ုkan

ပုထုဇဥ္ ဆိုတာ ေကာင္းတာလည္း လုပ္မိတာပဲ ၊ မေကာင္းတာ
လည္း လုပ္မိတာပဲ ၊ အဲဒီေတာ႔ မေကာင္းတာေတြ လုပ္မိျပီးလို႔
ရွိရင္လည္း တစ္သက္လုံး အရံႈးေပးရေတာ႔မလားဆိုေတာ႔
မဟုတ္ဘူး ၊ အဲ႔ဒီ ကံတရား ေတြက လြတ္ေျမာက္တဲ႔ နည္းလမ္း
ေတြရွိတယ္ ၊ ဆိုပါစို႔ – အကုသိုလ္ တစ္ခု လုပ္ထားမိျပီး ျပင္လို႕
မရတဲ႔ အကုသိုလ္ ဆိုတာမရွိဘူးေနာ္။ ေဒဝဒတ္ႀကီးဟာ အျမင့္
ဆုံး အကုသိုလ္ကံကို က်ဴးလြန္ထားတယ္ ၊ ဘုရား နဲ႔ပတ္သက္
တဲ႔ ” ေလာဟိတုပၸါဒက ” တို႔ , သံဃာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ” သံဃာ
ေဘဒက ” တို႔ဆိုတဲ႔ ဒီျပစ္မႈႀကီးႏွစ္ခု က်ဴးလြန္ထားတယ္ ၊ ေဒ
ဝဒတ္ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရား က ဗ်ာဒိတ္ေပးတယ္ ၊ ဘာ
ေပးလဲ ” အာပါယိေကာ ေနရယိေကာ ေဒဝဒေတၲာ ” ေဒဝ
ဒတ္က အပါယ္ ေရာက္မွာပဲ ၊ ငရဲ က်မွာပဲလို႔ definate ေျပာ
တယ္ ၊ ” အေတကိေစၧာ ” ျပင္လို႔ မရေတာ႔ဘူး ကုစားလို႔မရ
ေတာ႔ဘူး ” ကပၸေ႒ာ ” တစ္ကမ ၻာလံုး ငရဲခံရမယ္လို႔ ဒီလို
ေျပာတယ္။
အဲဒီေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ႔ ရဟန္းအခ်ိဳ႕
က သံသယျဖစ္တယ္ ၊ ျမတ္စြာဘုရား က ဘာျဖစ္လို႔ ေဒဝဒတ္
ကို ဒီလိုအတိအက်ႀကီး ေျပာႏိုင္တာတုန္းလို႔ ဆိုေတာ႔ ျမတ္စြာ
ဘုရားကရွင္းျပတယ္။ ဒါလည္းမွတ္သားစရာ တစ္ခုပဲ ဘယ္လို
ရွင္းျပတုန္းလို႔ဆိုေတာ႔ ေဒဝဒတ္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာတဲ႔ အပ္ဖ်ားေလး
ေလာက္ (စာထဲမွာေတာ႔ သားျမီးဖ်ားလို႔ ေျပာတယ္ နားလည္
ေအာင္လို႔ အပ္ဖ်ားကေလးေလာက္ ) ေထာက္ျပစရာ ေနရာမွာ
ေတာင္ ျဖဴစင္တဲ႔ သဘာဝတရားေတြ မက်န္ေတာ႔ဘူးတဲ႔။ ဒီလို
မက်န္လို႔ ငါဘုရားက ဒီလိုေဟာတာ ၊ အကယ္၍ အပ္ဖ်ားေလး
ေလာက္ ေထာက္ျပစရာ ကုသိုလ္ေလး က်န္ေနေသးတယ္ဆို
ရင္ ငါ ဒီစကားမေျပာဘူးတဲ႔။ႀကည့္ – ေဒဝဒတ္မွာ ကုသိုလ္
ေတြ လုံးဝကုန္သြားတဲ႔ အဓိပၸါယ္ ျမတ္စြာဘုရား ေျပာတယ္ေနာ္
အဲ႔ဒီ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွ ငရဲ က်မွာလို႔ အတိအက်ေျပာလို႔ရတယ္ ၊က်န္
တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ငရဲ က်မယ္လို႔ အတိအက်ေျပာလို႔မရဘူး ျမတ္
စြာဘုရားရဲ႕ ေဒသနာေတာ္က ဒီလို ၊ ႀကည့္ – ေဟာပံုခ်င္းမတူ
ဘူး။
ပါဏာတိပါတနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ႔ နိဂဏၭနာဋပုတၲ
က ” ပါဏာတိပါတအမႈျပဳတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္အားလုံးဟာ ငရဲ က်တယ္
ဒီလိုေဟာတယ္ ၊ ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒီလိုမေဟာဘူး ၊ ေဟာပုံ
ျခင္းတူမတူ စဥ္းစားႀကည့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ က ” ပါဏာတိပါေတာ
နိရယသံဝတၲိနိေကာ ” “ပါဏာတိပါတ အမႈသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ေစ
ႏိုင္တယ္ ” လို႔ ေဟာတာ ၊ ဒါ ငရဲ မွာျဖစ္ရမယ္လို႔မေဟာဘူး
ေနာ္ အကုသိုလ္ အမႈျပဳရင္ ငရဲ က်မယ္လို႔ မေျပာဘူး ၊ ဒီဟာက
ငရဲကို က်ေစႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ စကား ကိုေျပာတာ။ ေသခ်ာေပါက္
က်မယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး ၊ သို႔ေသာ္ သူအက်ိဳးေပးရင္ ငရဲ
က်ဖို႔ရွိတယ္ ၊ မေကာင္းတဲ႔ အက်ိဳး ကိုေပးမယ္ဆိုတာကိုေျပာတာ
ဒါေပမဲ႔ လူတစ္ေယာက္ ကိုႀကည့္ျပီး ဒီ လူ ဟာ ငရဲ ကိုသြားမွာ
ဆိုတာေတာ႔ ေဒဝဒတ္ ကို အတိအက်ေျပာတယ္။
ကံ ဆိုတာ အျခံအရံအေႀကာင္းေတြေပၚမွာ မွီတည္ျပီး
အက်ိဳးေပးတယ္ အေျခအေနေကာင္းေတြ ရွိေနတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မွာ
ဒီ အကုသိုလ္ ကံ  က အက်ိဳးေပးလို႔မရဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားက
” ေလာဏကပလႅသုတ္မွာ” ဆားခဲနဲ႔ ဥပမာေပးထားတာ မွတ္
သားစရာေပါ့ ၊ ဆားခဲ ေလးတစ္ခဲကို ေသာက္ေရခြက္ထဲ ထည္႕
လိုက္ရင္ ေသာက္မျဖစ္ေအာင္ငန္မွာပဲ ၊ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီ ပမာဏ
ဆားခဲကို ေရကန္ထဲထည့္လိုက္္ ျမစ္ထဲထည့္လိုက္ ေပ်ာက္
သြားမွာပဲ။ လူေတြမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အေျခအေန
ခ်င္း မတူႀကဘူး ဒီလိုမွတ္ရမယ္။
Credit : အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ ( Ph .D )
ပ႒ာန္းျမတ္ ေဒသနာမွ