ေဖ့စ္ဘုတ္
အၿမဲတမ္း မနာလို ျဖစ္ေန ရပါသလား။ တကယ္ မရွိတဲ့ လူမႈ ဘ၀ကို ရေနၿပီး အာရံုစိုက္ဖို႔ ရုန္းကန္ေန ရပါသလား။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ ေဖ့စ္ဘုတ္ (Facebook)ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္လို႔ သင္ယံုၾကည္ ရင္ေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ကို ရက္သတၱ တစ္ပတ္ေလာက္ မသံုးဘဲ ေနသူေတြဟာ သံုးသူ မ်ားထက္ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ ရသည္ဟု သုေတသန တစ္ရပ္က သက္ေသျပ ထားပါသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈသုေတသနအင္စတီက်ဳ (Happiness Research Institute)က ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနတစ္ရပ္တြင္ ဒိန္းမတ္မွ လူေပါင္း ၁၀၉၅ေယာက္ကို တစ္၀က္က ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနသူႏွင့္ က်န္တစ္၀က္က ဆက္မသံုးဘဲ ရပ္ထားလိုက္သူဟူ၍ အုပ္စုႏွစ္စုခြဲၿပီး စစ္တမ္းျပဳစုခဲ့သည္။

‘အရြယ္စံုလူမ်ားစု အသံုးျပဳေနတဲ့ လူမႈမီဒီယာျဖစ္ေနေတာ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ကိုပဲ အေျချပဳခဲ့တာပါ’ဟု HRI အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ မစၥတာ မိုက္ ၀ီကင္းက အဂၤါေန႔က ဒိန္းမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုပင္ေဟဂင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရက္သတၱတစ္ပတ္အၾကာတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ဆက္မသံုးေတာ့သူမ်ားက ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ ပိုမိုေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနသည့္ ဒုတိယအုပ္စုမွ ၈၁ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မသံုးစြဲေတာ့သည့္ အုပ္စုမွ ၈၈ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယခင္ကထက္ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

မသံုးစြဲေတာ့သည့္အုပ္စုမွ ၈၄ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘ၀ကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကရာတြင္ သံုးစြဲသည့္အုပ္စုတြင္မူ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္ဖန္ မသံုးစြဲသည့္ အုပ္စုတြင္ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္းကသာလွ်င္ ဘ၀ကို မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကရာတြင္ သံုးစြဲသည့္အုပ္စုဘက္တြင္မူ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘ၀ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

သုေတသနအၿပီးတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေရွာင္ၾကဥ္သူမ်ားမွာ ပိုမိုသာယာ၀ေျပာေသာ လူမႈေရးဘ၀ကို ရရွိၿပီး အာရံုစိုက္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးစြဲသည့္ အျခားအုပ္စုတြင္မူ ထိုသို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို မေတြ႕ရေခ်။

‘က်ေနာ္တို႔ အမွန္တကယ္ ဘာလိုအပ္ေနလဲဆိုတာကို အာရံုစိုက္ရမယ့္အစား တျခားလူေတြမွာ ဘာေတြရွိေနလဲဆိုတာကို အာရံုစိုက္ေလ့ရွိၾကတယ္’’ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးစြဲသူမ်ားမွာ မသံုးစြဲသူမ်ားထက္ ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း၍သာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

 

Credit: mizzima