ဖီလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ ပီေလာပီနံဥအား အမ်ိဳးသား လိင္အဂၤါနဲ႔တူေသာေၾကာင့္ အျမဲတမ္း သူမသည္ ပီေလာပီနံဥအား လိင္ဆက္ဆံျဖစ္ခဲ့ရာ တေန႔ေတာ့ လိင္ဆက္ဆံရင္း ျပန္ဆြဲထုက္မရျဖစ္ကာ ေသဆံုးမွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ယင္းအမ်ိဳးသမီး လိင္ဆက္ဆံျဖစ္ေသာ ပိေလာပီနံ ဥမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား လိင္အဂၤါမ်ားနဲ႔တူခဲ့ျပီး ပိေလာပီနံဥမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ျခံမ်ား၌ အထူးေအာ္ဒါ မွာယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္ သတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။

Image result

 

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသား လိင္အဂၤါနဲ႔ တူေသာ ပီေလာပီနံဥမ်ား အထူးမွာယူ၍ ဝယ္ယူခဲ့ရာ သူမသည္ အျမဲတမ္း ပီေလာပီနံ ဥမ်ားနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ပါသည္ဟူ၍ ေဒသခံ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ သူမသည္ တေန႔ေတာ့ ပီေလာပီနံဥနဲ႔ အတူ လိင္ဆက္ဆံရာ ျပန္ဆြဲထုတ္မရ ျဖစ္ျပီး ေဆးရံုသို႔ အျမန္ေျပးကာ ခြဲစိတ္ျပီးထုတ္ခဲ့ေပမယ့္လဲ သူမေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ကဲ သခြားသီး ဇာတ္လမ္းက မျပီးေသးဘူး ပီေလာပီနံ ဇာတ္လမ္းက လာျပန္ျပီ MCNews ပရိတ္သတ္ၾကီးလဲ သခြားသီးၾကိဳက္လား ပီေလာပီနံဥ ၾကိဳက္လား ေျဖခဲ့ၾကပါ။
အရင္းအျမစ္: elitereaders.com
Credit: MCNews