ဆက္သြယ္ေရး
ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခု ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သံုးစြဲသူမ်ား အၾကားတြင္ ေ၀ဖန္မႈအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွာ မိမိတို႔ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲျခင္းထက္ အသံုးျပဳခမ်ား ပိုမိုကုန္က်ေနသည္ဟူေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ အသီးသီးတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ အျမဲလိုလို ရွိေနတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအေပၚ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ရေသာ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း တစ္ခုမွ် မရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

“အသံုးျပဳခေတြ ပိုေကာက္ခံတယ္။ ပိုကုန္က်ေနတယ္ ဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ သံုးစြဲသူေတြ အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ Call Center ကို Complaint တက္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြကလည္း ျပန္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးေပးၿပီး ဘာေတြသံုးလို႔ ဘာေတြကုန္က်ခဲ့လဲ ဆိုတာကို အခ်က္အလက္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ မွားယြင္းတာမ်ဳိး ရွိရင္လည္း ျပန္ၿပီးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ သံုးစြဲသူ အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္ရယူထားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ပံုမွန္ကုန္က်မႈ ရွိေနတာကို သတိလက္လြတ္ ျဖစ္သြားတတ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြကပဲ ေျဖရွင္းေပးၿပီး အဆင္ေျပသြားတာ မ်ားပါတယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

“လူမႈကြန္ရက္ ေတြမွာဆိုရင္ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္မွန္း မသိေပမယ့္ ဘယ္လိုအဆင္မေျပမႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္ ဆိုတာကို အျမဲလိုလို Complain တက္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ေအာ္ပေရတာ ကေန ဘယ္ ဖုန္းနံပါတ္ လဲ။ ဘယ္သူလဲ ေမးလိုက္ရင္ အမ်ားစု ျပန္မေျဖၾကဘဲ ေရွာင္ေျပးသြားတာမ်ားတယ္။ အမွန္တကယ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အသံုးျပဳသူကေတာ့ အခ်က္အလက္မွန္ေတြ ေပးတယ္။ အဲဒီအခါ ျပန္စစ္ေဆးေပးလိုက္ရင္ အဆင္ေျပသြားတာ မ်ားပါတယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုမွ မတူညီေသာ ထပ္တိုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းပံုစံမ်ား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ Package Plan မ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ေသခ်ာစြာ နားမလည္ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ မ်ား၏ Call Center သို႔ ဆက္သြယ္ရာတြင္လည္း ေအာ္ပေရတာ တို႔၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ နားေထာင္ေနရၿပီး စက္မွအလိုအေလ်ာက္ ေျဖၾကားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုသာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၾကံဳေတြ႕ၾကရကာ လူသား ေအာ္ပေရတာ နွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ေနရေၾကာင္း သံုးစြဲသူမ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

Credit : Eleven