းဖ်ာခင္းခ်င္သူမ်ားလည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၌ မရွားေခ်။

ျပီးခဲ့တာေတာ့ ၿပီးခဲ့ေခ်ျပီ။ NLD ကလည္း နွမ္းျဖဴးတာ နည္းနည္းေလွ်ာ့ၿပီး ထိေရာက္တာေတြ လုပ္ေစခ်င္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း အျမင္က်ယ္ေစခ်င္သည္။ ရန္ကုန္မွာ ဗညားဒလလမ္းဟု အမည္ေပးလည္း မည္သည့္ဗမာေတြကမွ ဆႏၵမျပ၊ ဓမၼေစတီလမ္းဆိုေတာ့လည္း မည္သည့္ဗမာရဟန္းေတာ္ကမွ ဆဲေရးမေန၊ ရွင္ေစာပုလမ္းလုပ္ေတာ့ေရာ မည္သူေတြကမွ ကန္႔ကြက္မေန။ ထို႔အတူ ရာဇဓိရာဇ္လမ္း၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ဦးဥတၱမပန္းၿခံ၊ ဗညားႏြဲ႕လမ္း၊ ဗညားဦးလမ္း၊ ဟားခါးလမ္း၊ ဟံသာ၀တီလမ္း၊ ဟံသာ၀တီအ၀ိုင္း၊ ဟိုက္ဆင္ဒူး၀ါးလမ္း၊ အင္းေလး လမ္း၊ ေကာလင္းလမ္း၊ ကြတ္ခိုင္လမ္း၊ က်မ္းစာသင္ ေက်ာင္းလမ္း၊ လြိဳက္ေကာ္လမ္း၊ လင္းပင္လမ္း၊ မန္းဘခိုင္လမ္း၊ ျမစ္ႀကီးနားလမ္း၊ စ၀္စံထြန္းလမ္း၊ ရွမ္းလမ္း၊ ဦးဘဟန္လမ္း၊ ဦးေရႊဇံေအာင္လမ္း စသည္ျဖင့္ မေရတြက္နိုင္ေသာ ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ နာမည္နွင့္လမ္းမ်ားရိွ၏။ ထိုလမ္းမ်ား၏ အမည္ကို ဗမာမ်ားသည္ ခံုမင္နွစ္ၿခိဳက္စြာပင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစဲြခဲ့တာပဲ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးမဟုတ္တာနွင့္ လမ္း နာမည္ကိုကန္႔ကြက္ရလွ်င္ ရန္ကုန္ကလူေတြသည္ အျခားဘာအလုပ္မွကိုမလုပ္နိုင္ေတာ့ဘဲ ေလးငါး ေျခာက္နွစ္ဆက္တိုက္ လမ္းအမည္ေျပာင္းဖို႔ဆႏၵျပေန ရတာနွင့္ အခိ်န္ေတြကုန္ေပမည္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုထဲတြင္အတူေန ထိုင္ေနၾကေသာ လူမ်ဳိးစုေတြပဲ ျဖစ္သည္။ အတိတ္က ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ဘုရင္မ်ားသူတို႔အတၱနွင့္ သူတို႔ စစ္ပဲြေတြႏႊဲ ၾကတေယာက္ေဒသကို တေယာက္က သိမ္းပိုက္ၾကတာေတြကို ယေန႔ ၂၁ ရာစုအထိ အတိတ္ ကိုျပန္သြားကာ သူ႔လူမ်ဳိးငါ့လူမ်ဳိးလုပ္ေန၍ မရေတာ့။ အနာေဟာင္းေတြကိုျပန္ဆြေန၍ မရေတာ့။ အတၱေတြ ရိွက ေဖ်ာက္ရမည္။ အငံု႔စိတ္ေတြရိွခဲ့က ေဖ်ာက္ၾကရမည္။ ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကိုပဲ ဦးတည္ၾက ရေအာင္။ မည္းေမွာင္ပုတ္ေစာ္နံေနေသာ အတိတ္မွ အားလံုး႐ုန္းထြက္ၾကရေအာင္ပါ။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ၏ မ်က္နွာကိုေရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမ်က္နွာကိုေရာ အိုးမဲမသုတ္မိေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မိမိေၾကာင့္ သိကၡာမက်ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစို႔။

Credit : သရ၀ဏ္(ျပည္)